środa, 23 czerwiec 2010 18:22

Pomagamy powodzianom

Wszyscy jesteśmy poruszeni trudną sytuacją ludzi, których dotknęła klęska powodzi. Niektórych nawet dwukrotnie. Dwie nasze siostry pojechały na pewien czas do jednej z zalanych miejscowości w powiecie sandomierskim, żeby włączyć się w pomoc na miejscu. Już pierwsze relacje sióstr poświadczają, jak bardzo potrzebna jest nie tylko pomoc materialna, ale po prostu obecność, wsparcie duchowe.

We wszystkich wspólnotach urszulańskich siostry – stale pamiętając w modlitwie o dotkniętych nieszczęściem – podjęły konkretne formy pomocy materialnej.
Dotychczas otrzymane informacje składają na takie oto przybliżone zestawienie.

POMOC POWODZIANOM

WSPÓLNOTA DZIAŁANIE
LUDŹMIERZ - Wspólnota podzieliła się tym, co miała: dobrze utrzymaną pościelą, kołdrami, kocami, otrzymanymi (nieużywanymi) rzeczami, jak np.: piżamy, kurtka, sweter. Siostry zakupiły 5 par obuwia, trochę zeszytów, długopisów, czajnik elektryczny, 2 plecaki szkolne, 70 podkoszulek.
- „Mam w planie – pisze s. Małgorzata Rusek – zabrać troje dzieci z terenów zalanych wraz z grupą dzieci z naszej parafii na organizowane wakacje. Pokryjemy im koszty, a w przyszłości możemy wspierać rzeczowo i – w miarę rozeznania sytuacji – finansowo taką rodzinę”.
- „Teraz włączyłyśmy się w akcję niesienia pomocy, wraz z naszą parafią, dla dwóch wsi: Wielowieś i jeszcze jedna pod Tarnobrzegiem (były tam na rozpoznaniu nasze nauczycielki)”.
AUGUSTÓW ul. KONOPNICKIEJ - Ofiara pieniężna.
- Przekazanie Ośrodkowi Pomocy Społecznej środków czystości i bielizny pościelowej.
- Wysyłanie przez siostry sms-ów z hasłem: POMAGAM.
TARNÓW – Dom Samotnej Matki - Przyjęcie na tydzień rodzonej siostry mieszkanki naszego DSM z Tarnobrzega, a na początku wakacji na 2 tygodnie dwójki rodzeństwa tejże mieszkanki.
- Pomoc finansowa jej rodzinie.
- Pomoc finansowa znanej siostrom rodzinie, dwa razy mocno zalanej przez powódź.
JAROSŁAW - Drobne rzeczy (np. filiżanki, ręczniki) oraz artykuły chemii gospodarczej (proszki, płyny do sprzątania, worki).
LUBLIN ul. SUDECKA - Siostry włączyły się w akcję zbiórki żywności i rzeczy na terenie przedszkola.
- Niektóre siostry oddały własne rzeczy, a oprócz tego zakupiono żywność i środki czystości.
Siostry i panie pracujące w przedszkolu zrezygnowały z kwiatów na zakończenie roku, prosząc, żeby te pieniądze przeznaczyć na pomoc powodzianom.
- W przedszkolu rodzice wystawili puszkę na ofiary dla powodzian. Pieniądze te mają być przeznaczone na pomoc mieszkańcom gminy Wilków.
- Siostry planują 4 dzieci (na więcej nie ma miejsca) z terenów powodzi zabrać (na koszt sióstr) na wyjazd wakacyjny ze świetlicą.
- Dwie siostry wyraziły gotowość oddania części kwoty, przeznaczonej na własny wypoczynek wakacyjny.
- Wspólnota zamierza otoczyć długoterminową opieką jedną konkretną rodzinę z terenu dotkniętego powodzią.
MILANÓWEK - Wspólnota przekazała używane, ale w dobrym stanie: 38 kołder, 40 koców, małe kocyki, pledy, 60 prześcieradeł, 30 poszew, 20 poszewek. Także niektóre siostry oddały ze swoich zasobów kilka kompletów pościeli, ręczniki, piżamy, koszule. Rzeczy te oddane zostały do punktu zbiórki w Milanówku.
ZAKOPANE - Wspólnota wpłaciła dużą kwotę na konto Caritas Polska.
- W najbliższym czasie siostry przyjmą dwie rodziny wielodzietne (6-osobowe) z Wilkowa na Lubelszczyźnie (już mieli przyjechać, ale przeszkodziła druga fala powodzi; musieli pozostać, żeby się zaszczepić i zgłosić nowe szkody).
- Siostry chcą wspomóc te rodziny pieniężnie i w środki czystości, pościele, ręczniki, ubrania, naczynia.
WARSZAWA - Wspólnota zebrała bieliznę pościelową, osobistą i odzież.
- Rodzice dzieci z przedszkola, z inicjatywy sióstr, zebrali również bieliznę pościelową, osobistą i odzież.
- S. Katarzyna Purska z młodzieżą, którą katechizuje, poprowadzi w Lipnicy Murowanej kolonie dla dzieci z Tuchowa. Zorganizowała wraz z młodzieżą zbiórkę pieniędzy i rzeczy w parafii, w której katechizuje.
- Wspólnota przekazała ofiarę pieniężną na sfinansowanie tych kolonii.
LUBLIN DA Poczekajka - Zakup środków czystości.
- Pomoc finansowa studentce pochodzącej z Wilkowa (opłata za akademik – za maj i czerwiec – oraz kwota potrzebna na utrzymanie).
- Siostry planują systematycznie pomagać rodzinie tej studentki.
KRAKÓW - Ofiara w kościele.
- Siostry będą pomagać w swojej szkole (mają objąć pomocą szkołę podstawową, tzn.: przybory szkolne, zeszyty itp.).
LUBLIN ul. Orlanda - Wspólnota przekazała pomoc pieniężną na Caritas Polska oraz dla uczennicy z liceum, w którym uczy s. Beata Zawiślak.
- Siostry przekazały do Wilkowa kilkanaście kompletów bielizny pościelowej, kołder i koców oraz słodycze dla dzieci.
- Do naszego przedszkola przez parę dni uczęszczała 5-letnia dziewczynka z Zakrzowa, zalanego drugą falą powodziową (była wtedy z rodzeństwem u rodziny w Lublinie).
- Siostry są w kontakcie z nauczycielką, która pochodzi z Wilkowa. Za jej pośrednictwem prosiły o kontakt z rodziną, której chciałyby pomóc w jakiś konkretny sposób. Aktualnie czekają na wiadomość.
LIPNICA MUROWANA - Wspólnota zorganizuje pobyt w Domu Pielgrzyma i w Zespole Szkół dla dwóch grup dzieci z terenów doświadczonych powodzią:
4-9.07. – 20 dzieci z Tuchowa (pod opieką s. Anny Kosińskiej i wolontariuszek)
4-16.07. – 20 dzieci (pod opieką s. Katarzyny Purskiej i s. Anny Kosińskiej oraz wolontariuszy).
RADOM Pomoc finansowa.
KIELCE Pomoc finansowa.
OZARÓW MAZ. Ofiara pieniężna, przeznaczona na kolonie dla dzieci powodzian w Lipnicy Mur.
AUGUSTÓW – Zarzecze Pomoc finansowa.
Z kasy centrum Ofiara finansowa.
CENTRUM POZNAŃSKIE
POZNAŃ ul. Taczaka - Siostry zaoszczędziły na planowanych wypoczynkach wakacyjnych i przekażą tę kwotę konkretnej rodzinie lub zakupią dla kogoś sprzęt AGD; dostarczą także środki czystości.
- Wspólnota przyjmie 3 mamy z dziećmi z terenów powodziowych.
LIPNICA POZNAŃSKA - Wspólnota przyjmie na dalszą część wypoczynku 3 powyższe rodziny.
- S. Jolanta Wołos pojechała w okolice Sandomierza, żeby na miejscu włączyć się w pomoc powodzianom.
POZNAŃ ul. Winiarska - Siostry włączyły się składkę w parafii i dołączą do pomocy przygotowywanej przez wspólnotę z ul. Taczaka.
WRZEŚNIA - Pieniądze przekazano wspólnocie na Taczaka na pomoc w przyjęciu rodzin.
OTOROWO - Gotowość przyjęcia dzieci powodzian w drugiej połowie sierpnia.
- Pomoc rzeczowa dla konkretnej rodziny z Opola.
- S. Małgorzata Knuth pojechała razem z s. Jolantą Wołos pomóc powodzianom w okolicach Sandomierza.
BYDGOSZCZ - Kwota pieniężna przekazana w czasie zbiórki ogólnopolskiej.
- Gotowość przyjęcia kilkorga dzieci na czas półkolonii.
- Dzieci z klasy komunijnej ofiarowały swoje alby dzieciom z terenów zalanych.
- Siostry przekażą „zapasy” naczyń – przez Caritas.
TORUŃ - Wpłata na Caritas i podczas zbiórki w szkole oraz przekazanie potrzebującym kompletu pościeli i ręczników.
- Zabranie za darmo jednego dziecka na wyjazd letni.
PARADYŻ - Pomoc finansowa.
GORZÓW WLKP. – Siostry przekazały do Caritas pościel i dokonały maksymalnych wpłat z oszczędności wspólnoty na konto Zgromadzenia, aby dać środki do dysponowania w pomocy poszkodowanym.
- S. Jadwiga Kaczmarzyk odwiedzała w diecezji razem z księdzem dyrektorem Caritas poszkodowane rodziny.
SZCZECIN ul. Barnima - Ofiara w czasie zbiórki Caritas i pewna suma przesłana konkretnej rodzinie – wszystko to z pieniędzy zaoszczędzonych z kwot przeznaczonych na własny wypoczynek wakacyjny sióstr.
SZCZECIN p. M. Teresy - Ofiara w czasie zbiórki, organizowanej przez Caritas.
POLICE - Duża ofiara pieniężna.
- S. Joanna Kiedrowicz pojedzie na 5 dni, aby pomóc swemu bratu, franciszkaninowi, w koloniach w Darłówku dla dzieci z terenów powodziowych.
SŁUPSK ul. AK - Ofiara pieniężna poprzez Caritas.
- Dary w postaci odzieży i środków czystości.
GDAŃSK - Ofiara pieniężna przez Caritas.
- Zakup artykułów szkolnych dla dzieci (akcja w szkole).
SOKOLNIKI - Włączenie się w akcję „Sokolniki – Sokolnikom” (organizacja zbiorki pieniędzy).
- Przekazanie środków czystości.
ZIELONA GÓRA - Ofiara pieniężna dla konkretnej rodziny.
CENTRUM ŁÓDZKO-SIERADZKIE
ŁÓDŹ ul. Obywatelska - Siostry przekazały do Caritas rzeczy dla powodzian: garderobę, produkty trwałe...
- Nasze przedszkole zaopiekowało się rodziną z okolic Sandomierza (zebrało dla nich pieniądze i rzeczy).
- Jedna z sióstr zrezygnowała z wypoczynku wakacyjnego, aby te pieniądze przekazać powodzianom.
- Wspólnota „zaadoptowała” rodzinę z trojgiem dzieci (od 4 do 11 lat), której będzie pomagać przez cały rok.
- Świetlica podzieliła się żywnością i środkami czystości. Jest gotowa pomagać przez cały rok rodzinie z okolic Tarnobrzega.
ŁÓDŹ ul. Czerwona - Wspólnota ofiarowała koce, bieliznę pościelową, wełniane kołdry, robione przez s. Andrzeję.
- Siostry kupiły kalosze, worki na gruz i kurtki przeciwdeszczowe. Wszystko to przekazały przez Caritas.
ŁĘCZYCA - Wspólnota nawiązała kontakt z proboszczem z parafii Zyck, aby pomóc konkretnej rodzinie w ciągu roku (s. Weronika ma się spotkać z tą rodziną 24 czerwca).
KAZIMIERZ - Ofiara pieniężna przez Caritas.
OZORKÓW - Ofiara pieniężna przez Caritas i przekazana nowa odzież.
- Wspólnota gotowa jest zaopiekować się w ciągu roku rodziną z terenów powodziowych.
- W naszym przedszkolu odbyła się zbiórka rzeczy dla potrzebujących.
SIERADZ ul. Dominikańska - Siostry mają zebraną sporą kwotę pieniędzy podczas jarmarku. Są gotowe pomóc konkretnej rodzinie, kupując potrzebne wyposażenie.
SIERADZ Monice - Pomoc pracownicy naszego przedszkola, która ucierpiała z powodu powodzi.
CZĘSTOCHOWA ul. Pułaskiego - Wspólnota zbierała na rzecz powodzian dary materialne w postaci żywności, środków czystości, koców, kołder, ręczników, pościeli, sprzętu gospodarstwa domowego… Wszystko to z pomocą rodziców naszych przedszkolaków oraz sióstr z ul. Kordeckiego. Każda siostra też podzieliła się tym, co miała. Zebrane dary siostry przewiozły do Caritas w Sandomierzu. Tam rozmawiały też z wieloma ludźmi.
- Siostry zrobiły spotkanie z rodzicami przedszkolaków, aby uwrażliwić na biedę i tragedię tych ludzi, i wspólnie podjęto decyzję pomagania jednej rodzinie (bądź dwóm rodzinom) przez dłuższy czas – pracą fizyczną, zebranymi funduszami, zakupem potrzebnych rzeczy…
- Cała wspólnota (cztery siostry) z piątką rodziców przedszkolaków pojechała do Trześni (okolice Sandomierza), aby pomóc w pracach fizycznych, porządkowych i nawiązać kontakt z ks. proboszczem, mającym lepsze rozeznanie w konkretnych potrzebach.
- Część rodziców dzieci wystąpiła w „Kopciuszku”. Na przestawienie zaproszeni zostali wszyscy rodzice, przyjaciele... Dochód ze zbiórki pieniężnej będzie przeznaczony na pomoc tym rodzinom.
- 11 września w naszym przedszkolu odbędzie się festyn rodzinny, z którego cały dochód będzie również przeznaczony na ten cel.
- Jedna z sióstr zrezygnowała na rzecz powodzian z części pieniędzy, przeznaczonych dla niej na wypoczynek letni.
- Trzy siostry zrezygnowały z części wypoczynku, aby również przekazać pieniądze powodzianom, i wyraziły gotowość wyjazdu na tereny dotknięte powodzią, żeby pomagać tam ludziom.
- Wspólnota jest gotowa przyjąć u siebie jakąś rodzinę – nie tylko w czasie wakacji, ale w czasie dogodnym dla potrzebujących.
CZĘSTOCHOWA ul. Kordeckiego - Wspólnota przekazała kilka koców.
WROCŁAW - Siostry przekazały pewną kwotę pieniędzy konkretnej wielodzietnej rodzinie w Jelczu-Laskowicach i zamierzają nadal tej rodzinie pomagać.
SYCÓW - Włączenie się w zbiórkę rzeczy
GODYNICE - Nasz dom dziecka zaoferował pomoc domowi dziecka z Opuszki Małej w formie przyjęcia dzieci na czas remontu i porządków po powodzi.- Wspólnota włączyła się w zbiórkę rzeczy w parafii i przekazała ofiarę pieniężną za pośrednictwem Caritas.
PNIEWY - Siostry włączyły się w zbiórkę rzeczy dla powodzian, wpłaciły pewną sumę pieniędzy.
- Jedna z sióstr zrezygnowała z wyjazdu na wypoczynek letni, żeby zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na pomoc ofiarom powodzi.
- W tym samym celu siostry w ciągu tygodnia dwukrotnie rezygnują z drugiego dania na obiad.
INNE KRAJE
FRANCJA, WŁOCHY, KANADA, TANZANIA - Nasze wspólnoty przekazały duże kwoty pieniędzy na pomoc powodzianom w Polsce.

 

Czytany 2435 razy