Aktualności 2012

Aktualności 2012

niedziela, 22 lipiec 2012 22:25

Pozdrowienia papieskie

Na zakończenie modlitwy Anioł Pański w niedzielę 22 lipca br. w Castel Gandolfo Ojciec Święty Benedykt XVI zwracając się do Polaków pozdrowił nasze Siostry, które pielgrzymują w pielgrzymce probacyjnej do miejsc związanych z naszą Założycielką i św. Anielą Merici.

czwartek, 19 lipiec 2012 22:55

Książka nie tylko na wakacje

Medytacje biblijneWydawnictwo Promic przygotowało III wydanie cieszących się dużym zainteresowaniem czytelników „Medytacji biblijnych” św. Urszuli Ledóchowskiej. Zapraszamy do lektury.

czwartek, 19 lipiec 2012 22:41

Jubileusz domu w Monachium

2012, Jubileusz w Monachium„Ein Zuhause auf Zeit” – „dom na pewien czas”... dom na czas podejmowanej nauki w Monachium, usamodzielniania się, na czas, w którym podejmuje się ważne życiowe decyzje, w którym kształtuje się młoda osobowość i system wartości… Jeden z domów IN VIA przy Schellingstraße 47, w którym pracujemy jako zgromadzenie od prawie 30 lat, obchodził 6 lipca 2012 roku 60-lecie istnienia i działalności.

S. Bernadetta Palarowska, GrenobleCiebie Boga wysławiamy, Tobie Panu wieczna chwała... – śpiewała wspólnota urszulanek w Grenoble (Francja) 7 lipca 2012 roku, dziękując Panu Bogu za 85 lat życia zakonnego s. Bernadetty Palarowskiej, która jest najstarszą siostrą w historii szarych urszulanek.

2012, Odpust w La Maurienne (Francja). W kaplicy Dobrej NowinyTradycyjnie zakończenie roku katechetycznego na terenie naszej diecezji – pisze s. Grażyna ze wspólnoty w Modane we Francji – łączy się ze świętowaniem uroczystości Narodzenia św. Jana Chrzciciela w katedrze w St Jean de Maurienne. Z tej okazji w przeddzień uroczystości grupa dzieci, które uczęszczały na katechezę w naszej parafii pw. Wniebowzięcia Matki Bożej w Modane wyruszyły do odległej o 20 km miejscowości St Jean de Maurienne.

poniedziałek, 02 lipiec 2012 07:46

Z pielgrzymami-seniorami w Bieszczadach

Pielgrzymka mająca na celu poznanie sanktuariów, kościołów i cerkwi na ziemi bieszczadzkiej została zorganizowana w dniach 1-10 czerwca 2012 roku na prośbę parafian z parafii św. Jadwigi Śląskiej w Milanówku. Było nas 18 osób – pisze s. Teresa Zintel. Wiek 50 „+”. Najstarsza, 78-letnia uczestniczka tegorocznej pielgrzymki tylko od czasu do czasu pomagała sobie laską.

niedziela, 01 lipiec 2012 09:41

Refleksje urszulanki

S. Małgorzata Górska USJKUroczystość Serca Jezusowego sprowokowała s. Małgorzatę Górską z Kanady do podzielenia się świadectwem szczęśliwie przeżytych wielu lat w zgromadzeniu sióstr urszulanek Serca Jezusa Konającego. W tym roku s. Małgorzata Górska kończy 92 lata, jest rodzoną siostrą dwóch innych, nieżyjących już urszulanek: m. Andrzei Górskiej i s. Urszuli Górskiej. Jest urszulanką od prawie 57 lat.

W Otorowie zwieńczeniem całorocznych przygotowań do uroczystości Najświętszego Serca Jezusowego było odnowienie aktu oddania się Sercu Jezusowemu podczas uroczystej Mszy św. w urszulańskiej kaplicy. Pod szczególną opiekę Serca Jezusowego – pisze s. Zofia Krześlak – oddałyśmy także dzieła, które prowadzimy: dom dziecka, katechizację, dom rekolekcyjny. Mszę św. w intencji zgromadzenia odprawił ksiądz proboszcz 15 czerwca w godzinach wieczornych w kościele parafialnym. Jak co roku, po Mszy św. wyruszyła procesja z kościoła do naszego domu – do figury Serca Jezusowego. Tam po odśpiewaniu litanii ks. proboszcz w obecności dzieci i młodzieży z domów dziecka oraz dzieci z ERM-u dokonał aktu oddania Sercu Jezusowemu naszych dzieł, prowadzonych na terenie parafii.

poniedziałek, 02 lipiec 2012 08:37

90-lecie szarych urszulanek w Poznaniu

2012, 90-lecie domu urszulanek SJK w Poznaniu90 lat istnienia domu sióstr urszulanek Serca Jezusa Konającego w Poznaniu stało się okazją do dziękowania Panu Bogu i ludziom za wszelkie dobro, jakie w tym czasie się tam dokonało. W czerwcu 1922 r. tzw. Zakład św. Jadwigi przy ówczesnej ul. Skarbowej 7 (po wojnie przemianowanej na ul. Chudoby, a obecnie – gen. S. Taczaka), przeznaczony dla niezamożnych uczennic, św. Urszula Ledóchowska otrzymała od Stowarzyszenia Pań Ziemianek.

2012, Odpust ku czci św. Urszuli w Lublinie przy ul. Orlanda29 maja świętowały nie tylko przedszkola. Dzień był obchodzony uroczyście – czasem z małym wyprzedzeniem lub opóźnieniem – we wszystkich wspólnotach i dziełach urszulańskich. Oto tylko trzy relacje.

Strona 3 z 8