niedziela, 12 czerwiec 2011 21:32

50 lat posługiwania Sióstr Urszulanek SJK na Jasnej Górze

50-lecie posługi urszulanek SJK na Jasnej Górze, 2011W niedzielę 5 czerwca 2011 r., w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, dziękowałyśmy za naszą trwającą już pięćdziesiąt lat obecność w Częstochowie i posługę Matce Bożej na Jasnej Górze.

Będziecie święcić pięćdziesiąty rok...
Rok pięćdziesiąty będzie dla was... rokiem jubileuszowym

(Kpł 25,10-11)

Bogu niech będą dzięki za łaskę pięćdziesięciu lat posługiwania pielgrzymom!

„Jako wyraz związania z Matką Bożą w dniu 27 maja 1961 r. siostry urszulanki przybyły na Jasną Górę i zamieszkały w domu ojców paulinów przy ul. Kordeckiego 2” (Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK. Rys historyczny, stan aktualny, Warszawa 1981, s. 208). „Zgromadzenie przyjęło propozycję pracy przy sanktuarium i cieszyło się tym, że dana jest mu łaska posługiwania pielgrzymom w halach noclegowych, w informacji, w herbaciarni, sprzątania w cudownej kaplicy oraz oprowadzania po Jasnej Górze” (tamże, s. 75).

W samo południe w kaplicy Matki Bożej, wpatrzone w Jej Oblicze i dobre Oczy Matki, uobecniałyśmy w czasie dziękczynnej Mszy św. każdą z sióstr, której z woli Boga dane było jakiś czas przeżyć tu, w Jej Domu, za Jej przykładem i pomocą. Przybyły: m. Franciszka Sagun z s. Aleksandrą Kmieciak, s. Elżbieta Stodolska, s. Janina Chamczyk, s. Leokadia, siostry z naszej drugiej wspólnoty częstochowskiej przy ul. Pułaskiego – i my, z domu przy ul. Kordeckiego. Spora szara gromada.

Mszę św. dziękczynną celebrowali: o. generał Izydor Matuszewski, o. Józef Płatek (były generał paulinów), o. przeor Roman Majewski. Koncelebrowało też kilku kapłanów pielgrzymujących ze swoimi wiernymi, z różnymi grupami. My włączyłyśmy się w liturgię poprzez czytania, śpiew psalmu, modlitwę powszechną. Kazanie wygłosił o. Płatek. Wspólnie dziękowaliśmy Panu Bogu, Matce Bożej, ale i sobie nawzajem. Paulini dziękowali nam, urszulankom, my dziękowałyśmy paulinom. Ojcowie w dowód wdzięczności ofiarowali zgromadzeniu piękny obraz Matki z Jasnej Góry, poświęcony pod koniec Mszy św. Owładnęło mną mocne przekonanie: przed pięćdziesięciu laty przyszłyśmy do Niej, a Ona, Matka, jeszcze i w ten widoczny, namacalny sposób mówi: „zabierzcie mnie do siebie, do waszych wspólnot, w osobiste życie, codzienne pielgrzymowanie, do waszej służby Bogu i człowiekowi. Zabierzcie jeszcze pełniej niż dotąd”.

O. generał Izydor Matuszewski w czasie jubileuszowego biesiadowania, odpowiadając na pytanie, jakie podobieństwa i różnice zauważa u urszulanek tych na początku, tych przewijających się przez Jasną Górę w ubiegłych latach i obecnie, powiedział: „Lata przemijają, siostry posługujące się zmieniają, grupowo, pojedynczo... już kilka pokoleń, ale duch, sposób posługiwania, wyrażanie waszego charyzmatu jest takie samo”. Bogu niech będą dzięki, że tak właśnie jest.

Za o. Izydorem trzeba by powiedzieć: lata przemijają, pielgrzymi się zmieniają, inne są sposoby pielgrzymowania, inne warunki bytowania, inne potrzeby i oczekiwania, ale ludzie przybywają na Jasną Górę niezmiennie na spotkanie z Matką. Z Matką, która wszystko rozumie, sercem ogarnia każdego... Czasem, aby tylko pobyć w Jej obecności, częściej po to, aby omówić radości i udręczenia, poprosić o radę, o światło i moc, wyśpiewać wdzięczność i zawierzyć bliskich, zawierzyć przyszłość, wybłagać Jej pomoc w sytuacjach po ludzku bez wyjścia. A trwanie w ciasnocie? Przecież brakuje powietrza i nogi ze zmęczenia się uginają, a co powiedzieć o kolejkach do konfesjonału? Tu, przy Matce, łatwiej uporządkować życie, serce poddać Bożej łasce z dziecięcym żalem i bez lęku.

Bogu niech będą dzięki!

W naszych Konstytucjach w p. 84 jest zapisane: „Siostry (...) będą otwarte na wartości duchowe tych, do których są posłane”. Maryjo, Matko, broń nas przed powierzchownością. Niech nasze serca, umysły i czyny w pokornej prawdzie łączą się z nabożnym, rytmicznym szmerem ludzkich kolan, sunących wokoło ołtarza – szmerem, który Ty odczytujesz, przyjmujesz i błogosławisz.

Bogu niech będą dzięki!

s. Franciszka Paluch

50-lecie posługi urszulanek SJK na Jasnej Górze, 201150-lecie posługi urszulanek SJK na Jasnej Górze, 201150-lecie posługi urszulanek SJK na Jasnej Górze, 2011

Czytany 4201 razy