Nowości

Nowości

s. Paulina Aniela Jaskulanka USJK

Kronika okupacyjna
klasztoru sióstr urszulanek w Sieradzu
Zapiski kronikarskie i wspomnienia 1939-1945

opracowanie, przemowa: Ita Turowicz

Edycja Świętego Pawła

Częstochowa 2017
wydanie II poprawione i uzupełnione

Kronika okupacyjna klasztoru Sióstr Urszulanek w Sieradzu jest hołdem dla tych kilkudziesięciu sióstr, niepozornych, „szarych” kobiet z ulicy Dominikańskiej, które wspierały, pielęgnowały i karmiły, które wielu Polakom pomogły przetrwać trudny czas okupacji. Siostry, nie dysponując niemal niczym, stłoczone na krużganku i poddaszu zajętego przez Niemców klasztoru, stworzyły ośrodek prawdziwie chrześcijańskiej pomocy, promieniujący nie tylko na miasto i okolicę, ale i na całą Polskę.

abp Marek Jędraszewski

Obrazki z Pniew - i nie tylko

Wydawnictwo Pallottinum

Poznań 2016

wydanie III

Ze Słowa wstępnego do III wydania:

Do Pniew przyprowadziła mnie ponad trzydzieści lat temu bł. Urszula Julia Ledóchowska. Chciałem wówczas w utworzonym przez Nią domu macierzystym Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego poznać bliżej Osobę, którą w dniu 20 czerwca 1983 roku na poznańskich Łęgach Dębińskich Ojciec Święty Jan Paweł II wyniósł do chwały ołtarzy...

św. Urszula Ledóchowska

Stać się piórem w Jego ręku
Listy do przyjaciółki z młodości

Wydawnictwo Księży Marianów PROMIC, Warszawa 2015

przekład s. Magdalena Kujawska USJK
opracowanie i redakcja s. Kinga Sybille Schmidt USJK

 

Prywatna korespondencja jest niczym dziurka od klucza do drzwi serca, przez którą - na poły uprawnieni, a na poły nie - możemy zajrzeć i ujrzeć to, co w nim najcenniejsze. Listy św. Urszuli Ledóchowskiej ukazują młodą dziewczynę porwaną miłością do Jezusa. Co ważne, to obraz nieskrępowany usztywniającymi ściegami hagiografii. Zresztą, nawet najlepsza biografia nie powie nam o świętych tyle, co ich własne słowa.

święta Urszula Ledóchowska

Medytacje biblijne

Wydawnictwo Księży Marianów PROMIC, Warszawa 2015,

Wydanie IV

Wybór:
s. Małgorzata Krupecka

 

Książka daje możliwość wspólnego ze św. Urszulą czytania i rozważania Ewangelii. Teksty zaczerpnięte zostały z jej 384 rozmyślań do perykop ewangelicznych na każdy dzień roku liturgicznego. By ułatwić lekturę i modlitwę, zebrane zostały w 20 rozdziałach według układu tajemnic różańca.

 Wybrała i opracowała 

s. Małgorzata Krupecka USJK

Cuda św. Urszuli Ledóchowskiej

Wydawnictwo Księży Marianów PROMIC 2015

 

Pomiędzy pulsującym za oknem życiem, a tym, co nieuchronnie czeka każdego z nas, są święci. Niebieski pomost. Głos z 'innego świata'. Tego, który istnieje. Naprawdę.

Świadectwa, podziękowania i prośby pomieszczone w tym tomie są tego znakiem. Inny świat istnieje, oni - podpisani i anonimowi autorzy zebranych tu tekstów - go doświadczyli. I to nie wtedy, gdy wszystko układało się dobrze, a perspektywa jutra pisana była barwami rozkwitającego życia, ale wówczas, gdy jego krucha nić, którą niedbale często trzymamy w ręku, zaczęła się rwać.

Ponad 400 świadectw, zebranych w tym tomie, przekonuje, że w sprawach wielkich i małych pośrednictwo św. Urszuli jest skuteczne. Czasami tylko zdumiewa, jak bardzo...

 

Święta Urszula Ledóchowska
Życiorys, nowenna, modlitwy

opracowała s. Małgorzata Krupecka USJK

Wydawnictwo Księży Marianów PROMIC, Warszawa 2015

Utalentowana nauczycielka i wychowawczyni, poliglotka, a zarazem zakonnica i święta, która powinna się znaleźć w podręcznikach naszej historii jako jedna z "matek niepodległości", odzyskanej przez Polskę w 1918 roku. W plebiscycie na "Polkę wszech czasów", ogłoszonym przez Muzeum Historii Polski i Magazyn Historyczny "Mówią wieki", Matka Urszula Ledóchowska znalazła się na szczycie listy po Marii Skłodowskiej-Curie, gen. Elżbiecie Zawadzkiej "Zo" i Irenie Sendlerowej.