sobota, 28 maj 2011 22:17

Święta Urszula Ledóchowska - [ „Bądź jak lampka przed tabernakulum”. Myśli o Eucharystii. ]

Święta Urszula Ledóchowska

„Bądź jak lampka przed tabernakulum”.
Myśli o Eucharystii.

Edycja św. Pawła, Częstochowa 2005,
seria: „Biblioteka Dnia Pańskiego” nr 47

Wybór tekstów i opracowanie: s.Małgorzata Krupecka

Wydawnictwo zachęca:
„Przyjaźń z Jezusem-Hostią była źródłem mądrości życiowej i owocności poczynań św. Urszuli. Opierając się na własnym doświadczeniu, z gorącym przekonaniem radziła: Idźmy we wszystkich kłopotach, wątpliwościach, niepewnościach zawsze najprzód do Jezusa, bo tam u stóp tabernakulum znajdziemy szczęście i światło Boże, tam źródło miłości. Niech prezentowany tu wybór myśli św. Urszuli o Eucharystii nie tylko umocni naszą więź z Jezusem Eucharystycznym, lecz także pomoże nam wyrażać ją w konkretnych czynach codziennego życia, by wszystko czynić wielkim i świętym”.


Spis treści

Wstęp

 1. Eucharystia - źródło szczęścia
 2. Eucharystia - centrum życia
 3. Eucharystia i krzyż
 4. Eucharystia - miłość ofiarna
 5. Eucharystia - samotność Jezusa
 6. Eucharystia - odpowiedź na samotność człowieka
 7. Eucharystia a miłość
 8. Eucharystia - szkoła dobroci
 9. Eucharystia - nasz Brat
 10. Eucharystia - Boski Przyjaciel
 11. Eucharystia - Boski Lekarz
 12. Eucharystia - przygotowanie, dziękczynienie
 13. Eucharystia a nasze najgłębsze pragnienia
 14. Eucharystia - źródło siły
 15. Eucharystia - Bierzcie i jedzcie
 16. Eucharystia a wola Boża
 17. Eucharystia a praca
 18. Eucharystia z rąk Maryi
 19. Eucharystia a wiara
 20. Eucharystia - dar pokoju
 21. Eucharystia i Ewangelia
 22. Eucharystia - zaproszenie na ucztę
 23. Eucharystia - Jezus szuka człowieka
 24. Eucharystia - człowiek szuka Jezusa
 25. Eucharystia - chleb na drogę
 26. Eucharystia a kapłani
 27. Eucharystia - przeżywanie
 28. Eucharystia - nawiedzenie, adoracja
 29. Eucharystia a jedność
 30. Eucharystia Tajemnica Obecności
 31. Eucharystia - pragnienie wynagrodzenia

Nota bibliograficzna
Modlitwa


Edycja św. Pawła – Biblioteka Dnia Pańskiego »

Czytany 2023 razy Ostatnio zmieniany środa, 02 marzec 2016 10:48