sobota, 28 maj 2011 23:04

Święta Urszula Ledóchowska - [ Świętość jest czymś tak prostym. ]

Święta Urszula Ledóchowska

Świętość jest czymś tak prostym.

Edycja św. Pawła, Częstochowa 2004,
seria: „Biblioteka Dnia Pańskiego” nr 34

Wybór i opracowanie tekstów:
s. Małgorzata Krupecka


Zbiór 31 rozważań św. Urszuli na różne tematy.

Ze wstępu:
„Ten wybór rozważań św. Urszuli jest odpowiedzią na odczuwaną dziś przez nas potrzebę mistrzów życia wewnętrznego.

Św. Urszula zostawiła bogaty zbiór pism o różnym charakterze. Wypowiadała się na bieżące tematy z życia społeczeństwa i Kościoła, prześwietlając codzienność Ewangelią i wyprowadzając praktyczne wnioski dla życia codziennego. Fragmenty jej artykułów i przemówień stanowią zasadniczą część naszej publikacji. Czyż nie brzmią jak pisane dzisiaj? Dopełnienie stanowią wyjątki z tekstów, przeznaczonych bardziej dla sióstr urszulanek, formujących się pod ręką założycielki, a przez Kościół związanych z tajemnicą Serca Jezusa, konającego z miłości.

Słowa św. Urszuli, wybrane na tytuł zbiorku, wyrażają jej najgłębsze przekonanie, że świętość nie jest czymś nadzwyczajnym, ale propozycją normalnej drogi rozwoju każdego chrześcijanina. Często powracać tu będą takie słowa, jak: radość, dobroć, szczęście… – gdyż Autorka, doświadczony pedagog, wskazywała konkretne postawy, rozwijanie których uważała za istotne w tym stylu świętości, który charakterystyczny był dla niej, a który nam dzisiaj wydaje się tak pociągająco współczesny.

Publikacja – zarówno pod względem doboru tematów, jak i długości kolejnych rozważań – pomyślana została i jako propozycja indywidualnej lektury duchowej, i jako pomoc duszpasterska. Zamieszczone tu teksty mogą być m.in. wykorzystane w parafiach jako tzw. czytanki podczas nabożeństw majowych czy październikowych”.


Spis treści

Wstęp
Kochajmy Maryję, pozdrawiajmy Maryję
Po co żyjemy?
Królowo Korony Polskiej, módl się za nami!
Boża wesołość, słoneczność duszy
Świętych nam potrzeba
Świętość jest czymś tak prostym
Modlitwa jest mostem
Wpatrujmy się w cudowną postać Królowej Jadwigi
Kochajmy Boskie Serce
Krzyż to ostatnie słowo miłości
Panu Bogu podoba się wytrwałość
Miłość bliźniego
Miejcie zawsze różaniec przy sobie
Ojcze nasz, któryś jest w niebie
Kapłanów nam potrzeba, świętych kapłanów
Śladami świętego Andrzeja Boboli
Kochajmy nasz Kościół święty
Coraz bardziej przylgnąć do naszego Ojca Świętego
Idź do pracy z Jezusem
Czy posiadasz Ewangelię?
Błogosławieni miłosierni
Serce Jezusa…
Przenajświętszy Sakrament to słońce naszego życia
Święta Maryjo…
Przygotować serce na przyjęcie Pana
Prowadzić dzieci do Jezusa w tabernakulum
Dla szczęścia jesteśmy stworzeni
Rzucać się z ufnością w objęcia Mistrza
Apostolstwo uśmiechu
Z Bogiem!
Nie odwracajmy oczu od naszej Gwiazdy Morza

Krótka nota biograficzna
Modlitwa
Źródła cytowanych tekstów św. Urszuli


Książka na stronie Edycji św. Pawła »

Czytany 1785 razy Ostatnio zmieniany środa, 02 marzec 2016 10:18