poniedziałek, 23 maj 2011 23:22

ALKŚNIN Salomea, postulantka

ur. 24 XI 1909
postulantka

+ 21 I 1939 w Czarnym Borze koło Wilna
spoczywa na cmentarzu: Czarny Bór k. Wilna

ur. 24 XI 1909 w Puzyrach, pow. Brasław, woj. wileńskie, córka Konstantego i Anieli. Wst. 2 XII 1935 w Czarnym Borze k. Wilna, post. 6 I 1937 w Czarnym Borze. Odznaczała się pobożnością i pogodą ducha. Po przebytej grypie zapadła na gruźlicę płuc. Cierpienia znosiła cicho, z poddaniem się woli Bożej. Zmarła 21 I 1939 w Czarnym Borze, gdzie spoczywa na cmentarzu urszulańskim.

Czytany 1528 razy