środa, 19 lipiec 2017 10:04

Z kroniki Zgromadzenia

20 lipca 1962 - Upaństwowienie urszulańskiej szkoły w Pniewach

Urszulańskie dzieło wychowawcze w Pniewach, założone przez matkę Urszulę w 1920 roku jako Szkoła Gospodarcza, w 2020 roku obchodziłoby – razem z całym Zgromadzeniem i domem macierzystym w Pniewach – stulecie swojego istnienia, gdyby nie doszło do wydarzenia, które w dniu 20 lipca 1962 roku przerwało tę piękną historię na prawie trzydzieści lat...
poniedziałek, 17 lipiec 2017 13:05

Szczęśliwa "Piątka"

Od 2 lipca br. pod wnikliwym i czułym spojrzeniem siostry Beaty Mazur nasza szczęśliwa piątka: s. M. Faustyna Masin od Niepokalanej Służebnicy Pańskiej (oprowadzanie pielgrzymów na Jasnej Górze), s. M. Monika Laskowska od Jezusa Dobrego Pasterza (praca w przedszkolu), s. M. Anna Szmurawińska od Jezusa – Miłości Ukrzyżowanej (praca z ubogimi i ze studentkami), s. M. Kornelia Sułkowska od Matki Bożej Oblubienicy Ducha Świętego (obsługa gości i praca w domu dziecka), s. M. Monika Sztamborska od „Pragnę” Jezusa na krzyżu (praca w szkole) przygotowuje się do złożenia profesji wieczystej...
niedziela, 16 lipiec 2017 07:00

Dziś czcimy Matkę Bożą Gwiazdę Morza

Gwiazdo Morza! Ile w tym pięknym wezwaniu piękności, ufności, miłości. Maryjo, Matko moja, Pani moja, Tyś moją i całej naszej gromadki – Gwiazdą Morza, Gwiazdą, która przyświeca biednemu żeglarzowi na rozhukanym, bałwanami pokrytym oceanie. Gdy gwiazdy nie ma na niebie, żeglarz błądzi, traci nadzieję, że wyjdzie z grożącego niebezpieczeństwa, bo wpatrzony w niebo, widzi tylko groźne, piętrzące się chmury – zwiastuny śmierci. Aż tu nagle chmury się powoli rozchodzą i na błękicie błyska mała gwiazdeczka. Żeglarz z radością podnosi do niej ręce, bo ona mu wskazuje drogę, jest dla niego zwiastunką ratunku, swym jasnym światłem wlewa nadzieję, radość w jego biedne, strapione serce.
(z Rozmyślań św. Urszuli)

wtorek, 11 lipiec 2017 10:05

Z kroniki Zgromadzenia

12 lipca 1947 - Wybór matki Brygidy Rodziewicz na przełożoną generalną

Matka Brygida (Zoe) Rodziewicz urodziła się 1 maja 1885 roku w Aszchabadzie (Turkmenistan) w rodzinie Zygmunta i Małgorzaty ze Stulgińskich. W 1903 roku ukończyła gimnazjum przy parafii św. Katarzyny w Petersburgu – tę szkołę z internatem, którego kierownictwo cztery lata później miała objąć matka Urszula…
Zaczęło się od zwykłego spotkania w naszym domu i przygotowania posiłku starszej pani, nieco zagubionej, poruszającej się dość niepewnie z powodu znacznej utraty wzroku... Potem były spotkania coraz częstsze i rozmowy coraz dłuższe przy posiłku... i wyznanie: jestem nieochrzczona, a najbardziej tego pragnę – przyjąć chrzest...
A teraz uwielbiajcie Pana na ziemi i dziękujcie Bogu! […] Opiszcie to wszystko, co was spotkało». (Tb 12,20)

Zacytowane w podtytule słowa pochodzą z 12. rozdziału Księgi Tobiasza, z fragmentu czytanego w sobotę IX tygodnia Okresu Zwykłego. W tym roku przypadało to 10 czerwca, czyli w drugi dzień wycieczki, na którą do Irlandii poleciała 3. klasa gimnazjum. I choć był to dopiero początek naszych wojaży, już wtedy było wiadomo, że mamy za co dziękować i że chcemy to opisać. Jakie „to”? Nie, jeszcze nie wycieczkę, bo ona się dopiero rozkręcała...

„O umiłowany Jezu
Celu pragnień ludzkiej duszy,
Ciebie nasze łzy szukają
I przyzywa głębia serca...”

Słowa Liturgii Godzin stają się także naszymi, bo są wyrazem wdzięczności dla umiłowanego Serca. Dlatego w wigilię Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa przeżywaliśmy Godzinę Świętą...
czwartek, 22 czerwiec 2017 14:31

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

Niech miłość ku Boskiemu Sercu rodzi w sercu Waszym tę ufność niezachwianą w dobroć Serca Jezusa, tę pewność ufności, która z całym spokojem głębokiego przekonania spodziewa się wszystkiego od Najświętszego Serca Jezusowego! Niech się dzieje, co chce – Wy zawsze trwajcie w błogiej ufności, że Serce Jezusa dobrą drogą Was poprowadzi, choćby ta droga i cierniem była zasłana. I dlatego nigdy nie traćcie ani spokoju błogiego duszy spoczywającej na Sercu Jezusowym, ani niezachwianej ufności, że będzie wszystko dobrze, bo wszystkim Serce Jezusa według woli swojej kieruje. św. Urszula

Nasze życie w dużym stopniu, jak pewnie większości wspólnot, wyznaczane jest rytmem życia wspólnoty, pracą na terenie parafii i pracą wychowawczą. Właśnie zakończyłyśmy w sobotę 27 maja rok nauki w Szkole Polskiej. 93 dzieci i 17 licealistów otrzymało świadectwa. Były świadectwa z nagrodami, były też nagrody spoza szkoły – kilkoro naszych dzieci brało udział w konkursach na szczeblu międzyszkolnym, a są to konkursy różne np. Mistrz Pięknego Czytania czy organizowany od kilkudziesięciu lat Konkurs na Najpiękniejsze Wypracowanie w Języku Polskim...
czwartek, 22 czerwiec 2017 09:40

Z kroniki Zgromadzenia

23 czerwca 2002 - Podjęcie misji na Filipinach

W czerwcu 2002 Zgromadzenie podjęło misyjną pracę na Filipinach, w Tagaytay, 65 km na południu od stolicy Manili. Zakres pracy sióstr mieści się całkowicie w szarourszulańskim charyzmacie – jest to katecheza, praca z dziećmi i młodzieżą i ich rodzinami, pomoc najbardziej potrzebującym...
Strona 4 z 9