Z kroniki Zgromadzenia

Z kroniki Zgromadzenia

sobota, 20 maj 2017 11:03

Z kroniki Zgromadzenia

24 maja 1807 – Papież Pius VI kanonizuje Anielę Merici, założycielkę Towarzystwa św. Urszuli

Kanonizacja Anieli Merici miała wielkie znaczenie dla rozwoju „idei urszulańskiej”, której kolebką było założone przez nią w 1535 roku Towarzystwo św. Urszuli. Zakony i stowarzyszenia urszulańskie, które powstały w XVII i XVIII wieku w północnych Włoszech i we Francji, przeżywały głęboki kryzys w czasach rewolucji francuskiej, gdy nakazano zamknięcie urszulańskich szkół i zakładów wychowawczych...

wtorek, 11 kwiecień 2017 14:54

Z kroniki Zgromadzenia

17 kwietnia 1937 - Złoty jubileusz życia zakonnego św. Urszuli

Dzień 17 kwietnia jest w życiu św. Urszuli szczególnym dniem nie tylko z tej racji, że jest to dzień urodzin – 17 kwietnia 1865 roku. W tym dniu miały miejsce również obłóczyny Julii w klasztorze urszulanek w Krakowie – 17 kwietnia 1887 roku. Młoda zakonnica otrzymała wtedy habit urszulański i welon oraz nowe imię – Maria Urszula. W 1937 roku zaś matka Urszula obchodziła w tym dniu w Pniewach 50-lecie życia zakonnego...

niedziela, 09 kwiecień 2017 14:58

Z kroniki Zgromadzenia

11 kwietnia 1907 - Matka Urszula wyjeżdża pierwszy raz do St. Petersburga

Wizyta matki Urszuli u Ojca Świętego Piusa X w styczniu/lutym 1907 miała za cel omówienie kwestii klauzury w klasztorze krakowskim (por. artykuł Z kroniki z 14 stycznia) oraz – poniekąd z tym związaną – sprawy podjęcia przez urszulanki krakowskie pracy misyjnej w Rosji. W Historii Kongregacji znajdujemy takie wspomnienie matki Urszuli...

środa, 29 marzec 2017 08:00

Z kroniki Zgromadzenia

30 marca 1932 – Matka Urszula zwiedza baraki bezrobotnych na Primavalle (peryferie Rzymu) i planuje tam pracę Zgromadzenia

Kardynał F. Marchetti-Selvaggiani, wikariusz Rzymu, zwrócił się na początku marca 1932 roku do matki Urszuli z prośbą o przysłanie sióstr do pracy w najuboższej dzielnicy Rzymu, na Primavalle. Mieściło się tam 180 baraków z 900 bezdomnymi ludźmi oraz duże „dormitorio”, czyli dom noclegowy... 

piątek, 17 marzec 2017 08:45

Z kroniki Zgromadzenia

19 marca 1942: Urszulanki obejmują placówkę w Milanówku pod Warszawą

Dom w Milanówku jest jedną z placówek wojennych Zgromadzenia, tj. powstałych wskutek wysiedlenia sióstr ze swoich domów w tzw. Kraju Warty (ziemia łódzka i poznańska). Tak też siostry z Łodzi w 1942 roku, szukając nowego miejsca pracy i zamieszkania, osiedliły się w Milanówku. Urszulanki zaprosiła do Milanówka Maria Mohl, właścicielka posesji Dworek Dęby... 

środa, 01 marzec 2017 16:03

Z kroniki Zgromadzenia

3 marca 1922: Zgromadzenie podejmuje pracę w Łodzi

Na zaproszenie ks. biskupa Wincentego Tymienieckiego, ordynariusza nowo utworzonej diecezji łódzkiej, Zgromadzenie otworzyło w marcu 1922 placówkę w Łodzi w celu organizowania, koordynowania i prowadzenia pracy katechetycznej. Tymczasowym mieszkaniem trzech sióstr był mały domek przy ul. Skorupki 1. W roku 1923 siostry uzyskały bezpłatne mieszkanie przy ul. Czerwonej 6, w kamienicy należącej do właściciela fabryki, Ludwika Geyera...

czwartek, 16 luty 2017 09:29

Z kroniki Zgromadzenia

17 lutego 1972: Zamknięcie procesu apostolskiego dotyczącego cudownego uzdrowienia Jana Kołodziejskiego za przyczyną Sługi Bożej Urszuli Ledóchowskiej

W dniu 17 lutego 1972 roku zamknięto w Krakowie pierwszy proces apostolski dotyczący cudownego uzdrowienia Jana Kołodziejskiego za przyczyną Sługi Bożej Urszuli Ledóchowskiej. Uzdrowienie miało miejsce 26 maja 1946 roku po wypadku, któremu uległ Jan Kołodziejski podczas pracy piłą. Było to drugie uzdrowienie za przyczyną matki Urszuli – pierwsze dotyczyło siostry Danuty Pawlak, urszulanki SJK, i miało miejsce w tym samym roku, 16 lutego 1946 roku. Oba wydarzenia były bezpośrednimi bodźcami do rozpoczęcia starań o beatyfikację matki Urszuli...

14 stycznia 1907: m. Urszula wyjeżdża do Rzymu w sprawie dokonania zmian w Konstytucjach

Szkoła i pensjonat, które krakowskie urszulanki – zgodnie z wielowiekowym charyzmatem zakonu – prowadziły przy swoim klasztorze, na początku XX wieku wchodziły w trudny okres przemian z powodu zmian w szkolnictwie na terenie Galicji. Z jednej strony szkoła jak dotąd nie posiadała praw państwowych, a z drugiej – klauzura papieska[1], którą objęty był klasztor, uniemożliwiała siostrom odbywania koniecznych według przepisów praktyk w innych zakładach wychowawczych. Reguła z XVII wieku potwierdzona bullą papieża Pawła V[2] zobowiązywała do papieskiej klauzury, a równocześnie bulla ta potwierdzała apostolski charakter instytutu, czyli możliwość prowadzenia szkół i pensjonatów...

czwartek, 12 styczeń 2017 09:49

Z kroniki - Otwarcie domu w Damaida/ Tanzania

12 stycznia 2012 – Otwarcie wspólnoty w Damaida/ Tanzania

Dom w Damaida (wioska niedaleko Mkiwa) jest jednym z czternastu domów Zgromadzenia w Tanzanii. Jest to 9-osobową wspólnota, która pracuje w przedszkolu dla ok. 50 dzieci i 3-oddziałowej szkole podstawowej oraz uprawia ziemię.