Z kroniki Zgromadzenia

Z kroniki Zgromadzenia

czwartek, 22 czerwiec 2017 09:40

Z kroniki Zgromadzenia

23 czerwca 2002 - Podjęcie misji na Filipinach

W czerwcu 2002 Zgromadzenie podjęło misyjną pracę na Filipinach, w Tagaytay, 65 km na południu od stolicy Manili. Zakres pracy sióstr mieści się całkowicie w szarourszulańskim charyzmacie – jest to katecheza, praca z dziećmi i młodzieżą i ich rodzinami, pomoc najbardziej potrzebującym...
poniedziałek, 19 czerwiec 2017 09:21

Z kroniki Zgromadzenia

13 czerwca 1932 - Rozpoczęcie działalności w Łęczycy

Działalność Zgromadzenia w latach trzydziestych można scharakteryzować jako silnie „środowiskową”. Oprócz pracy w zakładach wychowawczych siostry podejmowały również działalność społeczną dla ludzi „mieszkających obok nich, w okolicy, a oczekujących ich posługi, troski. Powstawały przedszkola, świetlice gromadzące dzieci i młodzież, siostry katechetki uczyły religii w miejscowych szkołach, przygotowywały dzieci do sakramentów świętych...
niedziela, 04 czerwiec 2017 09:49

Z kroniki Zgromadzenia

5 czerwca 1997 - Ojciec Święty Jan Paweł II odwiedza urszulański dom na Jaszczurówce w Zakopanem

Ojciec Święty Jan Paweł II był związany z naszym domem na zakopiańskiej Jaszczurówce od lat sześćdziesiątych. Przyjeżdżał tam jako biskup, arcybiskup i kardynał na kilka dni odpoczynku. W latach siedemdziesiątych spędzał u sióstr m. in. pierwsze dni każdego roku. Można więc powiedzieć, że tradycja pobytów na Jaszczurówce u szarych urszulanek kształtowała się przez dobre kilkanaście lat...
środa, 31 maj 2017 15:44

Z kroniki Zgromadzenia

1 czerwca 1922 roku - Rozpoczęcie pracy w Poznaniu

W niepodległej Polsce potrzeba zaopiekowania się młodzieżą była wyjątkowo pilna. Chodziło zwłaszcza o zajęcie się dziewczętami, przybywającymi ze wsi do szkół miejskich lub na studia do miast uniwersyteckich. Dawał się odczuć dotkliwy brak burs i internatów mogących im zapewnić opiekę i odpowiednie warunki bytu za opłatą nieprzekraczającą ich możliwości finansowych. Stancje prywatne w wielu wypadkach tej gwarancji nie dawały...
niedziela, 28 maj 2017 20:29

Z kroniki Zgromadzenia

29 maja 1927 - Pierwszy w Polsce "Dzień Krucjaty"

Krucjata Eucharystyczna to organizacja dziecięca, która ma swoje duchowe korzenie w Apostolstwie Modlitwy. Została założona w 1916 roku przez jezuitę o. A. Bessières’a SJ – wyniku międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Lourdes w 1914 roku, na którym stwierdzono potrzebę utworzenia organizacji o profilu eucharystycznym dla dzieci, oraz w odpowiedzi na orędzie papieża Benedykta XV wzywającego dzieci całego świata do modlitwy o pokój...

sobota, 20 maj 2017 11:03

Z kroniki Zgromadzenia

24 maja 1807 – Papież Pius VI kanonizuje Anielę Merici, założycielkę Towarzystwa św. Urszuli

Kanonizacja Anieli Merici miała wielkie znaczenie dla rozwoju „idei urszulańskiej”, której kolebką było założone przez nią w 1535 roku Towarzystwo św. Urszuli. Zakony i stowarzyszenia urszulańskie, które powstały w XVII i XVIII wieku w północnych Włoszech i we Francji, przeżywały głęboki kryzys w czasach rewolucji francuskiej, gdy nakazano zamknięcie urszulańskich szkół i zakładów wychowawczych...

wtorek, 11 kwiecień 2017 14:54

Z kroniki Zgromadzenia

17 kwietnia 1937 - Złoty jubileusz życia zakonnego św. Urszuli

Dzień 17 kwietnia jest w życiu św. Urszuli szczególnym dniem nie tylko z tej racji, że jest to dzień urodzin – 17 kwietnia 1865 roku. W tym dniu miały miejsce również obłóczyny Julii w klasztorze urszulanek w Krakowie – 17 kwietnia 1887 roku. Młoda zakonnica otrzymała wtedy habit urszulański i welon oraz nowe imię – Maria Urszula. W 1937 roku zaś matka Urszula obchodziła w tym dniu w Pniewach 50-lecie życia zakonnego...

niedziela, 09 kwiecień 2017 14:58

Z kroniki Zgromadzenia

11 kwietnia 1907 - Matka Urszula wyjeżdża pierwszy raz do St. Petersburga

Wizyta matki Urszuli u Ojca Świętego Piusa X w styczniu/lutym 1907 miała za cel omówienie kwestii klauzury w klasztorze krakowskim (por. artykuł Z kroniki z 14 stycznia) oraz – poniekąd z tym związaną – sprawy podjęcia przez urszulanki krakowskie pracy misyjnej w Rosji. W Historii Kongregacji znajdujemy takie wspomnienie matki Urszuli...

środa, 29 marzec 2017 08:00

Z kroniki Zgromadzenia

30 marca 1932 – Matka Urszula zwiedza baraki bezrobotnych na Primavalle (peryferie Rzymu) i planuje tam pracę Zgromadzenia

Kardynał F. Marchetti-Selvaggiani, wikariusz Rzymu, zwrócił się na początku marca 1932 roku do matki Urszuli z prośbą o przysłanie sióstr do pracy w najuboższej dzielnicy Rzymu, na Primavalle. Mieściło się tam 180 baraków z 900 bezdomnymi ludźmi oraz duże „dormitorio”, czyli dom noclegowy... 

piątek, 17 marzec 2017 08:45

Z kroniki Zgromadzenia

19 marca 1942: Urszulanki obejmują placówkę w Milanówku pod Warszawą

Dom w Milanówku jest jedną z placówek wojennych Zgromadzenia, tj. powstałych wskutek wysiedlenia sióstr ze swoich domów w tzw. Kraju Warty (ziemia łódzka i poznańska). Tak też siostry z Łodzi w 1942 roku, szukając nowego miejsca pracy i zamieszkania, osiedliły się w Milanówku. Urszulanki zaprosiła do Milanówka Maria Mohl, właścicielka posesji Dworek Dęby...