Przełożona Generalna M. Franciszka Sagun

Przełożona Generalna M. Franciszka Sagun

M.Franciszka SagunM. Franciszka Sagun – ur. w 1948 r. Wstąpiła do Zgromadzenia w 1967 r. w Pniewach. W 1970 r. wyjechała do Rzymu do pracy w domu generalnym. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Rzymie. Przez wiele lat była przełożoną domu generalnego, przez dwa lata pełniła obowiązki mistrzyni nowicjatu. W latach 1995-2001 była I asystentką w zarządzie Zgromadzenia. Podczas ostatnich pięciu lat, po powrocie do Rzymu, była przełożoną centrum włoskiego, jednocześnie pełniąc obowiązki przełożonej lokalnej we wspólnocie w Rzymie na Primavalle.

 

W dniu 24 sierpnia 2007 r. XV Kapituła Generalna Zgromadzenia, pod przewodnictwem ks. abpa metropolity poznańskiego Stanisława Gądeckiego, dokonała wyboru przełożonej generalnej. Została nią Polka, s. Franciszka Sagun (lat 59).
W sierpniu 2013 r. m. Franciszka Sagun została przez XVI Kapitułę Generalną Zgromadzenia wybrana na przełożoną generalną na kolejną 6-letnią kadencję.


czwartek, 26 listopad 2015 18:55

List na Adwent 2015

Pniewy, 21 listopada 2015
w Święto Ofiarowania NMP

Kochane Siostry,

Już wkrótce staniemy na progu nowego okresu liturgicznego i wejdziemy z całym Kościołem w czas Adwentu, czyli przygotowania na przyjście Jezusa w tajemnicy Wcielenia...

Warszawa, 21 sierpnia 2015

Kochane Siostry,

tak jak każdego roku we wrześniu, w większości naszych wspólnot – szczególnie na półkuli północnej – rozpoczynamy kolejny rok pracy. Jesteśmy w trakcie rozpo­czę­tego w kwietniu br. Jubileuszu 150. rocznicy urodzin naszej świętej Matki Założycielki. Czujemy wszystkie, że jest to szczególny rok łaski dla każdej z nas, dla naszych wspólnot, a także dla środowisk, w których żyjemy i pracujemy. W ostatnim Szarym Posłańcu, z czerwca br., starałyśmy się zebrać ważniejsze wydarzenia związane z tą niecodzienną okolicznością. Same widzimy, jak bardzo święta Urszula jest znana i kochana nie tylko przez nas, szare urszulanki, ale przez coraz szersze kręgi hierarchii i osób świeckich. Coraz więcej osób modli się za Jej wstawiennictwem i wyprasza potrzebne łaski dla siebie i swoich rodzin. Jest za co dziękować Bogu!

 

150-lecie urodzin św. Urszuli LedóchowskiejDzieci moje, niech w sercach Waszych tli nieustannie
święty ogień miłości dusz.
Zbawić dusze, prowadzić dusze do Jezusa,
dać im poznać nieskończoną dobroć
Serca Jezusowego – oto ideał,
dla którego poświęcić się mamy.
św. Urszula Ledóchowska

sobota, 04 kwiecień 2015 10:30

List na Wielkanoc 2015

 CWielkanoc 2015hrystus Zmartwychwstał jak zapowiedział, radujmy się wszyscy, ponieważ króluje na wieki. Alleluja.

Antyfona na wejście

niedziela, 15 luty 2015 13:58

List na Wielki Post 2015

 

150 rocznica urodzin św. Urszuli LedóchowskiejWielki Post jest czasem sprzyjającym temu,
aby pozwolić Chrystusowi, by nam usłużył,
a przez to stać się takim jak On…
Orędzie papieża Franciszka

na Wielki Post 2015 r.

 

Warszawa, 20 sierpnia 2014

Kochane Siostry,

Na półkuli północnej rozpoczynamy nowy rok szkolny i tym samym nowy rok pracy duchowej. Na półkuli południowej, zwłaszcza w Ameryce Południowej, rok szkolny 2013/2014 zmierza powoli ku końcowi, przed Siostrami jest jeszcze kilka miesięcy wytężonej pracy.

Już na samym początku tego listu pragnę serdecznie podziękować wszystkim Siostrom za troskę o własne życie duchowe i o życie duchowe wspólnot, a także za inicjatywy apostolskie podejmowane w okresie letnim. Siostrom chorym i starszym dziękuję za ofiarowanie swoich cierpień i modlitw w intencji mojej i całego Zgromadzenia. Wszystkim Siostrom dziękuję za inicja­tywy podejmowane na rzecz budzenia powołań i za codzienną modlitwę w intencji nowych powołań do naszego Zgromadzenia.

środa, 24 grudzień 2014 11:26

Życzenia na Boże Narodzenie 2014

Boże Narodzenie 2014Chwała na wysokości Bogu, 
a na ziemi pokój ludziom dobrej woli…

 Łk 2,14

 

Logo Roku Życia KonsekrowanegoKochane Siostry,

Z całym Kościołem wchodzimy ponownie w okres Adwentu i tym samym w nowy rok liturgiczny. Kościół nieprzerwanie od wielu wieków poprzez poszczególne okresy roku liturgicznego ukazuje ludzkości historię zbawienia i zaprasza wiernych do coraz pełniejszego poznania tajemnic Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata, i zachęca do przeżywania ich w codziennym życiu.

Podziękowanie przełożonej generalnej m. Franciszki Sagun za liczny udział sióstr 7 VI w XVIII Spotkaniu Młodych Lednica 2000 – 12 VI 2014

Kochane Siostry,

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim Siostrom, które odpowiedziały na mój apel z dn. 9 maja br. i wzięły udział w Spotkaniu Młodych na Lednicy w wigilię Zesłania Ducha Świętego, w dniu 7 czerwca br.

Z relacji Sióstr, które uczestniczyły w spotkaniu na Polach Lednickich, wiem, że było nas dużo. Wiele Sióstr przyjechało z grupami młodzieży, z którą Siostry pracują w ciągu roku; inne – starsze i młodsze – odpowiedziały na moją prośbę w poczuciu troski i miłości o młode pokolenie w naszej Ojczyźnie. Wiem też, że podobnie jak podczas czuwania na Jasnej Górze, ponownie doświadczyły Siostry piękna bycia razem i świadczenia o naszej miłości do Chrystusa i Kościoła.

Mam nadzieję, że nie zabraknie i na przyszłość podobnych spotkań, które przecież wpisują się w wymiar nowej ewangelizacji, do której tak dziś zachęca Papież Franciszek.

Serdecznie pozdrawiam każdą z Kochanych Sióstr –

m. Franciszka Sagun

Warszawa, 12 czerwca 2014 r.

List przełożon7 VI 2014, Lednica, Spotkanie Młodychej generalnej m. Franciszki Sagun
Zaproszenie do Sióstr w Polsce na Spotkanie Młodych na Lednicy – 9 V 2014

Kochane Siostry,

Najbliższe tygodnie będą dla nas bogate w różnorakie ważne przeżycia. Tak jak pisałam w ostatnim liście, wkrótce rozpoczniemy bezpośrednie przygotowanie do aktu ponowienia oddania naszego Zgromadzenia Matce Bożej, a w nocy z 23 na 24 maja, w grupie liczącej ponad 200 Sióstr, przeżyjemy na Jasnej Górze czuwanie przy Matce Bożej, podczas którego ponowimy, w imieniu całego Zgromadzenia, akt zawierzenia nas wszystkich Tej, którą czcimy jako Gwiazdę Morza i Królową naszego Zgromadzenia.

Strona 2 z 6