Przełożona Generalna M. Franciszka Sagun

Przełożona Generalna M. Franciszka Sagun

M.Franciszka SagunM. Franciszka Sagun – ur. w 1948 r. Wstąpiła do Zgromadzenia w 1967 r. w Pniewach. W 1970 r. wyjechała do Rzymu do pracy w domu generalnym. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Rzymie. Przez wiele lat była przełożoną domu generalnego, przez dwa lata pełniła obowiązki mistrzyni nowicjatu. W latach 1995-2001 była I asystentką w zarządzie Zgromadzenia. Podczas ostatnich pięciu lat, po powrocie do Rzymu, była przełożoną centrum włoskiego, jednocześnie pełniąc obowiązki przełożonej lokalnej we wspólnocie w Rzymie na Primavalle.

 

W dniu 24 sierpnia 2007 r. XV Kapituła Generalna Zgromadzenia, pod przewodnictwem ks. abpa metropolity poznańskiego Stanisława Gądeckiego, dokonała wyboru przełożonej generalnej. Została nią Polka, s. Franciszka Sagun (lat 59).
W sierpniu 2013 r. m. Franciszka Sagun została przez XVI Kapitułę Generalną Zgromadzenia wybrana na przełożoną generalną na kolejną 6-letnią kadencję.


List przełożonej generalnej m. Franciszki Sagun z okazji 10 rocznicy kanonizacji św. Urszuli Ledóchowskiej, naszej Matki Założycielki

Warszawa, 22 kwietnia 2012

 

18 V 2003, Rzym, Kanonizacja św. Urszuli LedóchowskiejBardzo Kochane Siostry,

18 maja br. mija 10. rocznica kanonizacji naszej Matki Założycielki. Ze wszystkimi wspólnotami rozsiany­mi po świecie pragniemy dziękować Bogu za uroczyste potwierdzenie świętości Jej życia i rozszerzenie kultu na cały Kościół. Przy tej okazji pragniemy także dziękować za charyzmat pozostawiony przez Założycielkę naszemu Zgromadzeniu, który nie przestaje być aktualny także i dziś; za każdą szarą urszulankę, która pragnie go realizować i potwierdzać świadectwem życia w codziennej służbie Bogu i ludziom w Kościele.

piątek, 29 marzec 2013 23:02

Życzenia na Wielkanoc 2013

Życzenia przełożonej generalnej m. Franciszki Sagun na Wielkanoc 2013

Wielkanoc 2013Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec
Pana naszego Jezusa Chrystusa.
On w swoim wielkim miłosierdziu,

przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa,

na nowo zrodził nas do żywej nadziei…

1 P 1,3

Apel przełożonej generalnej m. Franciszki Sagun o modlitwę w intencji Papieża Benedykta XVI

APEL DO WSZYSTKICH SIÓSTR ZGROMADZENIA

Warszawa, 15 lutego 2013

Kochane Siostry,

W związku z wydarzeniami ostatnich dni, które dotyczą rezygnacji z posługi piotrowej na Watykanie Ojca Świętego Benedykta XVI i prośby samego Papieża, aby w tym niełatwym czasie towarzyszyć modlitwą Jemu i całemu Kościołowi, kieruję do wszystkich Sióstr serdeczny apel o podjęcie dodatkowej modlitwy za Kościół i w intencji ustępującego Papieża, a także o potrzebną moc Ducha Świętego dla Kolegium Kardynalskiego w wyborze nowego Biskupa Rzymu. Niech w tej modlitwie nie zabraknie także wyrazów wdzięczności wobec Boga za dar wspaniałego Pasterza – Papieża Benedykta, za Jego wytrwałe i niezachwiane świadectwo wiary i miłości.

czwartek, 14 luty 2013 11:38

List na Wielki Post 2013

List przełożonej generalnej m. Franciszki Sagun na Wielki Post 2013

 

Warszawa, 7 lutego 2013

Kochane Siostry,

[…] List ten piszę w przededniu okresu Wielkiego Postu, pragnę więc zachęcić, abyśmy ten szczególny czas przygotowania do Triduum Paschalnego przeżyły w klimacie skupienia i towarzyszenia Jezusowi w Jego trosce o zbawienie każdego człowieka.

poniedziałek, 24 grudzień 2012 16:45

Życzenia na Boże Narodzenie 2012

Boże Narodzenie 2012Życzenia przełożonej generalnej m. Franciszki Sagun na Boże Narodzenie 2012

Słowo stało się ciałem
i zamieszkało między nami.
Wszystkim, którzy Je przyjęli,
dało moc, aby się stali
dziećmi Bożymi.

(J 1,12)

sobota, 01 grudzień 2012 09:01

List na Adwent 2012

List przełożonej generalnej m. Franciszki Sagun na Adwent 2012

Warszawa, Adwent 2012

Kochane Siostry,

w pierwszą niedzielę grudnia razem z całym Kościołem wchodzimy w czas Adwentu i tym samym w nowy rok liturgiczny. Tegoroczny Adwent, jak i cały rok liturgiczny, dzięki ogłoszonemu w Kościele Rokowi Wiary będziemy mogły przeżywać z większą świadomością i zaangażowaniem, odkrywając wciąż na nowo Boże tajemnice objawione w całej historii zbawienia.

List m. Franciszki Sagun na rozpoczęcie nowego roku pracy duchowej

Warszawa, 22 sierpnia 2012

Kochane Siostry,

Wchodzimy w kolejny rok szkolny i tym samym w rok pracy duchowej. Pragniemy go przeżywać w naszych wspólnotach razem z Kościołem, aby jak najpełniej odpowiedzieć na jego oczekiwania wobec osób konsekrowanych i stawać się autentycznymi świadkami Chrystusa na miarę naszych czasów.

niedziela, 08 kwiecień 2012 11:31

Życzenia na Wielkanoc 2012

Wielkanoc 2012Życzenia przełożonej generalnej m. Franciszki Sagun na Wielkanoc 2012

Bóg zrodził nas na nowo do żywej nadziei
i niezniszczalnego dziedzictwa
przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa.
(1 P 1,3-4)
 

wtorek, 21 luty 2012 12:37

List na Wielki Post 2012

List przełożonej generalnej m. Franciszki Sagun na Wielki Post 2012

Warszawa, Wielki Post 2012

Kochane Siostry,

na początku Wielkiego Postu kieruję do Sióstr słowa zachęty, aby ten szczególny okres roku liturgicznego przeżyć z większą świadomością i intensywnością. Wciąż na nowo pytajmy same siebie o kształt naszej odpowiedzi na powołanie do wyłącznej służby Bogu w Kościele i w dzisiejszym świecie.

wtorek, 20 grudzień 2011 08:18

Życzenia na Boże Narodzenie 2011

Boże Narodzenie 2011Życzenia przełożonej generalnej m. Franciszki Sagun na Boże Narodzenie 2011

Tak bowiem Bóg umiłował świat,
że Syna swego Jednorodzonego dał,
aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął,
ale miał życie wieczne.
(J 3, 16)

Strona 3 z 6