Przełożona Generalna M. Franciszka Sagun

Przełożona Generalna M. Franciszka Sagun

M.Franciszka SagunM. Franciszka Sagun – ur. w 1948 r. Wstąpiła do Zgromadzenia w 1967 r. w Pniewach. W 1970 r. wyjechała do Rzymu do pracy w domu generalnym. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Rzymie. Przez wiele lat była przełożoną domu generalnego, przez dwa lata pełniła obowiązki mistrzyni nowicjatu. W latach 1995-2001 była I asystentką w zarządzie Zgromadzenia. Podczas ostatnich pięciu lat, po powrocie do Rzymu, była przełożoną centrum włoskiego, jednocześnie pełniąc obowiązki przełożonej lokalnej we wspólnocie w Rzymie na Primavalle.

 

W dniu 24 sierpnia 2007 r. XV Kapituła Generalna Zgromadzenia, pod przewodnictwem ks. abpa metropolity poznańskiego Stanisława Gądeckiego, dokonała wyboru przełożonej generalnej. Została nią Polka, s. Franciszka Sagun (lat 59).
W sierpniu 2013 r. m. Franciszka Sagun została przez XVI Kapitułę Generalną Zgromadzenia wybrana na przełożoną generalną na kolejną 6-letnią kadencję.


List m. Franciszki Sagun na rozpoczęcie nowego roku pracy duchowej

Warszawa, 24 sierpnia 2011

Kochane Siostry,

Z początkiem nowego roku szkolnego w krajach półkuli północnej rozpoczynamy kolejny rok pracy duchowej w naszym Zgromadzeniu. Tegoroczny plan pracy jest naszą skromną odpowiedzią na apel Ojca Świętego Benedykta XVI o nową ewangelizację. Kilka lat wcześniej Błogosławiony Jan Paweł II w listach i przemówieniach kierowanych do nas zachęcał, „by w świetle Ducha Świętego szukać możliwości włączenia się z nowym dynamizmem w wielkie dzieło ewangelizacji, jakie Kościół nieustannie podejmuje” [Jan Paweł II, Telegram na Kapitułę Generalną Zgromadzenia, 17.08.2001].

Wielkanoc 2011Życzenia przełożonej generalnej m. Franciszki Sagun na Wielkanoc 2011

Nie bójcie się,
otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi
i Jego zbawczej władzy!
Zmartwychwstanie jest początkiem
nowego Życia i nowego czasu.
Jest początkiem nowego Człowieka
i nowego świata.
Jan Paweł II

 

czwartek, 17 marzec 2011 20:31

List na Wielki Post 2011

List przełożonej generalnej m. Franciszki Sagun na Wielki Post 2010

Warszawa, Wielki Post 2011

Bardzo Kochane Siostry,

Kościół niestrudzenie każdego roku wciąż od nowa proponuje wiernym przeżywanie okresu Wielkiego Postu jako czasu bezpośredniego przygotowania do Świąt Wielkanocy, centralnej tajemnicy naszej wiary. Liturgia tego szczególnego okresu zachęca wiernych do wsłuchania się w Słowo Boże, do ponownego odkrywania historii zbawienia, która znajduje swoje zwieńczenie w osobie Jezusa Chrystusa, w Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Bóg, niezależnie od naszej kondycji duchowej i ludzkiej, ma nam wciąż wiele do powiedzenia i do zaofiarowania.

czwartek, 17 marzec 2011 20:29

Życzenia na Boże Narodzenie 2010

Boże NarodzenieŻyczenia przełożonej generalnej m. Franciszki Sagun na Boże Narodzenie 2010

Warszawa, Boże Narodzenie 2010
 

Słowo stało się ciałem
i zamieszkało między nami.
Wszystkim, którzy Je przyjęli,
dało moc, aby się stali
dziećmi Bożymi.
(J 1,12)

czwartek, 17 marzec 2011 20:29

List na Adwent 2010

List przełożonej generalnej m. Franciszki Sagun na Adwent 2010

Warszawa, Adwent 2010

Kochane Siostry,

w pierwszą niedzielę Adwentu z całym Kościołem rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. Liturgia czterech kolejnych tygodni, przybliżając wydarzenia zbawcze, będzie nas zachęcała do czujności, aby rozpoznać czas Bożego nawiedzenia. Adwent jest bowiem czasem niezawodnej nadziei, która już się spełniła w tajemnicy Wcielenia Jezusa i która się dokona w powtórnym Jego przyjściu. Jest to więc czas oczekiwania, przygotowania i czujności, czyli czas przeżywania życia z większą świadomością i uwagą i jednocześnie czas porządkowania i przywracania właściwej hierarchii wartości, poczucia smaku rzeczy boskich, wyostrzenia duchowego słuchu, aby usłyszeć kroki Tego, który przychodzi.

List m. Franciszki Sagun na rozpoczęcie nowego roku pracy duchowej

Warszawa, 20 sierpnia 2010

Kochane Siostry,

w roku szczególnym dla nas, szarych urszulanek, w którym obchodzimy 90 lat od założenia naszego Zgromadzenia, pragniemy tegoroczną pracę duchową w całości poświęcić zgłębianiu naszego charyzmatu w aspekcie nabożeństwa do Serca Jezusowego, o którym Matka Założycielka mówi, że jest podstawą i celem naszego bycia w Kościele i świecie. Matka Urszula już od pierwszej chwili, kiedy otrzymuje wiadomość od swego brata, że Zgromadzenie będzie zatwierdzone pod nazwą „Urszulanki Serca Jezusa Konającego”, nie przestaje modlić się o coraz większą miłość do Bożego Serca dla rodzącego się Zgromadzenia. W liście z Rzymu do sióstr w Aalborgu tak o tym pisze: „Modlę się ustawicznie za Was, razem z Wami udaję się na modlitwę. Wszystkie zabieram ze sobą i proszę o jedną łaskę, w której wszystko jest zawarte, byśmy coraz i coraz więcej kochały Boskie Serce Jezusa. To grunt, to podstawa, cel naszego życia. Jeśli to będzie, wszystko inne samo przez się pójdzie”(1).

czwartek, 17 marzec 2011 20:26

List na 90-lecie Zgromadzenia

Pan JezusList przełożonej generalnej m. Franciszki Sagun na 90-lecie Zgromadzenia Urszulanek Serca Jezusa Konającego 1920-2010

Warszawa, 29 maja 2010, Uroczystość św. Urszuli Ledóchowskiej

„Kongregacja jest dziełem Bożym
i dlatego kochajmy ją, ceńmy ją, służmy jej zawsze
i wszędzie z poświęceniem i miłością.
Służąc jej, służymy Bogu,
który jest Panem naszym i Królem na wieki”.
św. Urszula Ledóchowska

Apel przełożonej generalnej m. Franciszki Sagun w sprawie pomocy powodzianom

Warszawa, 29 maja 2010

Kochane Siostry,

w trakcie trzytygodniowego pobytu w Italii, wizytując tamtejsze wspólnoty, z wielkim niepokojem i przejęciem śledziłam sytuację w Polsce, która na ogromnym obszarze została dotknięta klęską powodzi.

czwartek, 17 marzec 2011 20:24

Życzenia na Wielkanoc 2010

Wielkanoc 2010Życzenia przełożonej generalnej m. Franciszki Sagun na Wielkanoc 2010

„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.
Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki!”
(J 11,25-26)

Strona 4 z 6