niedziela, 22 styczeń 2012 20:50

ŻUKOWSKA Jadwiga, s. M. Klara od Pięciu Ran Pana Jezusa,

ur. 31 I 1889 w maj. Lubań (par. Kościeniewicze), gub. mińska (Białoruś),
wst. 1911 w Petersburgu (Rosja),
I śl. 10 IV 1917 w Djursholmie (Szwecja),
nr w księdze prof. 14
zm. 21 VIII 1933 w Pniewach.
Spoczywa na cmentarzu: Pniewy

Córka Antoniego i Krystyny z d. Kuczyńskiej. Pochodziła z rodziny mieszczańskiej. W wieku 22 lat wstąpiła do urszulanek w Petersburgu. Dzieliła losy tworzącego się Zgromadzenia w Finlandii, Szwecji i Danii. W 1920 pragnęła przejść do urszulanek w Krakowie, gdyż marzyła o habicie zakonnym i welonie, do czego jednak nie doszło. 15 VIII 1922 złożyła w Pniewach śluby wieczyste, następnie pracowała w szkole pniewskiej jako infirmerka, i w domu poznańskim. Z usposobienia była cicha i łagodna, lubiła dużo się modlić. Była zawsze słabowita, w końcu okazało się, że choruje na gruźlicę, która stała się przyczyną jej śmierci. Zmarła w 45 roku życia. Spoczywa na cmentarzu urszulańskim w Pniewach.

* M. U. Ledóchowska, Historia Kongregacji Sióstr Urszulanek Najśw. Serca Jezusa Konającego, Pallottinum 1987. S. M. Klara (Jadwiga) Żukowska, "Szary Posłaniec" 1995 nr 64.

Czytany 605 razy