czwartek, 07 czerwiec 2012 16:29

Nie tak często docierają wieści z kanadyjskiego London

W tym roku przypadło nam w udziale – pisze s. Kinga – w ramach zajęć szkoły polskiej, w której uczymy, przygotowanie akademii 3-majowej. Były więc okolicznościowe wiersze, fragmenty tekstów historycznych, np. ogłoszenia Konstytucji „W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego...” czy ślubów Jana Kazimierza, ale były też teksty św. Urszuli o pięknie naszej Ojczyzny oraz jej słowami wyrażony zachwyt nad Konstytucją: „tak wielka... tak piękna...”, a po śpiewie „Jak długo w sercach naszych...” chóralnie wypowiedziana myśl: Jeszcze Polska nie zginęła, dopóki kochamy. Tak rozpoczął się maj ze św. Urszulą.

Zakończeniem tego maryjnego miesiąca był wieczór 29 maja: uroczyście sprawowana Eucharystia, z tekstami na ten dzień zatwierdzonymi, z czynnym udziałem dziewczynek z Krucjaty Eucharystycznej – starszych i młodszych – ze wspólną modlitwą parafian, którzy korzystając z podanych tekstów, z całego serca śpiewali ku czci św. Urszuli. Przygotowaniem do tego dnia były materiały udostępnione wspólnocie parafialnej w formie trzech wkładek do niedzielnych biuletynów o różnych aspektach życia i działalności Świętej. Za zgodą naszego księdza proboszcza przez dziewięć kolejnych dni po nabożeństwach majowych odprawiana była nowenna na podstawie „Testamentu” św. Urszuli, zakończona trzema kolejnymi wezwania z litanii jej poświęconej.

Po wieczornej Eucharystii licznie uczestniczący parafianie wzięli udział w agapie, poprzedzonej odczytaniem krótkich tekstów o Świętej oraz deklamacją kilku wierszy – i z dziecięcej antologii poezji, i poważniejszymi wierszami z tomiku s. Urszuli Michalak pt. „Niewiasta smukłej prostoty”. Następnie na dużym ekranie zostały zaprezentowane zdjęcia z naszych misji – z komentarzem i tłem muzycznym. Nie spodziewałyśmy się, że będą cieszyć się tak wielkim zainteresowaniem, które, jak wielu sądzi, jeszcze bardziej ożywi istniejącą już od kilku lat adopcję na odległość dzieci z Tanzanii. Spotkanie zakończyłyśmy poczęstunkiem i finałowym wspólnym śpiewem „Króluj nam Chryste”.

s. Kinga Lewicka

Czytany 1850 razy