wtorek, 30 październik 2012 16:30

Rok Wiary otwarty

2012, Rok Wiary1 października 2012 r. w Rzymie papież Benedykt XVI uroczyście zainaugurował Rok Wiary. Wspólnoty urszulańskie, łącząc się z Ojcem Świętym i Kościołem Powszechnym, przygotowały celebracje, w których udział wzięły siostry i osoby w różny sposób, zwłaszcza przez prowadzone przez nas dzieła, związane z nami. Oto kilka pierwszych relacji.

Najpierw z domu w Łodzi przy ul. Czerwonej, gdzie mieści się akademik dla studentek z łódzkich uczelni. S. Lucyna Niewiadomska pisze:

Nowy rok akademicki AD 2012 w naszym domu przy ul. Czerwonej 6 rozpoczynał się niemałymi emocjami remontowymi. Nie brakowało zaskoczeń, wyścig z czasem stał się więc nieodłącznym towarzyszem ostatnich dni września. Udało się, choć z pewnymi opóźnieniami w tle...

W odnowionym składzie (na 70 mieszkanek – 16 nowych) wyruszyłyśmy w kolejny – dziewiętnasty już rok istnienia domu, oddanego do dyspozycji studentkom. Pierwszym dniom października towarzyszyła radość spotkania dawnych mieszkanek, nieśmiałe kroki nowych i nasza siostrzana satysfakcja, że wszystko, co zostało przygotowane dla dziewcząt, przyjęte jest z nieukrywaną radością i co ważne, z deklaracją dołożenia starań, by dbałość osiągała wysoki stopień jakości!

Rok akademicki 2012/2013 obfitować będzie u nas w ważne daty i wydarzenia. Pierwszym z nich jest Rok Wiary, który rozpoczęłyśmy razem jako wspólnota zakonna i studencka 11 października. Uroczystemu nabożeństwu Słowa Bożego przewodniczył nasz ksiądz kapelan Grzegorz Dziewulski. Wniesieniu procesjonalnie Księdze Pisma Świętego towarzyszył śpiew, a światło świec stopniowo rozświetlało przestrzeń kaplicy, wprowadzając klimat ciszy przenikniętej oczekiwaniem. Proklamację Słowa Bożego poprzedziło wyznanie wiary. Krótki komentarz uczyniony przez księdza pomógł – wraz z odczytanymi wskazaniami św. Urszuli, Patronki naszego studenckiego domu – odkryć na nowo znaczenie Słowa, które Bóg kieruje do każdej z nas. Podczas wręczania wszystkim obecnym tekstów czterech Ewangelii otrzymałyśmy błogosławieństwo Księgą Pisma Świętego. Tak wyposażone weszłyśmy wraz z całym Kościołem w Rok Wiary z nadzieją na życiodajne owoce w życiu każdej z nas i z gotowością podjęcia wysiłku poznawania i zgłębiania tajemnic wiary.

Drugą część modlitewnego spotkania stanowiło pielgrzymowanie do nowo wybudowanej koło domu kapliczki Serca Jezusowego. Powstała ona dla upamiętnienia aktu oddania i poświęcenia Najświętszemu Sercu Jezusowemu naszego domu i jego mieszkanek. To wydarzenie miało miejsce 14 czerwca 2012 r., a w dniu otwarcia Roku Wiary, tj. 11 października, została odsłonięta figura Serca Jezusowego – z przekazów ustnych najstarszych sióstr wiemy, że figura była przywieziona przez siostry z Danii! – i poświęcona kapliczka, by odtąd była miejscem kultu i czci Bożego Serca.

2012, Rok Wiary, Łódź2012, Rok Wiary, Łódź2012, Rok Wiary, Łódź2012, Rok Wiary, Łódź2012, Rok Wiary, Łódź2012, Rok Wiary, Łódź2012, Rok Wiary, Łódź2012, Rok Wiary, Łódź2012, Rok Wiary, Łódź

O tym, jak wyglądała inauguracja Roku Wiary w lubelskiej wspólnocie szarych urszulanek mieszkającej przy ul. Orlanda, napisała s. Marta Ziółkowska.

11 października kaplica urszulańska na Orlanda zgromadziła wspólnotę sióstr, studentki mieszkające w naszym domu oraz reprezentację mieszkańców osiedla, aby w łączności z papieżem Benedyktem XVI i z całym Kościołem uroczystą Mszą św. rozpocząć Rok Wiary. Liturgii przewodniczył ks. prof. Jerzy Pałucki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, homilię wygłosił ks. Bogusław Laskowski ze Zgromadzenia Księży Paulistów. Celebrację eucharystyczną rozpoczęło uroczyste wniesienie Księgi Pisma Świętego i umieszczenie jej na specjalnie w tym celu przygotowanym postumencie, który stał się przedłużeniem ambonki – miejsca, z którego co dnia rozbrzmiewa do nas Słowo Boga. Siostra przełożona Anna Hawrylak wniosła lampkę, która formą, jako wspomnienie naszych przodków w wierze, nawiązuje do lampek używanych przez chrześcijan pierwszych wieków i symbolizuje Chrystusa – Światłość świata. Symbolika gestów i przedmiotów przybliża Tajemnicę.2012, Rok Wiary, Lublin

W homilii kaznodzieja przypomniał jubileuszowe daty: pięćdziesięciolecie II Soboru Watykańskiego oraz dwudziestą rocznicę ogłoszenia Katechizmu Kościoła Katolickiego. Tematem przewodnim kazania była Biblia oraz elementy, które składają się na rzeczywistość wiary, środki, którymi wiara posiłkuje się i w których się wyraża. Mówiąc o Biblii jako fundamencie życia kapłan upomniał się o godne dla niej miejsce zarówno w domu, jak i w sercu. Przypomniał znaczenie sakramentów świętych. Wskazał potrzebę i konieczność miłości do Kościoła oraz wartość wytrwałej modlitwy. Tego dnia szczególne znaczenie miała podniosła recytacja wyznania wiary. Credo – wierzę…, katolicka tożsamość dzielona wspólnie i pewność Boga taka, że chciałoby się zatrzymać i powiedzieć: oto wszystko i to mi wystarczy.

Pięknym przeżyciem duchowym było dziękczynienie po Komunii Świętej. S. Anna odczytała fragmenty z „Hymnu do Biblii” Romana Brandstaettera: Wszystko jest w Tobie, cokolwiek przeżyłem. Wszystko jest w Tobie, cokolwiek kochałem. Wszystko. Cały żywot własny Człowieka. (…) Na Tobie uczyłem się żyć, Na Tobie uczyłem się czytać, Na Tobie uczyłem się pisać, Na Tobie uczyłem się myśleć, Na Tobie 2012, Rok Wiary, Lublinuczyłem się prawdy, Na Tobie uczyłem się prosić o odpuszczenie grzechów, Na Tobie uczyłem się kochać, Na Tobie uczyłem się mądrości, Na Tobie uczyłem się przebaczenia, Na Tobie uczyłem się pokory, Na Tobie uczyłem się modlić, Biblio, ojczyzno moja… Na zakończenie uczestnicy celebracji podchodzili do celebransów, którzy przez nałożenie rąk i wypowiadaną formułę udzielali indywidualnego błogosławieństwa.

Biblia i lampka w kaplicy będą towarzyszyły nam przez najbliższy rok jako widzialna pamiątka tego spotkania. Jak mówi Księga Psalmów: Twoje słowo jest światłem dla moich stóp… na drogę przez codzienność.

Także zgromadzeni w kaplicy sióstr urszulanek w Sokolnikach, należącej do parafii w Kaźmierzu, tego wieczoru łączyli się w modlitwie z całym Kościołem. Na początku nabożeństwa różańcowego w uroczystej procesji wniesione zostały: Pismo Święte, Katechizm Kościoła Katolickiego oraz dokumenty Soboru Watykańskiego II. Więcej

I jeszcze relacje z dwóch przedszkoli urszulańskich.

W Warszawie przy ul. Wiślanej Rok Wiary – pisze s. Agnieszka Krupko – rozpoczął się nabożeństwem różańcowym, na które zaprosiliśmy rodziny przedszkolaków. Dorośli wysłuchali najpierw krótkiego wprowadzenia na temat Roku Wiary: jaka jest jego istota, do czego zachęca Ojciec Święty w liście „Porta fidei”, czyli „Podwoje wiary”, a także jakie znaczenie ma dla nas dzisiaj Sobór Watykański II. Następnie nasz wspólny wysiłek pogłębiania wiary i dawania świadectwa zawierzyliśmy Matce Najświętszej. W modlitwę różańcową włączyliśmy się wszyscy: dzieci, rodzice, siostry i panie z przedszkola. Szczególnie wybrzmiało odmówione w postawie stojącej wyznanie wiary. Mamy nadzieję, że ten rok będzie dla całej naszej przedszkolnej wspólnoty okazją do bardziej świadomego życia wiarą.

S. Beata Kruszona w imieniu sióstr prowadzących urszulańskie przedszkole w Częstochowie przy ul. K. Pułaskiego napisała z kolei: Na rozpoczęcie Roku Wiary zaprosiłyśmy dzieci i rodziców do naszego kościoła parafialnego na Eucharystię sprawowaną przez ks. biskupa Antoniego Długosza. Ks. biskup zachęcał wszystkich do radosnego przeżywania wiary, do dawania świadectwa życiem i czerpania z Pisma św. natchnienia i sił do dobrego życia. Pod koniec Mszy św. siostry, a potem kolejno rodziny podchodziły do ołtarza ze swoją Biblią, którą ks. biskup błogosławił i dawał do ucałowania oraz wszystkim indywidualnie udzielał błogosławieństwa. Był to poruszające przeżycie i mamy nadzieję, że wszyscy zostali zachęceni do częstego wspólnego czytania w domu Pisma Świętego.

2012, Rok Wiary, Częstochowa2012, Rok Wiary, Częstochowa2012, Rok Wiary, Częstochowa2012, Rok Wiary, Częstochowa

Czytany 2345 razy