czwartek, 06 grudzień 2012 22:53

Rok Wiary w Rzymie: od inauguracji do adwentowych nieszporów z Papieżem

Ojciec Święty 11 października – w 50 rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II – Eucharystią rozpoczął w Kościele Rok Wiary. Mszę św. na Placu św. Piotra koncelebrowali z Papieżem biskupi uczestniczący w synodzie poświęconym nowej ewangelizacji. Plac był wypełniony wiernymi z całego świata, którzy tak jak my – pisze s. Danuta z Rzymu – pragnęli rozpocząć Rok Wiary wraz z Ojcem Świętym.

Był to moment szczególnie podniosły – pisze dalej s. Danuta – gdyż próbowałyśmy sobie wyobrazić moment rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II, o którym wspominał papież Benedykt w swojej homilii. Pół wieku temu był świadkiem tego pozytywnego napięcia, z jakim ojcowie soborowi pragnęli, by prawda i piękno wiary przeniknęły człowieka współczesnego. Dotknęło nas bardzo mocno i stało się wezwaniem dla nas to, co Ojciec Święty powiedział w homilii: „Uważam, że rzeczą najważniejszą, szczególnie przy tak znaczącej okazji jak obecna, winno być ożywienie w całym Kościele tego pozytywnego napięcia, tego pragnienia, aby głosić na nowo Chrystusa współczesnemu człowiekowi”.

My również, w naszym środowisku, pracując i posługując studentkom, dostrzegamy, jak bardzo młody człowiek dzisiaj, często doświadczając pustki, szuka Boga i głębszych wartości. W kontakcie z młodymi doświadczamy, jak prawdziwe są słowa Papieża, że: „we współczesnym świecie istnieją niezliczone znaki pragnienia Boga, ostatecznego sensu życia, często wyrażane w formie ukrytej czy negatywnej. (…) Dziś bardziej niż kiedykolwiek ewangelizować znaczy być świadkiem nowego życia, przemienionego przez Boga, i w ten sposób wskazywać drogę”. Jest to na pewno wezwaniem dla nas.

W tym też duchu postanowiłyśmy, by nowy rok akademicki zapisał się w sercu i życiu naszym oraz naszych 33 studentek jako czas szczególnej łaski i zbliżenia do Jezusa. Celem tego roku pracy jest, by wszystko, co organizujemy i w czym uczestniczymy, prowadziło do dobrego przeżycia Roku Wiary.

Jeszcze tego samego wieczoru rozpoczynającego Rok Wiary poszłyśmy ze studentkami na procesję światła, która miała początek przy Zamku Anioła, a kończyła się modlitewnym czuwaniem na Placu św. Piotra, przygotowanym przez Włoską Akcję Katolicką i diecezję rzymską. Na zakończenie przemówił do nas papież Benedykt XVI. Dla niektórych naszych studentek było to pierwsze spotkanie z Papieżem na żywo.

Zorganizowałyśmy też intronizację Słowa Bożego w naszym domu. Umieściłyśmy lekcjonarz przy wejściu, tak by wychodzący czy wchodzący mogli zatrzymać się na moment i przeczytać Słowo Boże na ten dzień. Ojciec Joe Roesch, marianin, nasz kapelan, pięknie wytłumaczył znaczenie tego symbolu i zaprosił studentki, by przyzwoliły, żeby Słowo Boże prowadziło je w życiu codziennym.

25 października miałyśmy Mszę św., a po niej wspólne świętowanie z okazji oficjalnego rozpoczęcia roku akademickiego. Mszę św. odprawił o. Nino Bucca, oblat MBN. Wzięły w niej udział wszystkie studentki. W procesji z darami, oprócz chleba i wina, studentki zaniosły do ołtarza karteczki, na których wcześniej napisały swoje pragnienia, oczekiwania i dobre postanowienia na nowy rok akademicki, dla wielu z nich – pierwszy.

Kilka dni po wspólnej Eucharystii zebrałyśmy się w kaplicy na modlitwę, aby przez ręce Maryi, Tej, która prowadzi do Jezusa, oddać jeszcze raz Bogu nasze postanowienia. Karteczki z procesji ofiarowania ze Mszy zostały przyczepione do dużego balonu w kształcie serca. W trakcie modlitwy przeszłyśmy procesyjnie do ogrodu, do Groty Matki Bożej. Tam, prosząc Ją o wstawiennictwo, symbolicznie wypuściłyśmy do nieba balon z przyczepionymi karteczkami. Oczywiście, wszystko wymyśliły i przygotowały studentki.

Od października uczestniczymy co miesiąc w katechezach ks. Fabio Rosiniego, człowieka o ogromnej charyzmie, pociągającego młodych. Jest twórczy, głęboki, stawiający wymagania. Rozpoczął cykl katechez – w różnych kościołach centrum historycznego Rzymu – na temat artykułów Symbolu wiary. Pierwsze spotkanie na temat pierwszego artykułu „Wierzę w Boga Ojca” odbyło się w Panteonie. Drugie na temat: „Wierzę w Jezusa, Syna Bożego” miało miejsce w kościele Del Gesù. Ks. Fabio łączy katechezę również z miejscem, z danym kościołem, nawiązując do wymowy architektury. W ten sposób oprócz przesłania wiary studentki mają też szansę na poznanie Rzymu. Grudniowa katecheza na temat trzeciego artykułu wiary odbędzie się w Bazylice Matki Bożej Większej. W spotkaniu w Panteonie uczestniczyło 400 młodych, w del Gesù liczba wzrosła do 700.

My też uczestniczymy dosyć licznie (17 studentek na pierwszym spotkaniu, 13 na drugim). U nas w akademiku organizujemy jeszcze spotkanie pogłębiające wiedzę o tym, co usłyszałyśmy na katechezie. Poprosiłyśmy o współpracę ojców marianów.

10 listopada, jak co roku, odbyła się kolejna, dziesiąta już Pielgrzymka Studentów Diecezji Rzymu do Asyżu pod hasłem: „Ojciec ujrzał go z daleka” (por. Łk 15,20). Również ten wyjazd był związany z Rokiem Wiary. W Bazylice Matki Bożej Anielskiej każdy pielgrzym otrzymał Kompendium (część dotyczącą Symbolu wiary), a o. Luigi Cavagna, franciszkanin, wygłosił katechezę wprowadzającą w temat dnia. Na zakończenie zachęcił młodych do życia trzema wartościami, które nazwał „3 s”: Semplicità, Sobrietà e Sorriso (prostota, umiarkowanie i uśmiech). Po katechezie biskup Lorenzo Leuzzi, odpowiedzialny za Duszpasterstwo Studentów Diecezji Rzymu, odprawił w intencji studentów uroczystą Mszę św. Po Mszy każdy dostał kanapki na obiad i pieszo pielgrzymowaliśmy po Asyżu, nawiedzając grób św. Franciszka, św. Klary i inne ważne miejsca. Zostałyśmy też poproszone o animowanie godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu w Bazylice św. Franciszka. Był to piękny moment na osobistą modlitwę i spotkanie z Jezusem „twarzą w twarz”.

1 grudnia licznie uczestniczyłyśmy w pierwszych nieszporach pierwszej niedzieli Adwentu z udziałem Papieża. Spotkanie zostało zorganizowane w bazylice watykańskiej przez Kongregację Edukacji Katolickiej i wpisało się w obchody Roku Wiary. Większość naszych studentek widziała po raz pierwszy Papieża z bliska. Było to dla nich ważne przeżycie. Papież powiedział między innymi: „Nawet w tych ludziach, którzy żyją z dala od Boga, istnieje głęboka wewnętrzna tęsknota za nieskończonością i za transcendencją. Stąd tak ważne jest świadectwo życia chrześcijan”.

Mamy świadomość, że również pośród naszych studentek są takie, które żyją z dala od Boga czy też są obojętne na przesłania związane z wiarą. Stąd też, aby ten rok był rokiem owocnym, postanowiłyśmy otoczyć nasze studentki intensywniejszą modlitwą. Każda z nas, sióstr, wylosowała 6-7 studentek i imiennie się za nie modlimy o potrzebne łaski dla nich, o otwarcie na Jezusa, o odkrycie tęsknoty za Nim i odwagę poszukiwania prawdy. A dla tych, które już Go odkryły i uznały za Pana swego życia, prosimy o siłę i odwagę dawania o Nim świadectwa w życiu codziennym.

s. Danuta Benisz

Czytany 2366 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 09 lipiec 2019 15:12