czwartek, 26 kwiecień 2012 18:18

Siostry z Francji

Jedna ze wspólnot szarych urszulanek mieszka we Francji w Virieu-sur-Bourbre (niedaleko Grenoble). O swoim zaangażowaniu w duszpasterstwie w tamtejszej parafii piszą: s. Véronique i s. Mady.

Pojednanie

W tym roku proboszcz naszej parafii zaproponował wiernym przeżycie Wielkiego Postu pod znakiem pojednania. W tej perspektywie miały miejsce dwie celebracje wiodące ku pojednaniu.

Pierwsza odbyła się w środę popielcową po mszy św., a następna w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu przed mszą św. W tych celebracjach były zawarte propozycje mające na celu przygotowanie do przystąpienia do sakramentu pojednania:

* wyrażenie na piśmie, kim jest dla mnie Bóg
* wymienienie na piśmie doznanych krzywd w intencji przebaczenia i ofiarowania ich Bogu,
* napisanie listu do Pana Boga lub do osoby, z którą chcielibyśmy się pojednać,
* wzajemne przeproszenie się z członkami rodziny, przypieczętowane znakiem krzyża świętego, uczynionego wodą chrzcielną,
* adoracja Najświętszego Sakramentu.

Każdy akt odbywał się w różnych miejscach wewnątrz kościoła, odpowiednio oznakowanych. Przez cały czas panowało wyciszenie i skupienie i tylko w tle słychać było cichą muzykę. Piękne było to wejście w okres Wielkiego Postu drogą pojednania razem ze wspólnotą parafialną.

W środę popielcową czas pojednania zakończył się spotkaniem kilkunastu osób starszych, młodszych i dzieci przy dzieleniu się jabłkami i chlebem.

s. Véronique Minet

W drodze ku Eucharystii

W 2001 roku Jan Paweł II rzucił wezwanie: „Rozpocząć od Chrystusa”, podkreślając szczególne znaczenie Eucharystii niedzielnej – pamiątki obecności Chrystusa Zmartwychwstałego. Papież Benedykt XVI powraca często do tego tematu, mówiąc o niedzieli jako o dniu spotkania wokół Eucharystii – spotkania tak ważnego w życiu każdego chrześcijanina.

Obecnie u wielu osób dorosłych budzi się pragnienie „pójścia w głąb – do serca wiary”, pragnienie pójścia za Chrystusem drogą ku Eucharystii. W naszej parafii pod wezwaniem św. Anny od przeszło roku cztery młode kobiety przygotowują się do przyjęcia pierwszej Komunii św., zgłębiając tajemnicę Eucharystii i celebrowania jej w liturgii. Przygotowanie odbywa się poprzez przystosowaną katechezę katechumenalną, którą prowadzę wspólnie z Jeanem Marie Claeys – wyświęconym diakonem, ojcem rodziny. Obecnie trzy osoby: Caroline, Priscilla i Claudie doszły do ostatniego etapu przygotowania. Wzrastanie w życiu duchowym tych osób i ich szczere pragnienie poznawania Osoby Chrystusa jest dla nas, towarzyszących im na tej drodze, wielką radością.

W czasie comiesięcznych spotkań nasz program koncentrował się na słowie Bożym, życiu Kościoła, życiu liturgią oraz drodze ku nawróceniu. Celem tych spotkań, a także poza nimi, była pomoc w odkrywaniu istotnych treści wiary, które Kościół czerpie ze słowa Bożego (tekstów biblijnych) i z liturgii eucharystycznej (gesty, słowa, modlitwy), a także pomoc w rozwoju i pogłębianiu modlitwy osobistej. Również ważnym elementem jest towarzyszenie tym osobom w pierwszych doświadczeniach obecności we wspólnocie Kościoła i w braterskim dzieleniu się.

Caroline, Priscilla i Claudie przystąpią po raz pierwszy do Komunii św. w niedzielę 20 maja br. w czasie mszy świętej w kościele parafialnym w La Tour du Pin. Odbędzie się wówczas także chrzest kilku osób dorosłych.

Liczymy na modlitwę wspólnoty parafialnej i z radością czekamy na ten moment.

s. Mady Migel

Czytany 2025 razy