niedziela, 22 styczeń 2012 14:00

Spotkanie opłatkowe łódzkich Romów

2012, Łódź, opłatek RomówW Oratorium św. Urszuli Ledóchowskiej u sióstr urszulanek SJK w Łodzi przy ul. Obywatelskiej odbyło się spotkanie opłatkowe Romów łódzkich: Kełderaszy i Lowarów.
W spotkaniu uczestniczyli: Małgorzata Wagner – dyr. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Igor Mertyn – rzecznik prasowy MOPS, Krystyna Markowska – wiceprezes Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce, Czesław Telatycki – radny Rady Miejskiej.

U Romów, tak jak w każdym polskim domu, wigilia i Święta Bożego Narodzenia są rodzinne.
– Życzenia najpierw składamy najstarszemu członkowi rodziny, a na końcu rodzeństwu – mówi Krystyna Markowska. – Potrawy przygotowują wszyscy razem. W czasach taborowych, kiedy zimą mieszkali na wsiach na kwaterach, śpiewali kolędy w języku polskim. Bardzo żałuję, że kolędowanie zanikło i śpiewa się pieśni tradycyjne. Dopiero teraz wracamy do śpiewania kolęd w języku polskim, a także tłumaczymy je na język romski.
Romki biorące udział w spotkaniu wigilijnym uczestniczyły w projekcie „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi” pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
– Realizujemy to po raz pierwszy – mówiła Małgorzata Wagner, dyr. MOPS. – Grupa mniejszościowa została włączona do zajęć aktywizacji społecznej i zdrowotnej.
Romki uczestniczyły w warsztatach kompetencji społecznych, treningu pracy, zajęciach rehabilitacyjnych na basenie, sesjach zdrowotno-relaksacyjnych w grotach solnych u sióstr urszulanek. Atrakcją była wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego. Wielkim przeżyciem dla wszystkich była też wizyta w Sejmie RP i spotkanie z posłami z sejmowej komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych.
– Na forum Rady Miejskiej w Łodzi będziemy podnosili problem waszej sytuacji życiowej, pomocy, żeby wasz status w naszym mieście nie był gorszy od innych mieszkańców Łodzi – powiedział Czesław Telatycki, radny Rady Miejskiej.
Przy organizacji spotkania opłatkowego pomagało Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Ethnos”, statutowo zajmujące się mniejszościami narodowymi, etnicznymi i religijnymi.
Po przełamaniu się opłatkiem i złożeniu życzeń degustowano polskie potrawy wigilijne. Miłą pamiątką tego spotkania pozostanie drewniana szopka, którą siostry urszulanki przekazały każdej romskiej rodzinie.

 

Tekst i foto: Jadwiga Kamińska

Czytany 2637 razy