niedziela, 01 lipiec 2012 08:49

Uroczystość Serca Jezusowego w Otorowie, w Lublinie na ul. Sudeckiej i w Sokolnikach Wielkich

W Otorowie zwieńczeniem całorocznych przygotowań do uroczystości Najświętszego Serca Jezusowego było odnowienie aktu oddania się Sercu Jezusowemu podczas uroczystej Mszy św. w urszulańskiej kaplicy. Pod szczególną opiekę Serca Jezusowego – pisze s. Zofia Krześlak – oddałyśmy także dzieła, które prowadzimy: dom dziecka, katechizację, dom rekolekcyjny. Mszę św. w intencji zgromadzenia odprawił ksiądz proboszcz 15 czerwca w godzinach wieczornych w kościele parafialnym. Jak co roku, po Mszy św. wyruszyła procesja z kościoła do naszego domu – do figury Serca Jezusowego. Tam po odśpiewaniu litanii ks. proboszcz w obecności dzieci i młodzieży z domów dziecka oraz dzieci z ERM-u dokonał aktu oddania Sercu Jezusowemu naszych dzieł, prowadzonych na terenie parafii.

Natomiast w urszulańskim domu w Lublinie przy ul. Sudeckiej w sobotę 23 czerwca podczas Mszy św., celebrowanej przez ks. Michała Szubę, dokonano aktu oddania Najświętszemu Sercu Pana Jezusa dzieła katechizacji, świetlicy dla dzieci i Eucharystycznego Ruchu Młodych. We Mszy św. - pisze s.Lucyna Langmesser - uczestniczyły dzieci wraz ze swoimi bliskimi.

W Sokolnikach Wielkich – pisze z kolei s. Agnieszka Celińska – przez dziewięć miesięcy trwało przygotowanie duchowe do aktu zawierzenia urszulańskich dzieł Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Przygotowanie przedszkola i rodzin przedszkolaków s. Barbara rozpoczęła listem do rodziców. Napisała w nim m.in.: „pragnę, aby w każdym miesiącu w naszej kaplicy odbyła się Msza św. z udziałem naszych przedszkolaków i ich rodziców. W ten sposób przygotujemy się wspólnie do oddania się w opiekę Sercu Jezusowemu w czerwcu… Ks. wikary Marek Skociński będzie sprawował Najświętszą Ofiarę, a dzieci czynnie będą w niej uczestniczyły. Bardzo proszę Was, Kochani Rodzice, abyście znaleźli tę chwilę dla Boga. Zobaczycie, jak wszystko z Bogiem wygląda inaczej, jak trudności stają się mniejsze, cierpienie lżejsze, a zmęczenie przynosi radość. Niech nikogo z nas nie zabraknie na wspólnej modlitwie”. Obie siostry – s. Beata i s. Barbara – miały także spotkanie dla rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy i dzieci przedszkolnych. Podczas spotkania starały się ukazać duchową wartość powierzenia się Sercu Pana Jezusa.

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego podczas Mszy św. z udziałem rodzin dzieci przedszkolnych i dzieci ze świetlicy, ks. kapelan Zdzisław Korcz poświęcił dwa obrazy Serca Jezusowego. Wydelegowane rodziny przyniosły je w procesji z darami. Od tych rodzin rozpoczęła się peregrynacja obrazów. Jako pomoc dla rodzin przyjmujących wędrujący wizerunek przygotowałyśmy zestaw modlitw. W niektórych domach rodzinną modlitwę przed obrazem Serca Jezusowego przeżywano jako rodzinne święto. Był to moment wyjątkowy, kiedy wieczorem wszyscy klękali przy Sercu Jezusa i powierzali Mu sprawy rodzinne i osobiste.

W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, 15 czerwca, podczas Mszy św. sprawowanej w intencjach dzieł prowadzonych przez urszulanki i w intencjach rodzin z Sokolnik, znów w procesji z darami obrazy zostały przyniesione przed ołtarz i wszyscy pod przewodnictwem celebransa powierzyli się Sercu Pana Jezusa, odmawiając akt oddania. Obrazy pozostały w przedszkolu i w świetlicy, aby wychowawcy wraz z dziećmi każdy dzień powierzali Sercu Bożemu.

Czytany 2487 razy