środa, 07 marzec 2012 20:00

Wielkopostny przystanek w Lublinie

2012, Wielkopostny przystanek w LublinieW pierwszą niedzielę Wielkiego Postu 2012, czyli 26 lutego, domowa kaplica urszulanek w Lublinie przy ul. Sudeckiej wypełniła się naszymi przedszkolakami, ich rodzicami i personelem przedszkola. Eucharystię celebrował zaprzyjaźniony z naszym przedszkolem ks. Paweł Brudek.

W czasie homilii zwrócił szczególną uwagę na to, jak ważny jest dla dzieci osobisty przykład rodziców w stawaniu się „ekspertami od Wielkiego Postu”. Zachęcał do podejmowania praktyk pokutnych na miarę dziecka i dorosłego. Zapraszał do modlitwy, która przybliża do Boga i człowieka, postu, który zabija przyjemność po to, by uwalniać się od swego egoizmu, i do jałmużny, rozumianej jako dawanie drugiemu człowiekowi tego, czego najbardziej potrzebuje.

Druga część „wielkopostnego przystanku” miała miejsce w przedszkolnym holu. Wszyscy zgromadzeni w kręgu mieli nie tylko możliwość dobrego słuchania, ale także dzielenia się własnymi refleksjami i spostrzeżeniami związanymi z Wielkim Postem. Wiodącą myślą konferencji i dyskusji był wgląd w siebie. Prowadzący kapłan zwracał uwagę na to, że dobry wgląd w siebie możliwy jest w obecności Jezusa, by nie stracić tej pewności, że On jest przy mnie, kocha mnie, niezależnie od tego, jak pobłądziłem. Była również mowa o skryptach życiowych, jakie każdy człowiek wynosi z domu rodzinnego, o sposobach odnajdywania ich i wychodzenia z nich ku większej dojrzałości i wolności.

Spotkaniu towarzyszył dobry, sprzyjający klimat. Rodzice zostali zachęceni do dialogu małżeńskiego i do praktykowania rachunku sumienia.

s. Danuta Ciura

2012, Wielkopostny przystanek w Lublinie2012, Wielkopostny przystanek w Lublinie

Czytany 1920 razy