niedziela, 08 lipiec 2012 22:17

Zakończenie roku katechetycznego u sióstr w Modane

2012, Odpust w La Maurienne (Francja). W kaplicy Dobrej NowinyTradycyjnie zakończenie roku katechetycznego na terenie naszej diecezji – pisze s. Grażyna ze wspólnoty w Modane we Francji – łączy się ze świętowaniem uroczystości Narodzenia św. Jana Chrzciciela w katedrze w St Jean de Maurienne. Z tej okazji w przeddzień uroczystości grupa dzieci, które uczęszczały na katechezę w naszej parafii pw. Wniebowzięcia Matki Bożej w Modane wyruszyły do odległej o 20 km miejscowości St Jean de Maurienne.

Nie licząc opiekunów – w tym s. Renaty i mnie – uzbierała się grupka ponad 20 osób. W ciągu minionych miesięcy zdążyłyśmy dobrze poznać dzieci, które korzystają z katechezy: włączałyśmy się w przygotowanie liturgii Mszy św. dla dzieci, często pomagałyśmy w prowadzeniu katechez.

Spędziliśmy w St Jean całe bogate popołudnie. Dołączyły też do nas dzieci z samego St Jean, a także z St Michel i Valloire, tak więc było ponad 50 dzieci. Oczywiście, było dużo śpiewu i radości, ale też wprowadzenie w uroczystość i przybliżenie postaci św. Jana Chrzciciela.

Począwszy od VI wieku Saint Jean de Maurienne jest głównym miastem w dolinie la Maurienne. Tradycja przekazuje, że św. Tekla sprowadziła tu z Aleksandrii relikwie św. Jana Chrzciciela, tj. jego trzy palce, którymi miał wskazać uczniom Jezusa jako Baranka Bożego. Obecnie relikwie te są przechowywane w relikwiarzu w katedrze.

W programie tego dnia zostały przewidziane 3 rodzaje zajęć. Dzieci zostały podzielone na trzy grupy, które kolejno się zmieniały i w ten sposób każdy mógł skorzystać ze wszystkich propozycji:2012, Odpust w La Maurienne (Francja). Przy relikwiach św. Jana Chrzciciela2012, Odpust w La Maurienne (Francja). W katedrze2012, Odpust w La Maurienne (Francja)

  • zwiedzania katedry
  • zwiedzania krypty i krótkiej modlitwy przy relikwiach św. Jana Chrzciciela
  • zwiedzania krużganków katedry i quizu o św. Tekli i historii relikwii św. Patrona.

Po zakończeniu tej części programu cała grupa wyruszyła do kaplicy Dobrej Nowiny, położonej nieco ponad miastem. Prawie godzinę trwała wędrówka do tej kaplicy, stale uznawanej za miejsce wielu cudownych uzdrowień i stanowiącej cel pielgrzymek.

Po drodze zatrzymywaliśmy się przy maleńkich kapliczkach, np. św. Joachima i Anny, św. Józefa. To były jakby kolejne etapy, które nas przygotowywały do medytacji nad tajemnicą Zwiastowania, stanowiącą centrum kaplicy pw. Dobrej Nowiny. Zatrzymaliśmy się nieco dłużej w samej kaplicy, gdzie wysłuchaliśmy medytacji nt. roli Maryi, tajemnicy Jej powołania i tajemnicy powołania każdego człowieka, również powołania do kapłaństwa czy życia zakonnego. Wtedy s. Renata i ja zostałyśmy poproszone o danie świadectwa naszego powołania. Zarówno dzieci, jak i dorośli z ogromnym zainteresowaniem nas słuchali. Padły różne pytania, a ciąg dalszy dzielenia się i pytań, już w rozmowach indywidualnych, był w drodze powrotnej, gdy schodziliśmy z góry do katedry, by wspólnie przeżywać Eucharystię w wigilię Narodzenia św. Jana Chrzciciela i włączyć w nią nasze dziękczynienie. Bo jest za co dziękować!

To popołudnie było czasem wspólnego przeżywania tajemnicy świętych obcowania, a przede wszystkim to był czas dzielenia się sobą nawzajem i dziękowania za wspólnie przeżyty rok pracy.

s. Grażyna Koneczna

Czytany 1966 razy