poniedziałek, 09 grudzień 2013 21:27

„Bóg, który jest bliski...” – rekolekcje w parafii w Modane na rozpoczęcie Adwentu

2013, Rekolekcje adwentowe w Modane (Francja)Na zakończenie roku liturgicznego, w sobotę 30 listopada 2013 roku, nasza wspólnota urszulańska z Modane zorganizowała dzień rekolekcji dla parafian. Rekolekcje te stały się już tradycją. Zaraz po naszym przyjeździe do Modane w 2011 roku - piszą siostry - ówczesny proboszcz ksiądz Laurent Roudil zaproponował naszej wspólnocie, byśmy przygotowały i poprowadziły dzień rekolekcji na rozpoczęcie Adwentu, a nieco później także i w Wielkim Poście. Od tego czasu dwa razy do roku prowadzimy rekolekcje w naszej parafii, rekolekcje, które mają nas wszystkich przybliżyć do Boga, który jest Miłością.

W tym roku zaproponowałyśmy temat związany z czułością Boga, z czułą miłością Stwórcy: „Bóg, który jest bliski ...” (Dieu proche...). Było dla nas wielką radością móc przywitać o godz. 9.30 czternaście osób, które mimo śniegu przyjechały do domu parafialnego w Modane, by wspólnie z nami przygotować się na dobre przeżywanie Adwentu, czasu oczekiwania na przyjście Chrystusa. Kilka osób dołączyło do nas nieco później.

Dzień rozpoczęliśmy wspólną modlitwą i wprowadzeniem w temat dnia. Uczestnicy zostali zaproszeni do odkrywania w Piśmie Świętym Boga, który darzy każdego z nas czułą miłością. Mimo naszych grzechów i słabości to On pierwszy pragnie odnawiać z nami przymierze, to On nam przebacza nieustannie, to On obdarza nas swoimi darami zupełnie bezinteresownie. Na przykładzie różnych fragmentów biblijnych, od Księgi Rodzaju aż do Apokalipsy, starałyśmy się ukazać uczestnikom rekolekcji, że Bóg darzy człowieka czułą miłością i pragnie być zawsze blisko każdego z nas:

Nie lękaj się... (Iz 43,1)

Ja nie zapomnę o tobie. Oto wyryłem cię na obu dłoniach... (Iz 49,15-16)

Ja cię miłuję... (Iz 43,4)

Jezus (...), umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował... (J 13,1)

Przywołałyśmy również z Ewangelii kilka przykładów, w których Jezus ukazuję tę czułą miłość Boga do każdego człowieka: powołanie celnika Mateusza, spotkanie z Zacheuszem, przebaczenie jawnogrzesznicy, Piotrowi czy też złoczyńcy na krzyżu. Jezus zbliża się do nas i stoi u drzwi naszego serca: Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną (Ap 3,20).

Po wprowadzeniu wszyscy udaliśmy się do kaplicy, by podczas godzinnej modlitwy w ciszy przyjrzeć się swojemu życiu i starać się zobaczyć w nim czułą obecność Boga, który jest zawsze blisko nas, zwłaszcza wtedy, gdy przeżywamy trudności i problemy. Czas ten zakończyliśmy podzieleniem się z innymi naszymi odkryciami i przemyśleniami.

W południe zjedliśmy wspólnie obiad w domu parafialnym. Każdy z uczestników przyniósł coś dobrego i zrobiliśmy tzw. „repas partagé”. Czuło się prawdziwie braterską atmosferę. Dołączył do nas także nasz ksiądz proboszcz Michel Eurel. Radość była tym większa, że mieliśmy wśród nas dwie jubilatki, którym odśpiewaliśmy „sto lat”.

Po obiedzie zaproponowałyśmy „lectio divina”. Poprzez tę metodę zachęciłyśmy uczestników do wejścia w relację z Bogiem przez fragment Ewangelii o narodzeniu Jezusa (Łk 2,1-14). Cztery kroki: lectio, meditatio, oratio i contemplatio miały pomóc stanąć w obecności Tego, który jest zawsze obecny.

Dzień zakończyliśmy wspólną modlitwą ze śpiewami z Taizé: „Jezu, Tyś jest światłością mej duszy, ... daj mi moc poznać dziś miłość Twą.”

Uczestnicy powrócili do swoich domów, jak sami powiedzieli, z „pokojem w sercu” i „z ufnością, że Bóg towarzyszy nam przez całe nasze życie”.

Wdzięczne Bogu za dary, które nam udzielił i w oczekiwaniu na radość Bożego Narodzenia –

s. Małgorzata Trzcińska
s. Emmanuelle Aimone
s. Renata Miszczuk

2013, Rekolekcje adwentowe w Modane (Francja)2013, Rekolekcje adwentowe w Modane (Francja)2013, Rekolekcje adwentowe w Modane (Francja)2013, Rekolekcje adwentowe w Modane (Francja)

Czytany 1858 razy