sobota, 02 marzec 2013 19:50

Chwile wielkopostnego skupienia

2013, Lublin, wielkopostny dzień skupieniaW prowadzonych przez nas instytucjach wychowawczych Wielki Post jest okazją do zaproszenia osób z nami związanych, np. rodziców naszych wychowanków, na trwające kilka godzin czy cały dzień rekolekcyjne zamyślenia.

Tak było m.in. w Lublinie – w urszulańskim przedszkolu przy ul. Orlanda. W I Niedzielę Wielkiego Postu – pisze s. Danuta Ciura – gdy Kościół wzywa nas do wyjścia na pustynię razem z Jezusem, w naszej kaplicy zgromadzili się rodzice naszych przedszkolaków, by rozpocząć czas czterdziestodniowej wędrówki przez „własne pustynie”. Eucharystii przewodniczył ks. Michał Meisner, salwatorianin. Podczas homilii zwrócił szczególną uwagę na to, jak wielkie znaczenie w wielkopostnym pielgrzymowaniu ma Kościół jako wspólnota ludzi wierzących. Przypomniał też o skutecznych środkach, jakie daje Kościół: modlitwa, post i jałmużna.

Druga część spotkania odbyła się w dużej sali. Po krótkiej konferencji nt.: „Jak przekazywać wiarę dzieciom” rodzice dzielili się tym, jak w konkrecie codzienności przekazują wiarę swoim pociechom. Mowa była o roli rodziców w tworzeniu obrazu Boga w świadomości dziecka, o wspólnej modlitwie, towarzyszeniu dziecku na wszystkich etapach jego rozwoju, a także o autentyczności i świadectwie osobistej wiary.

s. Danuta Ciura

2013, Lublin, wielkopostny dzień skupienia2013, Lublin, wielkopostny dzień skupienia

Czytany 2011 razy