piątek, 18 styczeń 2013 22:39

Jubileusz 75-lecia życia zakonnego dwóch urszulanek z Lipnicy

Jubileusz 75-lecia życia zakonnego dwóch urszulanek z LipnicyUroczystość 75-lecia życia zakonnego s. Barbary Błońskiej i s. Joeli Koniuszek miała miejsce w Lipnicy poznańskiej 15 grudnia 2012 roku, w sobotę poprzedzającą adwentową niedzielę Gaudete. Poczyniłyśmy wcześniej przygotowania – pisze s. Grażyna: rozesłanie zaproszeń do rodzin, wykończenie remontu jadalni dla gości oraz tworzenie atmosfery przygotowującej Siostry Jubilatki do tej niezwykłej rocznicy życia zakonnego.

Świętowanie rozpoczęło się od powitania licznie – mimo śniegu, mrozu i ślizgawicy – przybywających gości. O godz. 11.30 Mszy św. dziękczynnej przewodniczył proboszcz parafii otorowskiej ks. Janusz Śmiśniewicz. Współcelebransami byli: ks. wikary Piotr Mańczak i nasz ks. kapelan Zygmunt Stefański TCh. Po odśpiewaniu Veni Creator ks. proboszcz wprowadził wszystkich uczestników w sens przeżywanej uroczystości. W homilii rozwinął i podkreślił zbieżność uroczystości jubileuszowej z czytaniami liturgicznymi tej niedzieli i wyśpiewywanym razem z Matką Bożą Magnificat. Mówił: „Ile szczegółowych darów zawiera się w łasce powołania! To, że żyjecie we wspólnocie, że dane wam było przeżyć dwutysiąclecie chrześcijaństwa, że spora część waszego życia zakonnego upłynęła za pontyfikatu papieża Polaka, że mogłyście służyć tylu ludziom i uczynić tyle dobra, że mogłyście ocierać łzy płaczących i cieszyć się z przeżywającymi radość… To wszelkie dobro mnożymy dzisiaj przez 75”. Na koniec skierował prośbę, a zarazem życzenie do Sióstr Jubilatek, by szły dalej drogą powołania z uśmiechem i ufnością. Piękne śpiewy, bogata oprawa liturgiczna, szczęśliwe Jubilatki oraz liczni goście, krewni i mieszkańcy Lipnicy, wśród nich również chłopcy z domu dziecka – wszystko to wpłynęło na radosny klimat jubileuszu.

Po Mszy św. nadszedł czas na życzenia. S. Justyna Wiench z Poznania odczytała życzenia z błogosławieństwem Ojca Świętego Benedykta XVI oraz list przełożonej generalnej zgromadzenia m. Franciszki Sagun do każdej z Sióstr Jubilatek. Następnie zebrani przeszli do jadalni, gdzie długo jeszcze trwało składanie życzeń, przeplatane śpiewem. Potem świętowanie kontynuowane było przy wspólnym obiedzie. S. Barbara Błońska pochodzi z licznej i pobożnej rodziny, stąd też miała radość zobaczyć wielu przybyłych przedstawicieli rodziny z różnych pokoleń. Rodzina s. Joeli jest nieliczna i nie mogła być obecna fizycznie, ale łączyła się duchowo i telefonicznie. Podczas rozmów toczonych przy stole nie zabrakło wspomnień o założycielce zgromadzenia św. Urszuli Ledóchowskiej, którą obie Jubilatki osobiście znały.

Dziękując Panu Bogu za dar życia, za łaskę powołania i za każde dobro, które przez Siostry Jubilatki zdziałał, dziękujemy też naszym Kochanym Siostrom za ich przykład dobrze przeżytego życia. Niech Dobry Bóg będzie uwielbiony!

s. Grażyna Napiórkowska

Jubileusz 75-lecia życia zakonnego dwóch urszulanek z LipnicyJubileusz 75-lecia życia zakonnego dwóch urszulanek z LipnicyJubileusz 75-lecia życia zakonnego dwóch urszulanek z LipnicyJubileusz 75-lecia życia zakonnego dwóch urszulanek z Lipnicy

Czytany 3432 razy