czwartek, 01 sierpień 2013 21:17

List przełożonej generalnej szarych urszulanek po zakończeniu XVI Kapituły Generalnej Zgromadzenia w Pniewach

http://www.urszulanki.pl/index.php/m-franciszka-sagun/2570--list-po-zakoczeniu-xvi-kapituy-generalnej-zgromadzenia-31-vii-2013Kolejne sześciolecie posługi zgromadzeniu na stanowisku przełożonej generalnej m. Franciszka Sagun zawierza „przede wszystkim Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, który jest dawcą wszelkiej łaski i błogosławieństwa”. Sercu Jezusa Konającego powierza także „każdą Siostrę, prowadzone przez Zgromadzenie dzieła i podejmowane prace, nasze wspólnoty i kraje, w których żyjemy. Z tego Boskiego Serca, źródła mocy i miłości, pragniemy czerpać wszelką mądrość i zrozumienie do codziennego przeżywania wciąż na nowo naszego urszulańskiego charyzmatu”.

W pierwszym liście po zakończeniu kapituły przełożona generalna ogłasza Rok Matki Franciszki Popiel oraz informuje o włączeniu bł. Jana Pawła II do grona Patronów Zgromadzenia.

List przełożonej generalnej m. Franciszki Sagun po zakończeniu XVI Kapituły Generalnej Zgromadzenia

Czytany 1718 razy