niedziela, 17 marzec 2013 17:46

Po sympozjum poświęconym św. Anieli Merici

2013, Sympozjum o św. Anieli MericiW klasztorze Urszulanek Unii Rzymskiej w Krakowie przy ul Starowiślnej w sobotę 9 lutego 2013 roku odbyło się VI Międzynarodowe Sympozjum z cyklu: „Duchowość klasztorów polskich – przekaz i komunikacja”. Ubiegłoroczne sympozjum z tego samego cyklu odbyło się w Łodzi i dotyczyło św. Urszuli Ledóchowskiej.

Tegoroczne zatytułowane było: „Zapatrzona w Boga i wsłuchana w człowieka”. Św. Aniela Merici i jej dzieło realizowane przez polskie Urszulanki Unii Rzymskiej. Słuchając o osobie, życiu i działalności św. Anieli – piszą s. Renata i s. Małgorzata – w centrum widziało się Jezusa Chrystusa, który przyzywa swe oblubienice do coraz głębszej relacji z Nim, a jednocześnie uzdalnia je do duchowego macierzyństwa.

W Kościele jest miejsce na całe bogactwo różnorodnych charyzmatów, a mimo to jest on jednością, jak dało się słyszeć podczas sympozjum. Klasztor na Starowiślnej w Krakowie to miejsce, w którym przez 21 lat żyła św. Urszula Ledóchowska, zanim odczytała nowy plan Boży wobec niej – wyjazd do Rosji, a z czasem powołanie do życia nowej gałęzi na starym pniu urszulańskim, czyli naszego zgromadzenia: sióstr urszulanek Serca Jezusa Konającego.

Cieszymy się z możliwości uczestniczenia w tym interesującym spotkaniu, z doświadczenia życzliwej, siostrzanej gościny i ze wspólnego „trwania u stóp Pana” wraz ze św. Anielą i św. Urszulą Ledóchowską.

s. Renata Kolada z Lipnicy Murowanej i s. Małgorzata Rusek z Ludźmierza

Razem z s. Małgorzatą Rusek – dodaje jeszcze s. Beata – uczestniczyłam w krakowskim sympozjum o św. Anieli. Drugi raz w życiu miałam okazję być w domu przy ul. Starowiślnej, gdzie św. Urszula Ledóchowska, nasza założycielka, stawiała swe pierwsze kroki w życiu zakonnym i gdzie przeżyła ponad 20 lat, pełniąc także funkcję przełożonej. Ze wzruszeniem chodziłam „śladami” Matki, modliłam się w kaplicy, w której i ona się modliła i do której namalowała obraz Świętej Rodziny.

Hasłem przewodnim sympozjum były słowa: „Zapatrzona w Boga i wsłuchana w człowieka”. Moją szczególną uwagę zwrócił wykład s. Grażyny Dryl OSU pt. „Oblubieńcza więź z Jezusem i duchowe macierzyństwo św. Anieli Merici”. Prelegentka przybliżyła nam duchowość mericjańską i jej specyfikę, polegającą na oblubieńczej relacji dziewicy z Chrystusem – relacji przeżywanej z głęboką wiarą, żarliwą miłością i radosną nadzieją. Wychodząc z biblijnego kontekstu, nakreśliła istotę powołania kobiety do bycia świątynią – miejscem zamieszkiwania Boga. Wykład ten na nowo uświadomił mi, jak wiele przekazała nam św. Urszula z duchowości św. Anieli, z jej Rad i Testamentu, z jej podmiotowego i pełnego miłości podejścia do sióstr, ludzi świeckich, z jej troski o zbawienie każdego człowieka i miłości do Jezusa Ukrzyżowanego.

Interesujący dla mnie był także wykład prof. Gianpietro Belottiego z Włoch, który opisał życie i działalność św. Anieli i na tle problemów ówczesnej epoki. Prelegent stwierdził, iż humanizm Anieli Merici i jej pedagogia miłości były odpowiedzią na kryzys, jaki panował w świecie i w Kościele na przełomie XV i XVI wieku. Podjęcie przez Anielę odnowy wewnętrznej i jej słowa „czyńcie życie nowym” było to, można powiedzieć, antidotum na zło tego świata. Jakże to dzisiaj aktualne…

W wykładach na temat misji sióstr urszulanek w Krakowie nie zabrakło także wspomnienia o matce Urszuli Ledóchowskiej, m.in. o założeniu przez nią pierwszego na ziemiach polskich internatu dla akademiczek oraz Sodalicji Mariańskiej dla najstarszych wychowanek bursy.

Wróciłam z sympozjum wewnętrznie ubogacona. Kolejny raz doświadczyłam, jak aktualne są słowa św. Anieli, która zaleciła swoim córkom stawianie ponad wszystko słuchania Słowa Bożego oraz posłuszeństwo radom i natchnieniom Ducha Świętego.

s. Beata Sieńczak z Lipnicy Murowanej

Czytany 1859 razy