środa, 19 czerwiec 2013 22:27

Podwójne święto w urszulańskiej kaplicy w Sokolnikach Wielkich

Sokolniki Wielkie, 29 V 201329 maja odbyła się uroczysta Msza św. odpustowa także w Sokolnikach Wielkich – w Wielkopolsce. Głównym celebransem Eucharystii był ks. Dariusz Larus, ojciec duchowny z Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Współcelebrowali: proboszcz tamtejszej parafii ks. Krzysztof Musiał oraz urszulańscy kapelani: ks. Ryszard Bazylak CR z sąsiedniego Otorowa i ks. Zdzisław Korcz CR z Sokolnik Wielkich.

Msza św. – piszą siostry – rozpoczęła się od złożenia przez dziewczęta u stóp ołtarza symbolicznych słoneczników. Schola wspierała liturgię śpiewem. Ks. Dariusz Larus mówił w homilii o tym, że posługa św. Urszuli przypadła na trudny dla Polski i Europy okres przełomu XIX i XX wieku. Swoim życiem i czynem Święta pokazała aktualność i skuteczność słów Ewangelii – Dobrej Nowiny – zarówno w życiu społecznym, jak i rodzinnym. Dlatego Jan Paweł II nazwał ją „apostołką nowej ewangelizacji”. Należy zatem – przekonywał ks. Dariusz – modlić się do niej i prosić ją o wstawiennictwo z ufnością i radością w sercu. Ona zawierzyła swą pracę i całe życie Chrystusowi. Jego umęczone Serce stało się dla niej natchnieniem i kierowało jej poczynaniami. Mówiła: Składać z siebie ofiarę… To niełatwa sprawa! To znaczy wyrzekać się mojego „ja”, brać na siebie życie nieustannego poświęcania się dla innych; brać na siebie z uśmiechem na ustach krzyże codzienne; wyrabiać w sobie z miłości ku Jezusowi miłość krzyża.Sokolniki Wielkie, 29 V 2013Sokolniki Wielkie, 29 V 2013

Podczas procesji z darami w imieniu okolicznej społeczności sołtysi złożyli przed ołtarzem kosz z siedemdziesięcioma pięcioma różami. Następnie dzieci przyniosły Relikwie św. Urszuli oraz chleb i wino. Kontynuacją Mszy św. było nabożeństwo majowe z błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem i ucałowaniem Relikwii.

Następnie rozpoczęła się kolejna część tego wyjątkowego wieczoru – niespodzianka dla sióstr posługujących obecnie w Sokolnikach Wielkich. Nawet dzieci nie zdradziły wcześniej tajemnicy. Pan Kaczmarek, mieszkaniec Sokolnik, przypomniał obecnym, że w cieniu święta św. Urszuli i 10 rocznicy jej kanonizacji przypadł jeszcze jeden ważny jubileusz: 75-lecie istnienia sokolnickiego domu szarych urszulanek. Powiedział: Spotykamy się dzisiaj w tej sokolnickiej kaplicy, by modlitwą uczcić św. Urszulę Ledóchowską oraz wszystkie siostry, które wypełniając Jej duchowy testament, poświęcały i nadal poświęcają swe życie w pracy na rzecz ludzi, a w szczególny sposób oddając je do dyspozycji dzieciom. I tak tu jest już od 75 lat, czyli od momentu, kiedy Matka Urszula poleciła otworzyć ten dom. Dodatkowo ten wspaniały jubileusz splata się z jeszcze inną szczególną rocznicą – z 10 rocznicą kanonizacji Urszuli Ledóchowskiej. W tych okolicznościach godne uczczenie tego wyjątkowego dla „szarej wspólnoty” dnia staje się również naszą powinnością i przybiera postać podziękowania za tę pracę, a także za modlitwę i za dobro, jakie otrzymywaliśmy i nadal otrzymujemy od sióstr.

Z tej okazji p. Kaczmarek przygotował wystawę fotograficzną. O jej otwarcie poprosił p. Mariannę Nowicką, która przed siedemdziesięcioma pięcioma laty witała na sokolnickiej ziemi Matkę Urszulę. Następnie kontynuował: Niechaj w ten sposób klamra historii zepnie ze sobą dwa brzegi działalności tego domu, a dziesiąta rocznica kanonizacji św. Urszuli niech stanie się pryzmatem, przez który przyjrzeć się możemy pracy jej duchowych córek tu, w tym miejscu. Zapraszam zatem do obejrzenia ekspozycji. Nie jest to dzieło artystyczne, ale zwykła oś historii, na której widać fotogramy z różnych lat. Niech zatem każdy z was, który jest cząstką tej historii i cząstką życia każdej z sióstr, przypomni sobie dawne chwile, utrwalone na tych obrazach. Z kolei przybysze spoza okolicy oraz młode pokolenie niechaj zapiszą w swej świadomości, że siostry wyryły w sercach miejscowej społeczności trzy cnoty – miłość, wiarę i nadzieję.

Sokolniki Wielkie, 29 V 2013Sokolniki Wielkie, 29 V 2013Sokolniki Wielkie, 29 V 2013Sokolniki Wielkie, 29 V 2013

My, które obecnie służymy społeczności Sokolnik Wielkich, nie kryłyśmy zaskoczenia i wzruszenia. Z całego serca podziękowałyśmy wszystkim zgromadzonym za życzenia i szczere wyrazy sympatii, kierowane ku nam i ku siostrom, które przez lata tu pracowały.

Urszulanki z Sokolnik Wielkich

Czytany 2756 razy