środa, 20 listopad 2013 18:44

Projekt współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

WFOŚiGW w ŁodziZadanie: Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie Przedszkola im. Świętej Urszuli Ledóchowskiej w Łodzi przy ul. Obywatelskiej 60 w Łodzi.

Wartość ogólna zadania: 89 479,52 PLN. Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wyniosła  44 000,00 PLN (czterdzieści cztery tysiące 00/100).

Opis zakresu projektu: Nowo zorganizowany teren (5000 m2) przeznaczony jest na różną aktywność dla dzieci. Zagospodarowanie dużej powierzchni z użyciem drzew, a także roślin okrywowych wpłynęło na stworzenie skupiska zieleni o wysokiej wartości przyrodniczej i ekologicznej.

Czytany 1487 razy