sobota, 23 marzec 2013 19:22

Recepta św. Urszuli na szczęście

2013, Rekolekcje wielkopostne w OlsztynieW dniach 12–15 marca 2013 roku nasze siostry – s. Beata Zawiślak, s. Joanna Szcześniak i kandydatka Joanna Maciejewska – były w Olsztynie. Zostały poproszone o poprowadzenie rekolekcji wielkopostnych w Katolickim Zespole Edukacyjnym im. Świętej Rodziny: w przedszkolu i w szkole podstawowej.

Pierwszego dnia – pisze s. Beata – starałyśmy się zapoznać dzieci z życiem św. Urszuli, którą przedstawiłyśmy jako pogodną świętą. Drugiego dnia sprawdziłyśmy ich wiedzę, wykorzystując do tego przygotowaną grę i quiz, a trzeci dzień był pod hasłem: „Zawsze z Jezusem”, więc krótko zarysowałyśmy nauczanie naszej Świętej o Sercu Jezusa. Dzieci miały okazję przejść śladami Matki Urszuli, wybrać się w podróż palcem po mapie i przejrzeć się w Sercu Pana Jezusa, a także odegrać wspólnie bajkę o słoneczniku i pomodlić się Drogą Krzyżową, na której dzieliły się swoim chlebem szczęścia z najbardziej potrzebującymi. Na koniec młodsze dzieci otrzymały lekarstwo na złe humory, a starsze – ołówki z napisem „bądźmy niby pióro w rękach Jezusa…”, nawiązujące do pokazanej bajki o ołówku, i oczywiście karty biznesowe z receptą św. Urszuli na szczęście. Atrakcji było wiele, ponieważ klimat szkoły sprzyjał temu.

Szkoła zachwycała nas na każdym kroku. Już pierwszego dnia zostałyśmy bardzo ciepło przyjęte przez wszystkie panie dyrektorki, które z wielkim zaangażowaniem opowiadały o pracy, uczniach i nauczycielach. To naprawdę wyjątkowa szkoła, w której nauczyciele rozpoczynają dzień o 7.45 od wspólnej modlitwy w kaplicy znajdującej się w budynku szkolnym, a o 8.00 jest modlitwa na korytarzu i dopiero uczniowie przechodzą do swoich klas.

Jednak chyba największym przeżyciem dla nas było nadanie Patronki grupie sześciolatków. To jest bardzo ciekawy zwyczaj, gdyż każda klasa w tej szkole, począwszy od zerówki, ma swojego patrona, który towarzyszy uczniom przez cały okres edukacyjny, więc aż po liceum. Pani Anna Rykowska, która jest wicedyrektorką przedszkola, w tym roku jako patronkę dla sześciolatków wybrała św. Urszulę i stąd ten pomysł rekolekcji. Nie ukrywam, że dla nas było to niezwykłe, bo jak się okazuje, na Warmii św. Urszula jest mało znana. Dzieci pięknie przedstawiły historię życia ich Patronki w krótkim przedstawieniu przeplatanym piosenkami, zdołały nawet się nauczyć „O Panie, nich będę jak promyk słoneczny…”, a później chłopiec odczytał modlitwę o przeżywanie codzienności na wzór św. Urszuli i rodzice wręczyli całej grupie niespodziankę – obraz Świętej, namalowany przez jednego z nich. Ku naszemu zaskoczeniu, obraz okazał się naprawdę bardzo ładny!

Tego dnia dzieci zostały obdarowane słonecznikami z lizaków i przypinką ze św. Urszulą.

Wieczorem było jeszcze spotkanie dla rodziców. Przedstawiłyśmy im prezentację Zwyczajne życie Niezwykłej Kobiety i krótki zarys urszulańskiego systemu wychowania. Z radością obserwowałyśmy rodziców i nauczycieli żywo reagujących na to, co dla nich przygotowałyśmy, a wiele osób zatrzymało się jeszcze z nami po spotkaniu, by potwierdzić, że św. Urszula była rzeczywiście niezwykła.

Dla mnie to już kolejne rekolekcje w tegorocznym Wielkim Poście. Każde są inne, jednak w Olsztynie zobaczyłam, że nie tylko uczniowie, ale także nauczyciele mogą wspólnie przeżywać rekolekcje i angażować się w nie całym sercem.

O olsztyńskich rekolekcjach można trochę przeczytać w warmińskiej edycji „Gościa Niedzielnego”.

s. Beata Zawiślak

2013, Rekolekcje wielkopostne w Olsztynie2013, Rekolekcje wielkopostne w Olsztynie2013, Rekolekcje wielkopostne w Olsztynie2013, Rekolekcje wielkopostne w Olsztynie

Czytany 2638 razy