wtorek, 23 kwiecień 2013 10:49

Studentki i studenci na dniu skupienia u urszulanek w Poznaniu

2013, Poznań, dzień skupienia dla studentek i studentówW urszulańskim domu w Poznaniu przy ulicy Taczaka 13 kwietnia odbył się dzień skupienia dla studentek i studentów pod hasłem Kocha, wierzy, szanuje…. Spotkanie – pisze s. Monika – rozpoczęliśmy jutrznią o godzinie 10.00. Aby cały dzień przeżyć w przyjaznej atmosferze, nie mogło zabraknąć czasu na wzajemne zapoznanie się siedemnaściorga uczestników oraz wypowiedzenie oczekiwań i pragnień, z jakimi rozpoczynamy skupienie.

Praca w trzech grupach polegała na poszukiwaniu w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie (Łk 10,30-37) przykładów okazania i zaniechania postaw wiary, miłości i szacunku. Szukaliśmy środków, za pomocą których zostały przedstawione te wartości, oraz zastanawialiśmy się, jak rozumiemy słowa Pana Jezusa: „Idź i ty czyń podobnie”.

Dzięki pizzy przybyło nam sił do aktywnego uczestnictwa w dialogowanej konferencji ks. Mateusza Napierały – duszpasterza akademickiego z parafii Miłosierdzia Bożego w Poznaniu. Kapłan podjął temat obrazu współczesnej kobiety w mediach. Nawiązywał do relacji Jezusa z różnymi kobietami, a szczególnie skupił uwagę na spotkaniu Jezusa z kobietą cudzołożną, którą Żydzi chcieli ukamienować.

Szczytowym momentem programu była Eucharystia, poprzedzona adoracją Najświętszego Sakramentu oraz możliwością skorzystania z sakramentu pokuty. Uwieńczeniem dnia było podzielenie się owocami przedpołudniowej pracy w grupach oraz refleksjami, które zrodziły się podczas skupienia.

Mimo że zakończenie planowano o godzinie 16.00, studenci nie chcieli tak szybko opuścić naszego domu. Jeszcze długo słychać było rozmowy, śmiech, odgłosy młodzieńczego entuzjazmu...

s. Monika Sztamborska

2013, Poznań, dzień skupienia dla studentek i studentów2013, Poznań, dzień skupienia dla studentek i studentów2013, Poznań, dzień skupienia dla studentek i studentów2013, Poznań, dzień skupienia dla studentek i studentów

Czytany 2017 razy