środa, 06 luty 2013 13:00

U urszulanek w Toruniu

W przededniu uroczystości Objawienia Pańskiego dzieci z parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Toruniu, pod opieką s. Anny Ratajczak, zostały posłane z misją głoszenia Dobrej Nowiny o Bogu i Jego nieogarnionej Miłości. Uczyniły to w ramach ogólnopolskiej akcji Kolędników Misyjnych. Tym razem – pisze s. Anna – zbieraliśmy fundusze dla dzieci z Wietnamu. Nasi kolędnicy przyjmowani byli z otwartym i szczodrym sercem, co zaowocowało licznymi datkami na rzecz misji, ale i darami rzeczowymi – słodyczami – dla utrudzonych i zmarzniętych wędrowców. I tak oto radosna wieść, prawda Ewangelii, rozchodzi się po świecie…

W czasie tegorocznych ferii, wzorem lat ubiegłych, przeprowadziłyśmy tygodniowe półkolonie dla dzieci zrzeszonych w Eucharystycznym Ruchu Młodych i w parafialnej scholi. Każdy dzień rozpoczynaliśmy wspólną modlitwą, która otwierała nas na Boga, ludzi i to wszystko, co Pan Bóg dla nas przygotował danego dnia, a było tego wiele: seans filmowy w kinie, kulig z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek, spektakl teatralny w Baju Pomorskim, lodowisko, basen… Każdego dnia dzieci otrzymywały także drugie śniadanie z ciepłą herbatą. To był dobry czas, który jeszcze bardziej skonsolidował nasze grupy i pomógł dzieciom pięknie przeżyć tych kilka dni.

s. Anna Ratajczak z siostrami ze wspólnoty w Toruniu

Czytany 2335 razy