sobota, 08 czerwiec 2013 17:22

W wielu miejscach dziękowano za kanonizację św. Urszuli 10 lat temu – 18 maja 2003 roku

2013, Dziękczynienie w 10. rocznicę kanonizacji św. Urszuli - Sieradz, MoniceOto kilka trochę obszerniejszych relacji, nadesłanych przez siostry.

W Łęczycy

W naszej wspólnocie łęczyckiej dziękczynienie w dziesiątą rocznicę kanonizacji św. Urszuli przebiegało w czterech etapach. Pierwszym z nich była zaprezentowana w kościele wystawa pt. „Moją polityką jest miłość”. Wystawa cieszyła się zainteresowaniem mieszkańców Łęczycy oraz młodzieży przez nas katechizowanej. Kolejnym etapem było spotkanie z młodzieżą – jedenastką uczniów klas gimnazjalnych i licealnych – i ukazanie im aktualności i atrakcyjności Świętej. Ponadto w jeden z dni powszednich miała miejsce wspólna Eucharystia z nowenną do św. Urszuli, zakończona uczczeniem relikwii Świętej.

2013, Dziękczynienie w 10. rocznicę kanonizacji św. Urszuli - Łęczyca2013, Dziękczynienie w 10. rocznicę kanonizacji św. Urszuli - Łęczyca2013, Dziękczynienie w 10. rocznicę kanonizacji św. Urszuli - Łęczyca2013, Dziękczynienie w 10. rocznicę kanonizacji św. Urszuli - Łęczyca

Centralnym punktem naszego świętowania była uroczysta Msza Święta 28 kwietnia, połączona z dziękczynieniem za 80-lecie pobytu i pracy urszulanek w Łęczycy. Przez całą niedzielę na każdej Mszy Świętej przypominałyśmy parafianom życie i działalność św. Urszuli, a potem wszystkich zebranych na wspólnej modlitwie zaprosiłyśmy do naszego domu na poczęstunek.

2013, Dziękczynienie w 10. rocznicę kanonizacji św. Urszuli - Łęczyca2013, Dziękczynienie w 10. rocznicę kanonizacji św. Urszuli - Łęczyca2013, Dziękczynienie w 10. rocznicę kanonizacji św. Urszuli - Łęczyca2013, Dziękczynienie w 10. rocznicę kanonizacji św. Urszuli - Łęczyca2013, Dziękczynienie w 10. rocznicę kanonizacji św. Urszuli - Łęczyca2013, Dziękczynienie w 10. rocznicę kanonizacji św. Urszuli - Łęczyca2013, Dziękczynienie w 10. rocznicę kanonizacji św. Urszuli - Łęczyca

W Częstochowie – we wspólnocie przy ul. K. Pułaskiego

W niedzielę 19 maja podczas Eucharystii razem z przedszkolakami i ich rodzinami dziękowaliśmy za dar kanonizacji św. Urszuli Ledóchowskiej. Dzieci na początku wniosły obraz św. Urszuli i ustawiły przed ołtarzem. W czasie mszy została wyświetlona prezentacja „Zwyczajne życie niezwykłej Kobiety”. Dzieci w procesji z darami wniosły światełka, które postawiły przed obrazem, nowy relikwiarz oraz kwiaty. Ks. Marek Bator zaproponował przedszkolakom, aby mały obraz św. Urszuli peregrynował po ich domach, żeby rodziny mogły modlić się o opiekę i wstawiennictwo Świętej w codziennym życiu. Po mszy wszyscy mogli ucałować relikwie św. Urszuli i radośnie śpiewać „Święta Urszulo, kochałaś dzieci, pomóż, niech przez nas słoneczko świeci...”

2013, Dziękczynienie w 10. rocznicę kanonizacji św. Urszuli - Częstochowa, ul. K. Pułaskiego2013, Dziękczynienie w 10. rocznicę kanonizacji św. Urszuli - Częstochowa, ul. K. Pułaskiego2013, Dziękczynienie w 10. rocznicę kanonizacji św. Urszuli - Częstochowa, ul. K. Pułaskiego

s. Beata Kruszona

 

 

 

 

 

 

W Łodzi – przy ul. Obywatelskiej

W 10 rocznicę kanonizacji św. Urszuli Ledóchowskiej w łódzkim kościele pod jej wezwaniem 20 maja odprawiona została Msza św. pod przewodnictwem biskupa Adama Lepy.

Uroczystość zgromadziła wielu kapłanów, wiernych, harcerzy z drużyną harcerek ZHR „Emaus”, której patronuje św. Urszula Ledóchowska, a także delegacje z Kazimierza i Gomulina. Wszystkich witał proboszcz parafii św. Urszuli Ledóchowskiej ks. Ryszard Szmist.

Bp Adam Lepa podkreślił w homilii wyjątkowy charakter uroczystości, przypadającej w Roku Wiary, nazywając św. Urszulę jednym z największych świadków wiary dwudziestego wieku: Była niewątpliwie świadkiem niezwykłym, jej świadectwo zawsze było związane z miłością, potrafiła zdobyć się na szczególne umiłowanie ludzi potrzebujących pomocy, zwłaszcza dzieci.

Mówca zwrócił uwagę na wielką dynamikę działania św. Urszuli, która potrafiła nawiązać kontakt z każdym człowiekiem, miała w sobie wiele empatii, umiała swoje cele – niekiedy bardzo trudne, pozornie nieosiągalne – realizować z Bożą pomocą. W charyzmatyczny sposób wykorzystywała otrzymane talenty dla dobra innych, a uśmiech i pogoda ducha stały się dla niej narzędziem ewangelizacji: To była niezwykła kobieta – obok wielkiej, głębokiej pobożności potrafiła otworzyć się na swoje czasy, potrafiła rozumieć te czasy i jednocześnie dawała wskazówki jak żyć, żeby się w tych nowych czasach nie zagubić, lecz przeciwnie – żeby się uświęcać. Cechowało ją szczególne umiłowanie Bożego Serca, Serca Jezusa Konającego. Kiedy zastanawiam się nad życiem św. Urszuli – kontynuował ks. biskup – to widzę, że było ono wypełnione wspaniałymi, cudownymi pasjami, i dlatego tak wszystkich porywała, dorastała do świętości, dlatego tak wiele mogła dokonać i przeszła przez życie niosąc w sobie pasję bycia w Kościele. Była wielką świętą, niezwykłą Polką i wielką patriotką. Chcemy podziękować dobremu Bogu za to, że przez kanonizację tej wyjątkowej, niezwykłej świętej Pan Bóg tak wiele dokonał w naszym narodzie, w Kościele polskim i w Kościele powszechnym. A dziękujemy przez pośrednictwo błogosławionego Jana Pawła II, który wyniósł na ołtarze i kanonizował św. Urszulę.

Siostra przeł. Justyna Oleś serdecznie dziękowała dzieciom z Eucharystycznego Ruchu Młodych, dzieciom uczęszczającym do urszulańskiej świetlicy, przyjaciołom św. Urszuli i wszystkim zgromadzonym w świątyni. Wspominając przeżycia sprzed 10 laty, ukazała szczególną rolę tych, którzy nadal trudzą się, przybliżając szerokim kręgom postać św. Urszuli, i to w różnych miejscach, w wielu miastach Polski i poza jej granicami.

Poprosiła też biskupa Adama Lepę oraz proboszcza ks. Ryszarda Szmista o wręczenie błogosławieństwa od papieża Franciszka oraz pamiątkowych tablic dyrektorowi Teatru Zwierciadło w Łodzi Krzysztofowi Kaczmarkowi oraz aktorowi Michałowi Kretowi, którzy przygotowali spektakl o św. Urszuli Ledóchowskiej i Janie Pawle II. Moją skromną osobę odkryła s. Aleksandra Topola, a ja dzięki niej odkryłem św. Urszulę – powiedział Krzysztof Kaczmarek, zaznaczając, że teatr jeszcze nie powiedział ostatniego słowa.

Na zakończenie Eucharystii ks. biskup Adam Lepa skierował ciepłe słowa do harcerek, zwracając uwagę, że stają one w obliczu bardzo trudnego, jak nigdy dotąd, i ważnego zadania, ponieważ: Wartości chrześcijańskie, które legły u podstaw harcerstwa, są dzisiaj zagrożone – powiedział, wyjaśniając, że chodzi o przygotowywaną ustawę o harcerstwie. Cały skauting w Europie i świecie oparty jest na wartościach chrześcijańskich i one były najważniejszymi w życiu harcerzy i harcerek. Teraz chce się to podważyć, dlatego módlcie się do Chrystusa, który jest Światłością świata, za pośrednictwem swojej wspaniałej patronki o to, żeby dało się uratować wartości chrześcijańskie w harcerstwie.

Przy pomniku bł. Jana Pawła II, wzniesionym obok kościoła, zgromadzeni modlili się o kanonizację bł. papieża Jana Pawła II. Później była jeszcze część artystyczna i poczęstunek jubileuszowym tortem.

Wielkim przyjacielem św. Urszuli i urszulanek jest redaktor naczelny „Niedzieli” ks. Ireneusz Skubiś. Przyjechałem tu, do św. Urszuli, bo jest to wielka święta, która jest Polsce bardzo potrzebna – mówił ks. redaktor. – Walczyła o polskość w bardzo trudnych czasach, mówiła o wartościach podstawowych, o wychowaniu młodzieży. Dzisiaj, gdy jesteśmy bardzo zagrożeni trendami wychowawczymi pogańskimi czy neopogańskimi, które chcą zniszczyć moralność ludzką – właściwie chcą zniszczyć człowieka – trzeba żebyśmy studiowali życiorys tej wielkiej świętej! To ogromnie ważne, że w imię świętej matki Urszuli się spotykamy. To jest obrona podstawowych wartości.

2013, Dziękczynienie w 10. rocznicę kanonizacji św. Urszuli - Łódź, ul. Obywatelska2013, Dziękczynienie w 10. rocznicę kanonizacji św. Urszuli - Łódź, ul. Obywatelska2013, Dziękczynienie w 10. rocznicę kanonizacji św. Urszuli - Łódź, ul. Obywatelska2013, Dziękczynienie w 10. rocznicę kanonizacji św. Urszuli - Łódź, ul. Obywatelska2013, Dziękczynienie w 10. rocznicę kanonizacji św. Urszuli - Łódź, ul. Obywatelska2013, Dziękczynienie w 10. rocznicę kanonizacji św. Urszuli - Łódź, ul. Obywatelska2013, Dziękczynienie w 10. rocznicę kanonizacji św. Urszuli - Łódź, ul. Obywatelska2013, Dziękczynienie w 10. rocznicę kanonizacji św. Urszuli - Łódź, ul. Obywatelska2013, Dziękczynienie w 10. rocznicę kanonizacji św. Urszuli - Łódź, ul. Obywatelska2013, Dziękczynienie w 10. rocznicę kanonizacji św. Urszuli - Łódź, ul. Obywatelska2013, Dziękczynienie w 10. rocznicę kanonizacji św. Urszuli - Łódź, ul. Obywatelska

s. Janina Sabat

W Jarosławiu

Przygotowując się do uczczenia X rocznicy kanonizacji św. Urszuli, a także jej liturgicznego wspomnienia, przeżywałyśmy, razem z lokalną wspólnotą modlących się w kościele św. Mikołaja i Stanisława przy Jarosławskim Opactwie: „Maj ze św. Urszulą”.

Codzienne czytanki na nabożeństwach majowych, czyli „św. Urszula o Matce Bożej”, uroczysta liturgia dziękczynna za dar kanonizacji naszej Założycielki, nowenna zakończona 29 maja Eucharystią ze słowem ks. Marka Pieńkowskiego o miłości św. Urszuli do naszej Ojczyzny... Podczas tych liturgicznych spotkań towarzyszył nam obraz Świętej, niedawno wykonany, a przeznaczony do tzw. Czarnej Kaplicy, która na co dzień jest miejscem naszych wspólnotowych modlitw. Przygotowałyśmy także karty z obrazem Serca Jezusowego z ołtarza naszego jarosławskiego kościoła i tekstem nowenny do Serca Jezusowego za wstawiennictwem św. Urszuli. Każdy zatem, kto pragnął w tę modlitwę się włączyć, miał taką okazję.2013, Dziękczynienie w 10. rocznicę kanonizacji św. Urszuli - Jarosław

W Opactwie w dzień Bożego Ciała po wieczornej Eucharystii wyrusza procesja do czterech ołtarzy. W tym roku w związku z Rokiem Wiary mieli nam przewodzić świadkowie, których przyzywamy. Miała być również św. Urszula. Niestety, deszcz uniemożliwił procesję w plenerze. Jednak ks. Marek Pieńkowski wykorzystał podczas homilii myśli św. Urszuli o Najświętszym Sakramencie.

Nie tylko przychodzący do Opactwa mieli okazję „spotkać się” ze Świętą i pomodlić się za Jej wstawiennictwem. Również słuchacze Radia Fara mogli uczestniczyć w nowennie, a także wysłuchać specjalnie na tę okazję przygotowanych audycji, emitowanych między 18 a 29 maja. Liturgiczne wspomnienie św. Urszuli zakończyliśmy radiowym wieczornym spotkaniem na żywo, dzieląc się naszym doświadczeniem życia charyzmatem pozostawionym nam przez założycielkę. Ufamy, że ten miesiąc przyniesie owoce!

s. Monika Wrońska

W sieradzkich Monicach

2013, Dziękczynienie w 10. rocznicę kanonizacji św. Urszuli - Sieradz, MoniceRównież nasza wspólnota włączyła się dziękczynienie Bogu za dar kanonizacji św. Urszuli. Delegacja sióstr i pań pracujących w przedszkolu uczestniczyła 18 maja w uroczystościach w Pniewach…

Inicjatywą podjętą w naszej parafii, której patronuje św. Urszula, były prelekcje połączone z wyświetlaniem prezentacji o Świętej w niedzielę, 19 maja, na wszystkich mszach świętych. Sylwetkę Świętej zaprezentowała s. Dorota Kędziora. I pomimo że u nas, „na Monicach”, św. Urszula jest znana i często mieszkańcy wzywają jej orędownictwa, parafianie z zainteresowaniem i życzliwością przyjęli zaproponowaną przez nas „lekcję o zwyczajnej – niezwyczajnej świętości”.

Natomiast w przedszkolu przygotowana została okolicznościowa gazetka, przypominająca osobę i dzieło świętej Urszuli. Z okazji jej i naszego święta udekorowałyśmy też portret znajdujący się w naszej placówce. W każdej grupie wiekowej odbyły się pogadanki o Patronce.

2013, Dziękczynienie w 10. rocznicę kanonizacji św. Urszuli - Sieradz, Monice2013, Dziękczynienie w 10. rocznicę kanonizacji św. Urszuli - Sieradz, Monice

Czytany 2525 razy