piątek, 18 styczeń 2013 16:07

Wiadomości z urszulańskiego domu w Łodzi przy ul. Obywatelskiej

Oratorium św. Urszuli w Łodzi, grudzień 2012Oto trochę nowości z Łodzi, z urszulańskiego domu przy ul. Obywatelskiej, głównie z Oratorium św. Urszuli.

Do udziału w Jagiellońskich Teatraliach 2012 zaproszono amatorskie zespoły teatralne z Belgii, Litwy i Polski. W ciągu trzech dni łodzianie mogli obejrzeć m.in. spektakle: „Saxy” Teatru Zwierciadło, „Ludzkość” Teatru Thor (Belgia), „Pastorałkę” Teatru Na Wspólnej oraz „Tobie Wilno” Teatru Razem (Litwa). Młodzi artyści z Litwy byli to uczniowie Szkoły Średniej im. św. Urszuli Ledóchowskiej z podwileńskiej miejscowości Czarny Bór. Spektakl „Tobie Wilno” przygotowała Ewa Kupcewicz. „Już dawno planowałam przedstawienie, które pokazałoby uroki tego pięknego miasta poprzez wiersze poetów wileńskich Aleksandra Śnieżko, Henryka Piotrowicza, a także Konstantego Ignacego Gałczyńskiego, który też mieszkał kilka lat w Wilnie” – powiedziała pani reżyser.

Przedstawienie ubogaciły zdjęcia historycznego i współczesnego miasta wykonane w różnych porach roku przez Barbarę Mackiewicz, studentkę II roku ekonomii Filii Uniwersytetu Białostockiego w Wilnie. Wielkimi brawami nagrodzono piosenki duetu Paweł Borowski i Edwin Szeszunow, a wileński walc, po mistrzowsku zatańczony przez Elżbietę Statkiewicz i Pawła Borowskiego, wywołał aplauz zauroczonej widowni.

Spektakl „Tobie Wilno” został przedstawiony w Teatrze Młodego Widza i dwa razy w Oratorium św. Urszuli Ledóchowskiej, gdzie obejrzał go również ks. inf. Ireneusz Skubiś, redaktor naczelny „Niedzieli”. „Mieszkacie na Litwie, ale w sercu nosicie wielką kulturę, która ujawnia się w tańcu, pieśni i uśmiechu. Przyjaciele z dalekich kresów, przynosicie nam Polskę nieskażoną, niepokalaną, piękną. Bądźcie zawsze pięknymi Polakami” – powiedział ks. infułat. Zaprosił także cały zespół do zwiedzenia redakcji „Niedzieli” w Częstochowie. Artystom i uczniom z Czarnego Boru przekazał książki i słodycze.

Patriotyczny występ młodzieży z polskiej szkoły na Wileńszczyźnie pozostanie na długo w pamięci. To dzięki swoim rodzicom uczą się języka polskiego, w sercu zachowują Polskę i o Polsce na pewno nigdy nie zapomną.

Oratorium św. Urszuli w Łodzi, grudzień 2012Oratorium św. Urszuli w Łodzi, grudzień 2012Oratorium św. Urszuli w Łodzi, grudzień 2012Oratorium św. Urszuli w Łodzi, grudzień 2012Oratorium św. Urszuli w Łodzi, grudzień 2012Oratorium św. Urszuli w Łodzi, grudzień 2012Oratorium św. Urszuli w Łodzi, grudzień 2012Oratorium św. Urszuli w Łodzi, grudzień 2012

„Jak sobie wyobrażam Święta Bożego Narodzenia?” – było to hasło konkursu zorganizowanego w Oratorium św. Urszuli Ledóchowskiej. Kilkadziesiąt prac młodzi artyści wykonali różną techniką, większość namalowano farbami i kredkami. Zachwycały oryginalne wycinanki, naklejanki, a także układanki z puzzli, których tłem była betlejemska cudowna noc.

Autorami wszystkich prac były dzieci, korzystające z terapii w grotach solno-jodowych, uroczyście otwartych i poświęconych 1 października 2005 r. Z pobytu w nich korzysta wiele osób w różnym wieku. Chętnie przychodzą tutaj rodzice z dziećmi. Ściany pomieszczeń wyłożone są blokami solnymi, zawierającymi wszystkie mikroelementy niezbędne do stworzenia unikalnego mikroklimatu morskiego.

Dzieci, których prace wyróżniono, otrzymały od św. Mikołaja prezenty. Sponsorami darów byli: Dalia Cosmetics i Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem i wspólnym kolędowaniem.

Oratorium św. Urszuli w Łodzi, grudzień 2012Oratorium św. Urszuli w Łodzi, grudzień 2012Oratorium św. Urszuli w Łodzi, grudzień 2012Oratorium św. Urszuli w Łodzi, grudzień 2012

W Oratorium św. Urszuli Ledóchowskiej odbyło się spotkanie opłatkowe Koła Przyjaciół św. Urszuli, z udziałem m.in. ks. inf. Ireneusza Skubisia, red. nacz. „Niedzieli”, oraz Mariusza Książka, zastępcy red. naczelnego.

W imieniu sióstr urszulanek życzenia złożyła s. Justyna Oleś. Ksiądz infułat zwrócił uwagę, że człowiek jest istotą społeczną i potrzebuje wspólnoty, bo ludzie chcą być razem. Koło św. Urszuli to wspólnota modlitwy, zamyślenia. Tutaj ludzie znajdują odpowiedzi na wiele pytań, ale też nawiązują się tu nowe przyjaźnie, bo spotkania cechuje wspaniały klimat dzięki s. Aleksandrze Topoli, która jest człowiekiem entuzjazmu i na wszystko patrzy pozytywnie – powiedział ks. inf. Ireneusz Skubiś.

Świąteczny nastrój stworzył występ studentów wydziału wokalno-aktorskiego Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów. Program „Świąteczne kolędowanie” przygotowano pod kierunkiem solistki Teatru Wielkiego Bernadetty Grabiarz oraz pianisty Mikołaja Pacholczyka. Historię kolęd od XIV do XXI wieku przedstawił wykładowca AM Janusz Janyst.

Po przełamaniu się opłatkiem i złożeniu życzeń s. Aleksandra zaprosiła na agapę przygotowaną przez firmę JAMIR i przyjaciół koła.

Oratorium św. Urszuli w Łodzi, grudzień 2012Oratorium św. Urszuli w Łodzi, grudzień 2012Oratorium św. Urszuli w Łodzi, grudzień 2012Oratorium św. Urszuli w Łodzi, grudzień 2012

tekst: Jadwiga Kamińska, Magdalena Klaczkowska
fot. Marek Kamiński

Czytany 2433 razy