czwartek, 18 lipiec 2013 22:27

Wsłuchane w Chrystusowe pragnę… XVI Kapituła Generalna – dalszy ciąg obrad

2013, Kapituła GeneralnaW dniu 17 lipca kontynuowana była prezentacja sprawozdania z działalności zarządu w latach 2007–2013. Sprawozdanie podzielone było na sześć głównych części:

  • dane ogólne dotyczące stanu liczbowego i demograficznego sióstr, wspólnot, otwieranych i zamykanych domów;
  • wymiar duchowy i formacyjny, w którym omawiane były różne formy duchowej odnowy i spotkań mających na celu pogłębienie duchowości oraz wykształcenia zawodowego, jak również programów formacyjnych;
  • szeroko rozwinięty był wymiar apostolski Zgromadzenia od nauczania i wychowania dzieci i młodzieży poprzez pracę katechetyczną, pracę naukową, rozmaite inicjatywy apostolskie pozakatechetyczne, pracę charytatywną, pomoc potrzebującym, pracę parafialną i przy sanktuariach, pracę dla instytucji kościelnych oraz Stolicy Świętej; poza tym omawiano w tym punkcie codzienne zwyczajne apostolstwo gościnności, które jest udziałem niemal każdej siostry w Zgromadzeniu;
  • szerzenie kultu św. Urszuli, w którym szeroko omawiano działalność Centrum Duchowości św. Urszuli Ledóchowskiej;
  • praca własna przełożonej generalnej i jej rady oraz administracja i finanse Zgromadzenia;
  • ostatnią częścią były odniesienia naszej matki do realizacji zaleceń poprzedniej kapituły generalnej.

Sprawozdanie oddało tylko część całego bogactwa życia i pracy Zgromadzenia w ostatnich sześciu latach, dlatego wieczorami podczas rekreacji przełożone poszczególnych centrów w kraju i za granicą poszerzają nasze spojrzenie z  perspektywy krajów, w których pracują i żyją na co dzień. W środę 17 lipca miałyśmy możliwość bliższego poznan2013, Kapituła Generalnaia specyfiki działalności apostolskiej we Francji i na Ukrainie.

Pod koniec piątej sesji rozpoczęto dyskusję nad sprawozdaniem. Dyskusja ta była kontynuowana następnego dnia do południa (czwartek 18 lipca) i zakończyła się udzieleniem absolutorium ustępującemu zarządowi Zgromadzenia.

Po południu zgodnie ze Statutem Kapituły siostry uczestniczyły w trzygodzinnej adoracji przed wyborem przełożonej generalnej.

Czytany 2188 razy