Wydrukuj tę stronę
środa, 17 lipiec 2013 16:16

WSŁUCHANE W CHRYSTUSOWE „PRAGNĘ”… XVI Kapituła Generalna Zgromadzenia rozpoczęta

2013, Kapituła generalna12 lipca 2013 roku mszą świętą o godzinie 18.00 pod przewodnictwem ks. Ryszarda Andrzejewskiego CSMA, odprawioną w naszym Domu Macierzystym w Pniewach, rozpoczęła się XVI Kapituła Generalna Zgromadzenia. Siostry delegatki, wraz ze zgromadzoną wspólnotą domu pniewskiego, upraszały asystencję Ducha Świętego oraz wstawiennictwo Matki Założycielki. W homilii celebrans mówił między innymi o tym, co znaczy nie gasić Ducha Świętego, i podał trzy warunki umożliwiające Jego działanie: pragnienie Ducha Świętego, umiejętne przyjmowanie cierpienia oraz wzajemną miłość.

Tego samego wieczoru matka Franciszka Sagun otworzyła I sesję Kapituły, zwracając uwagę na fakt, iż odbywa się ona w Roku Wiary i że jej zadaniem będzie spojrzenie na nasze wczoraj, dziś i jutro w duchu wsłuchania się na nowo w Chrystusowe pragnę; kapituła powinna być czasem – podkreśliła Matka – duchowej odnowy nas samych właśnie przez to wsłuchanie.

Kolejne trzy dni były poświęcone modlitwie, skupieniu i refleksji pod kierunkiem ks. Andrzejewskiego, który w swoich konferencjach kładł główny akcent właśnie na zagadnienie wiary. Interpretując ewangeliczne teksty, czerpiąc z najlepszych tradycji duchowych, a także opierając się na pismach naszej Założycielki oraz najnowszych dokumentach Kościoła, mówił o upragnionym przez Boga w naszym życiu owocu, konieczności odrzucenia wszelkich fasad, roli poznania według ciała i według ducha, wadze odkrycia na nowo smaku karmienia się słowem Bożym, umiejętności odróżniania wiary od religijności, związku wiary z Eucharystią, a przede wszystkim o dwóch podstawowych wymiarach charyzmatu urszulańskiego, jakimi są duchowe macierzyństwo oraz radość.

16 lipca, w dniu, w którym wspominamy Maryję Gwiazdę Morza, odbyły się kolejne dwie sesje kapituły. W czasie sesji przedpołudniowej m. Franciszka przedstawiła plan na najbliższe dni, przypomniała o roli i znaczeniu kapituły w życiu zakonnym oraz to, co mówią o niej Konstytucje Zgromadzenia i Statut Kapituły. Następnie odbyły się wybory sekretarki Kapituły i dwóch sióstr skrutatorek oraz trzyosobowej komisji rewizyjnej, która zajmie się analizą sprawozdania finansowego przedstawionego przez zarząd Zgromadzenia. Powołany został także zespół odpowiedzialny za informowanie wspólnoty Zgromadzenia o obradach Kapituły. Sesja popołudniowa rozpoczęła się od przedstawienia sprawozdania z pracy Zarządu w latach 2007-2013. Temat ten będzie kontynuowany przez najbliższe dni.

Dzień zakończyła wspólna wieczorna rekreacja, której celem było wzajemne zapoznanie się sióstr delegatek.

2013, Kapituła generalna2013, Kapituła generalna2013, Kapituła generalna2013, Kapituła generalna

Czytany 2089 razy