czwartek, 01 sierpień 2013 19:27

XVI Kapituła Generalna Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego zakończona

2013, Kapituła generalna w Pniewach31 lipca 2013 roku, w dniu wspomnienia św. Ignacego Loyoli, jednego z patronów zgromadzenia szarych urszulanek, zakończyła się XVI Kapituła Generalna, obradująca od 12 lipca w Pniewach. W czasie ostatniego spotkania przełożona generalna m. Franciszka Sagun skierowała słowo do uczestniczek kapituły, po czym zostały podpisane protokoły wszystkich sesji.

O godz. 11.30 ks. Edward Szymanek TChr z Poznania odprawił dziękczynną mszę świętą. W nawiązaniu do czytań mszalnych celebrans zauważył, że kapituła jest jak wejście na górę Synaj, w związku z czym ważne jest, aby wszelkie jej decyzje czy uchwały podejmowane były w klimacie modlitwy. Odnosząc się do postaci Mojżesza, kaznodzieja zaznaczył, iż spotkanie z Bogiem przemienia i prowadzi do promieniowania Nim na wspólnoty, do których powracają delegatki.

Na początku Eucharystii w uroczystej procesji zostały wniesione flagi 14 krajów, w których pracują dziś urszulanki SJK. Bogactwo różnorodności zgromadzenia zaznaczyło się także w modlitwie powszechnej, która była odczytana w kilku językach. W procesji z darami, którą rozpoczynały siostry z Tanzanii niosące płody afrykańskiej ziemi, wzięła udział m. Franciszka wraz z s. Aleksandrą Kmieciak i pozostałymi członkiniami nowego zarządu. Po mszy świętej, w czasie której wybrzmiało dziękczynne Te Deum, uczestniczki kapituły modliły się przy relikwiach św. Urszuli Ledóchowskiej, Matki Założycielki, dziękując za jej obecność i wstawiennictwo.

2013, Kapituła generalna w Pniewach2013, Kapituła generalna w Pniewach2013, Kapituła generalna w Pniewach2013, Kapituła generalna w Pniewach

Na zakończenie uczestniczki kapituły podpisały list do wspólnot zgromadzenia, podsumowujący pracę XVI Kapituły Generalnej

List do Zgromadzenia od XVI Kapituły Generalnej (pdf)

Czytany 2298 razy