czwartek, 21 listopad 2013 20:05

Z rzymskimi studentkami na pielgrzymce w Asyżu

9 XI 2013, Pielgrzymka studentów rzymskich do Asyżu„On wstał i poszedł za Nim” (Mt 9,9): wędrowanie, budowanie, wyznawanie – to temat XI Pielgrzymki Studentów do Asyżu, która odbyła się 9 listopada 2013 roku. Cytowany wyżej fragment Ewangelii przemówił do ok. 3000 studentów różnych uczelni rzymskich, którzy wzięli udział w pielgrzymce, gotowi do podjęcia drogi budowania swojego życia na Chrystusie i wyznawania Go w codzienności.

Pierwszym etapem naszego pielgrzymowania – pisze s. Danuta – była Bazylika Matki Bożej Anielskiej, gdzie na samym wstępie każdy z9 XI 2013, Pielgrzymka studentów rzymskich do Asyżu uczestników podpisał się na rozpostartych na ziemi wstęgach, które w czasie Mszy św. zostały zaniesione do ołtarza w procesji na ofiarowanie. Za tym gestem kryło się podwójne znaczenie: własnoręczny podpis wyrażał odpowiedź „oto jestem” na wezwanie Pana, a zaniesienie wstęg do ołtarza podczas Mszy św. symbolizowało gotowość pójścia za Jezusem, na wzór św. Mateusza i św. Franciszka. Obie te postacie zostały przedstawione przez o. Germano Maraniego, jezuitę, w katechezie wygłoszonej do młodych na rozpoczęcie dnia. O. Germano ukazał w niej, jak wiele św. Franciszek i św. Mateusz mają do powiedzenia młodym.

Po katechezie była uroczysta Msza św., sprawowana przez biskupa Lorenzo Leuzziego, odpowiedzialnego za Duszpasterstwo Studentów Diecezji Rzymu. Kilka studentek z naszego akademika zostało włączonych w czytanie modlitwy powszechnej i w procesję z darami.

Po Mszy św. każdy dostał kanapki na obiad i pieszo pielgrzymowaliśmy do Asyżu. Droga była długa i pod górkę, ale pięknym przeżyciem był widok tylu młodych ludzi, odważnie idących naprzód mimo trudu. Było to symbolem naszego codziennego wędrowania, w którym nie jesteśmy sami, tak jak i w tym wspólnym pielgrzymowaniu. W samym już Asyżu nawiedziliśmy groby św. Franciszka i św. Klary, a przemierzając uliczki Asyżu, myślami przenosiliśmy się do czasów św. Franciszka, próbując go sobie wyobrazić. Wydaje się, jakby czas się w tym mieście zatrzymał.

Ostatnim etapem pielgrzymki był pieszy powrót do Matki Bożej Anielskiej i do autokarów z zapalonymi świecami, nie tylko rozświetlającymi drogę, ale też rozgrzewającymi ręce i serca, napełnione radością z pięknie i głęboko przeżytego dnia. Symbol zapalonych świec mówił nam, że światło Chrystusa może rozświetlić najbardziej mroczne zakątki serca i prowadzi do pełni życia. Warto Mu zaufać w codziennym wędrowaniu!

s. Danuta Benisz

9 XI 2013, Pielgrzymka studentów rzymskich do Asyżu9 XI 2013, Pielgrzymka studentów rzymskich do Asyżu9 XI 2013, Pielgrzymka studentów rzymskich do Asyżu9 XI 2013, Pielgrzymka studentów rzymskich do Asyżu

Wersja włoska:

Condividiamo con voi la nostra gioiosa esperienza. Entrate nel sito (link sotto) e poi cliccate su NEW: http://www.orsolinescga.it/

Tanti saluti

Sr Danuta

Czytany 1855 razy