czwartek, 08 maj 2014 12:25

Spotkanie na temat katechezy dorosłych we francuskiej diecezji Grenoble-Vienne / Rencontre sur la catéchèse des adultes sur notre diocèse de Grenoble-Vienne (France)

26 III 2014, Francja, Spotkanie na temat katechezy dorosłych w diecezji Grenoble-VienneW środę 26 marca 2014 roku biskup naszej diecezji zaprosił wszystkie osoby zainteresowane katechezą dorosłych: księży i świeckich zaangażowanych w ekipach przygotowujących do sakramentu chrztu dzieci, do sakramentu małżeństwa oraz w ekipach zajmujących się katechezą dorosłych, jak na przykład kurs Alfa, cykl zgłębiania Credo czy Katechizmu Kościoła Katolickiego... Spotkanie odbyło się w ośrodku Notre Dame de Parménie (tam, gdzie nasze siostry przebywały przez kilka miesięcy w 1932 roku).

Po sympatycznym momencie powitań przy filiżance kawy rozpoczęło się spotkanie, w programie którego były na przemian wystąpienia na temat: na czym polega katecheza dorosłych, dzielenie się doświadczeniami w małych grupach, zapoznanie się z forum doświadczeń katechetycznych z różnymi rozwiązaniami zilustrowanymi na ładnych afiszach. Zaprosiliśmy również „świadków”, którzy dzielili się swymi doświadczeniami w pracy katechetycznej. Naszym celem było nawiązanie relacji między osobami zaangażowanymi w różne aspekty katechezy dorosłych, żeby umożliwić im wymianę doświadczeń.

W programie spotkania był też czas na modlitwę: medytację w oparciu o ewangelię o Samarytance oraz dziękczynienie na zakończenie wspólnego dnia. Ksiądz biskup, nawiązując do ewangelii o Samarytance, powiedział, że aby głosić w prawdzie naszą wiarę ludziom dorosłym, musimy być sami spragnieni „wody żywej” i gotowi pierwsi stanąć w prawdzie przed Chrystusem, zanim poprosimy o to innych. Przeżyliśmy rzeczywiście tego dnia coś, co – jak czuliśmy – przekraczało nas. Obecność Boga wśród nas była prawie namacalna, niczym podczas „nawiedzenia”.

Towarzyszyło nam również kilka zdań z przemówienia i homilii Papieża Franciszka na kongresie katechetów w Rzymie 29 września 2013 roku:

Bądźcie twórczy: Bóg jest zawsze wierny, jest twórczy. Nie można zrozumieć katechety, który nie byłby twórczy. Twórczość jest jakby filarem bycia katechetą. Bóg jest twórczy, nie zamyka się, i dlatego nigdy nie jest surowy, przyjmuje nas, wychodzi nam na spotkanie, rozumie nas. Aby być wiernym, aby być kreatywnym, trzeba umieć się zmienić. Umieć się zmienić – dlaczego? Aby dostosować się do warunków, w których mam głosić Ewangelię...

Bóg zawsze nas poprzedza: Jezus nie mówi nam: „idźcie i radźcie sobie”, ale: „idźcie, Ja jestem z wami”... Pan zawsze będzie nas poprzedzał!

Katecheta jest chrześcijaninem, który niesie w sobie pamięć o Bogu, daje się prowadzić pamięci o Bogu w całym swoim życiu i umie ją rozbudzić w sercach innych. To wymaga trudu! Angażuje całe życie... Drodzy katecheci, pytam was: czy jesteśmy pamięcią o Bogu? Czy jesteśmy naprawdę jak strażnicy rozbudzający w innych pamięć o Bogu, która rozpala serce?

sr Véronique Minet

26 III 2014, Francja, Spotkanie na temat katechezy dorosłych w diecezji Grenoble-Vienne26 III 2014, Francja, Spotkanie na temat katechezy dorosłych w diecezji Grenoble-Vienne26 III 2014, Francja, Spotkanie na temat katechezy dorosłych w diecezji Grenoble-Vienne26 III 2014, Francja, Spotkanie na temat katechezy dorosłych w diecezji Grenoble-Vienne

Rencontre sur la catéchèse des adultes sur notre diocèse de Grenoble-Vienne France

Le mercredi 26 mars 2014, notre évêque avait invité toutes les personnes qui s’intéressent à la catéchèse des adultes : prêtres, responsables laïcs d’équipes de préparation au baptême des petits enfants, de préparation au mariage, personnes engagées dans des parcours de catéchèse pour adultes comme les parcours alpha ou des parcours d’approfondissement sur le Credo ou à partir du Catéchisme de l’Eglise catholique.

Après un bon temps d’accueil autour d’un café, la journée à Notre Dame de Parménie (où nos sœurs ont vécu quelque mois autour des années 1930) s’est déroulée avec une alternance de conférences sur ce qu’est la catéchèse d’adultes, de petits groupes d’échange et de visite d’un forum d’expériences avec de belles affiches qui présentait diverses réalisations. Nous avions aussi invité des « témoins » pour parler de ce qu’ils faisaient. Notre désir était de créer des relations entre les différents acteurs de catéchèse d’adultes pour qu’ils puissent échanger leurs idées.

Nous avons eu aussi de très beaux temps de prière autour d’une méditation sur l’évangile de la samaritaine et un temps d’action de grâces pour terminer la journée.

Notre évêque nous a invités, si nous voulions annoncer en vérité la foi à d’autres adultes, à être nous-mêmes des assoiffés de l’eau vive et les premiers à faire une démarche de vérité avec le Christ, avant de la demander à d’autres. Nous avons vraiment senti que nous vivions quelque chose qui nous dépassait, la présence de Dieu était presque palpable comme dans une « visitation ».

Nous avons aussi cité ces quelques phrases du Pape François au congrès des catéchistes :

« Soyez créatifs » : Dieu est toujours fidèle, il est créatif. Mais s’il vous plaît, on ne comprend pas un catéchiste qui ne soit pas créatif. Et la créativité est comme la colonne du fait d’être catéchiste. Dieu est créatif, il ne s’enferme pas, et pour cela, il n’est jamais rigide… Pour être fidèles, pour être créatifs, il faut savoir changer… Et pourquoi je dois changer ? Pour m’adapter aux circonstances dans lesquelles je dois annoncer l’Evangile.

« Dieu nous précède toujours » : Jésus ne nous dit pas « allez, débrouillez-vous », mais « allez, je suis avec vous »… Le Seigneur nous précédera toujours !

« Le catéchiste est un chrétien qui porte en lui la mémoire de Dieu, qui se laisse guider par la mémoire de Dieu dans toute sa vie, et qui sait l’éveiller dans le cœur des autres. … chers catéchistes, je vous le demande : sommes-nous la mémoire de Dieu ? Sommes-nous vraiment comme des sentinelles qui éveillent chez les autres la mémoire de Dieu ? (extraits de l’allocution et de l’homélie aux catéchistes le 29 septembre 2013)

sr Véronique Minet

Czytany 1403 razy