×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 63.

czwartek, 26 listopad 2015 17:02

S. Józefa Zofia Zdybicka została honorową obywatelką rodzinnego Kraśnika

S. prof. dr hab Zofia J. Zdybicka, Kraśnik, 11 XI 2015 r.11 listopada 2015 r., w Święto Niepodległości, siostrze prof. dr hab. Józefie Zofii Zdybickiej przyznano honorowe obywatelstwo jej rodzinnego miasta Kraśnika. Uroczystość nadania tytułu przebiegała w bardzo ciepłej, serdecznej, a jednocześnie podniosłej atmosferze.

Wzięli w niej udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych – od posła na Sejm RP poczynając, poprzez burmistrza Mirosława Włodarczyka, jego zastępcę Marzenę Pomykalską, miejscowych kapłanów, po licznie zgromadzoną lokalną społeczność. Sala teatralna miejscowego ośrodka kultury była wypełniona po brzegi. Ponieważ na dzień nadania honorowych tytułów wybrano święto narodowe, uroczystości towarzyszył piękny, patriotyczny program artystyczny.

W laudacji wygłoszonej na cześć Honorowej Obywatelski Miasta przedstawiono długą listę aktywności s. prof. Zdybickiej na różnych polach: naukowym, organizacyjnym, nie pomijając zadań pełnionych w Zgromadzeniu Sióstr Urszulanek SJK.

Siostra Józefa w swoim przemówieniu żartobliwie skomentowała fakt, iż lista jest tak pełna, bo już długo żyje. Zwróciła też uwagę, że filozofem jest każdy z nas, bo pyta: kim jestem, po co żyję, dokąd zmierzam? Do stawiania sobie tych pytań gorąco też zachęcała.

Tytuł Honorowego Obywatela miasta Kraśnika został dotąd przyznany tylko dwóm osobom. W 1998 roku otrzymali go prezes Koła 24 Pułku Ułanów w Londynie mjr Kazimierz Dergiman-Kownacki oraz wiceprezes Koła rtm Zbigniew Rosiński. W tym roku wraz z s. Józefą otrzymał go – również pochodzący z Kraśnika – rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr hab. Andrzej Drop.

s. Anna Tejszerska

S. prof. dr hab Zofia J. Zdybicka, Kraśnik, 11 XI 2015 r.S. prof. dr hab Zofia J. Zdybicka, Kraśnik, 11 XI 2015 r.S. prof. dr hab Zofia J. Zdybicka, Kraśnik, 11 XI 2015 r.S. prof. dr hab Zofia J. Zdybicka, Kraśnik, 11 XI 2015 r.

Czytany 2538 razy