Wydrukuj tę stronę
sobota, 14 styczeń 2017 17:38

Spotkanie wspólnot z Petersburga i Polesska

W dniach od 2 – 4 stycznia w Polessku odbywało się pierwsze spotkanie wspólnot służących w Rosji. Wiele radości i dobra przyniósł wspólny czas. Modlitwa i spotkanie wspólnotowe zaowocowały pomysłami na przyszłość. Żyjemy nadzieją na nowe powołania z ziemi rosyjskiej i modlitwą ogarniamy naszą misję. Wierzymy, że Bóg prowadzi nasze dzieła. Prosimy o wsparcie modlitewne i zapewniamy o modlitwie.

s. Gabriela Pucek, s. Joanna Truta, s. Oksana Brycik, s. Maria Leżnina

Встреча общин с Санкт Петербурга и Полесска

С 2-4 января 2017 года в Полесске состоялась встреча сестёр, служащих в России. Это первая такая встреча, и она дала нам много радости и добра. Совместная молитва и разговоры не остались бесплодными, а благодаря этому времени родилось много идей на будущее. Мы живём надеждой на новые призвания на российской земле и все наше дела доверяем Богу. Просим о молитве и обещаем, молится за Вас.

сёстры –с. Габриеля Пуцек, с. Иоанна Трута, с. Оксана Бритик, с.Мария Лежнина

Czytany 1896 razy Ostatnio zmieniany sobota, 21 styczeń 2017 17:04