Wydrukuj tę stronę
sobota, 31 sierpień 2019 16:26

Letnia konferencja Chrześcijańskiego Forum Pracowników Nauki

Podczas tegorocznych wakacji miałam możliwość wzięcia czynnego udziału w letniej konferencji zorganizowanej przez Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki, która odbyła się w Niedźwiedziu k. Mszany Dolnej...

Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki ma charakter interdyscyplinarny i ekumeniczny. Jest stowarzyszeniem, które istnieje od kilkunastu lat. Ma na celu krzewienie w środowisku naukowym i akademickim idei i wartości chrześcijańskich wpływających na rozwój wiary, wychodzących naprzeciw potrzebom tego środowiska oraz pomagających rozwiązywać problemy związane z życiem zawodowym, rodzinnym i społecznym. Gromadzi ludzi nauki zajmujących się różnymi dziedzinami wiedzy, którzy chcą integrować swą pracę naukową z chrześcijańskim światopoglądem.

W letniej konferencji Chrześcijańskiego Forum Pracowników Nauki uczestniczyli naukowcy – nie tylko z Polski i nie tylko katolicy – zajmujący się różnymi dyscyplinami (m.in. nauki humanistyczne, nauki ścisłe, teologia). Tematyka wygłaszanych wykładów była szeroka, a zarazem ujmowała związek pomiędzy nauką i wiarą chrześcijańską. Referat, o którego wygłoszenie zostałam poproszona, nosił tytuł: „Spojrzenie na naukę Benedykta XVI”. Konferencja odbywała się w bardzo życzliwej atmosferze. Była piękną sposobnością poznania i towarzyszenia ludziom świeckim, dla których zarówno nauka, jak i wiara jest nieodłączną i ważną częścią życia.

s. Małgorzata Pagacz USJK
Czytany 993 razy