Wydrukuj tę stronę
piątek, 31 maj 2019 15:07

Obchody jubileuszu przywiezienia relikwii m. Urszuli do Pniew

Odkąd św. Urszula trzy lata temu została patronką miasta Pniewy, jej liturgiczne wspomnienie przypadające 29 maja wpisuje się w szereg wydarzeń w mieście, przez które obchody ku czci Patronki trwają niemal cały tydzień – wieczorem 28 maja uroczysta sesja Rady Miejskiej, w innym dniu spotkanie ze znaną osobą, Gminny Dzień Dziecka. Uroczysta sesja Rady Miejskiej miała w tym roku również wątek szarourszulański. Wśród laureatów nagród przyznanych mieszkańcom gminy Pniewy znalazła się s. Daniela Jankowska, której burmistrz gminy Jarosław Przewoźny wręczył nagrodę zapowiedzianą już w ubiegłym roku podczas jubileuszu 30-lecia istnienia chóru Promyki Słoneczne – najwyższe odznaczenie wojewody wielkopolskiego, medal im. Witolda Celichowskiego...

W centrum obchodów Dnia Patronki Miasta znajduje się uroczysta Msza św. odpustowa w Sanktuarium św. Urszuli w dniu 29 maja. W tym roku obchody odbywały się w szczególnej atmosferze wspominania – 30. rocznicy przewiezienia relikwii św. Urszuli z Rzymu do Pniew. Uroczysta translacja miała miejsce od 12 do 28 maja 1989 roku.

Warto zapisać wspomnienia i warto te wspomnienia po latach odświeżyć. Jak stwierdził w swojej homilii ks. abp Stanisław Gądecki, główny celebrans tegorocznej uroczystej Mszy św. odpustowej i jubileuszowej – wspomnienie odświeża zacierające się kontury i sprawia, że to, co ważne, nie ulega zapomnieniu. W tym duchu – by odświeżyć w sercach i w pamięci uczestników uroczystości wydarzenia sprzed 30 laty lub ich z nimi zapoznać, Ksiądz Arcybiskup w homilii przybliżył istotę wydarzenia w trzech aspektach – życia i działalności św. Urszuli, translacji Jej relikwii oraz kultu, szczególnie w Pniewach. Ukazał tym samym też wartość tego miejsca, sarkofagu z relikwiami św. Urszuli w kaplicy pniewskiego sanktuarium, jako miejsca pielgrzymkowego. Czym bowiem są relikwie i czemu służą? Dlaczego czcimy relikwie świętych? Dlaczego pielgrzymi przychodzą do tej kaplicy? Na co dzień nie zadajemy sobie takich pytań. Każdy, kto odwiedza św. Urszulę, wie, że przychodzi do świętego przyjaciela, któremu może powierzyć swoje biedy, troski i radości, że przez Nią może prosić Boga o pomoc. Niemniej jednak wyjaśnienia do wspomnianych przez Księdza Arcybiskupa trzech aspektów – życia św. Urszuli, translacji relikwii i kultu – dały odświeżone, może i nowe (bo oparte na wiedzy biblijno-historycznej) spojrzenie na świętych obcowanie i odwiedzanie relikwii świętych.

Jak były dla pierwszych chrześcijan, tak i teraz pielgrzymki do grobów świętych są okazją, by uczyć się wiary od kogoś, kto szedł za Chrystusem krok w krok – dla męczenników ta droga była naznaczona szczególnym cierpieniem. Według św. Urszuli zdobywanie świętości niekoniecznie musi być związane z męczeństwem. Relikwie św. Urszuli wzywają nas do pójścia za Jej przykładem, za przykładem świętości, która nie domaga się rzeczy nadzwyczajnych, tylko wiernego spełniania obowiązków życia codziennego, spełnianie woli Bożej.(…)

Przytoczony w homilii zwyczaj pierwszych chrześcijan, by złożyć pod ołtarzami ciała męczenników, i zdanie św. Augustyna, że relikwie stały się wtedy ołtarzem samego Boga, kazały myśl skierować ku sarkofagowi z relikwiami św. Urszuli, który przecież tak często służy jako ołtarz do Mszy św. Jest to piękny obraz, że sarkofag, w którym spoczywają doczesne szczątki św. Urszuli, Apostołki Eucharystii, staje się takim właśnie ołtarzem samego Boga, miejscem, na którym sprawowana jest Najświętsza Ofiara…

I jeszcze jeden wątek w rozważaniu o kulcie św. Urszuli – to myśl o jedności, cesze, która przecież jednoznacznie kojarzy się z Jej charyzmatem. Czcimy św. Urszulę nie tylko ze względu na Jej przykład. Czcimy Jej relikwie także dlatego, aby umacniała się jedność całego Kościoła przez praktykowanie braterskiej miłości, bo jak wzajemna łączność między chrześcijanami prowadzi nas bliżej do Chrystusa, tak obcowanie ze świętymi łączy nas z Chrystusem.

Te słowa Księdza Arcybiskupa przy okazji wyjaśnień co do kultu świętych pośrednio przywołały do pamięci słowa ks. prymasa Józefa Glempa wypowiedziane przy relikwiach m. Urszuli w dniu 29 maja 1989 roku. Odsyłając do ośmiu błogosławieństw, Ksiądz Prymas określił wtedy bł. Urszulę jako człowieka wprowadzającego pokój i odtąd to miejsce, gdzie będą spoczywać Jej relikwie, będzie miejscem, w którym będzie się rodzić pokój, w którym będzie wprowadzana myśl o prawdzie, sprawiedliwości, wyzwoleniu i miłości.

I niech to będzie życzeniem dla wszystkich tu dłużej przebywających i na krótko przybywających – aby obecność relikwii św. Urszuli zbliżyła nas do Boga, zrodziła jedność, pokój, miłość, aby wyzwoliła i ukazała prawdę i sprawiedliwość. Święta Urszulo, módl się za nami!Więcej zdjęć na stronie sanktuarium
O uroczystej sesji Rady Miejskiej w Pniewach, 28 maja 2019 roku
O uroczystości w Sanktuarium na stronie Urzędu Miejskiego w Pniewach

Czytany 801 razy Ostatnio zmieniany sobota, 01 czerwiec 2019 09:17