Przełożona generalna m. Beata Mazur

Przełożona generalna m. Beata Mazur

M.Beata MazurM. Beata Mazur - urodziła się 1 czerwca 1968 roku w Sulęcinie. Wychowała się w Gliśnie, wiosce w województwie lubuskim. Do Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego wstąpiła 26 sierpnia 1988 roku w Pniewach. Tam też złożyła pierwsze śluby zakonne 15 sierpnia 1990 roku, przyjmując jako szczególną tajemnicę swojego życia duchowego predykat od Chrystusa Króla Chwały. Profesję wieczystą złożyła w święto Przemienienia Pańskiego, 6 sierpnia 1995 roku w Pniewach.

Przez wiele lat była katechetką w Łodzi i Sycowie. Pełniła posługę przełożonej lokalnej we wspólnotach w Łodzi przy ul. Czerwonej i w Warszawie przy ul. Wiślanej. Od 2014 roku posługiwała jako przełożona centrum warszawskiego.

XVII Kapituła Generalna Zgromadzenia w dniu 20 lipca 2019 roku wybrała m. Beatę Mazur na przełożoną generalną – ósmą następczynię Matki Założycielki. Tego dnia w liturgii słowa Mszy św. wybrzmiały słowa z Księgi Proroka Izajasza, które stały się dla m. Beaty światłem i kierunkiem na powierzoną jej przez Boga posługę (Mt 12, 14-21):

Oto mój Sługa, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie. Położę ducha mojego na Nim, a On zapowie prawo narodom. Nie będzie się spierał ani krzyczał, i nikt nie usłyszy na ulicach Jego głosu. Trzciny zgniecionej nie złamie ani knota tlejącego nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi. W Jego imieniu narody nadzieję pokładać będą.

Kochane Siostry,

20 lipca 2019 roku podczas XVII Kapituły Generalnej Pan Jezus, po raz kolejny, wezwał mnie po imieniu i powiedział „pójdź za Mną”, powierzając mi posługę przełożonej generalnej w naszym Zgromadzeniu. Wobec czekającego mnie zadania staję z pokorą i drżeniem, a jednocześnie z ufnością, że Duch Święty będzie prowadził i mnie, i Siostry, byśmy wspólnie rozeznawały Boże drogi i odważnie nimi kroczyły...