Przełożona generalna m. Jolanta Olech

Przełożona generalna m. Jolanta Olech

Przełożona generalna matka Jolanta Olech (1995-2007)

M. Jolanta Olech - urodziła się 21 lipca 1940 roku. Ukończyła studia na Wydziale Filozofii – sekcja socjologii Uniwersytetu Warszawskiego w 1964 roku, broniąc pracy magisterskiej z socjologii moralności pod kierunkiem prof. Marii Ossowskiej. W 1962 roku podjęła pracę w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym TPD w Warszawie, gdzie osobą, wokół której skupiały się inspiracje duchowe i społeczne, była śp. Teresa Strzembosz. W 1967 roku została przyjęta do Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK, kontynuując pracę w Ośrodku. We wrześniu 1968 wyjechała na polecenie przełożonych do Rzymu, gdzie po odbytym nowicjacie złożyła pierwsze śluby zakonne. Okres junioratu przeżyła w Rzymie, podejmując studia zaoczne z teologii i kursy prawa kanonicznego, organizowane przez Stolicę Apostolską. W dniu 15 sierpnia 1973 roku złożyła śluby wieczyste w Pniewach, a w miesiąc później została skierowana do pracy w Delegacji i Nuncjaturze Apostolskiej w Skandynawii, z siedzibą w Danii.

W Skandynawii pracowała jako sekretarka Delegacji i Nuncjatury do 1980 roku. Równocześnie w czasie Kapituły Generalnej w 1976 roku została wybrana IV asystentką generalną. Szczególnym zadaniem, zleconym jej przez przełożoną generalną, był kontakt z krajami Ameryki Łacińskiej: z Argentyną i Brazylią. Odwiedzała te kraje przez wiele lat każdego roku. W 1980 roku, po wycofaniu sióstr z Nuncjatury, matka generalna Andrzeja Górska skierowała ją do Rzymu, mianując przełożoną domu generalnego. Została jednocześnie przewodniczącą komisji, mającej przygotować ostateczną redakcję Konstytucji Zgromadzenia po okresie posoborowej rewizji.

W czasie Kapituły Generalnej w 1983 roku została wybrana sekretarką generalną w zarządzie kierowanym przez m. Urszulę Frankiewicz. Oznaczało to powrót do Polski. Poza kontynuacją prac nad ostateczną redakcją Konstytucji i przygotowaniem ich do aprobaty Stolicy Apostolskiej, a następnie czuwaniem nad tłumaczeniami Konstytucji na języki krajów, w których Zgromadzenie jest obecne, powierzono jej przewodniczenie komisji formacyjnej i przygotowanie sióstr do ślubów wieczystych. Weszła też w skład Komisji Formacyjnej przy Konsulcie Konferencji Przełożonych Wyższych w Polsce. Kontynuowała troskę o kraje Ameryki Łacińskiej i o Finlandię. W 1989 roku była odpowiedzialna za organizację translacji relikwii bł. Urszuli Ledóchowskiej z Rzymu do Pniew i mianowanym przez Wikariat Rzymu kustoszem relikwii.

Podczas Kapituły w 1989 roku została wybrana pierwszą asystentką przełożonej generalnej i kontynuowała w ogólnym zarysie poprzednie zadania.

W 1995 roku na XIII Kapitule Generalnej została wybrana siódmą przełożoną generalną Zgromadzenia. W kilka miesięcy po tym wyborze została wybrana przewodniczącą Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce.

Do najważniejszych wydarzeń tego okresu należy przede wszystkim kanonizacja św. Urszuli Ledóchowskiej (18 maja 2003 roku). Trzeba też przypomnieć I Synod Urszulanek SJK w 1999 roku, rozpoczęcie pracy urszulanek na Białorusi (1996) i na Filipinach (2003), dynamiczny rozwój wspólnot w Tanzanii i codzienną troskę o rozwój duchowy i misję Zgromadzenia w wierności charyzmatowi Matki Założycielki.

Dużą część czasu pochłaniała jej praca międzyzakonna (ponad 11 lat przewodniczenia Konferencji) i zadania na płaszczyźnie kościelnej: w Komisjach Episkopatu ds. Życia Konsekrowanego i w Komisji Mieszanej, w Synodzie Plenarnym w Polsce; udział w dwóch Synodach w Rzymie: II Synodzie dla Europy (1999) i Synodzie Zwyczajnym o posłudze biskupów (2001); udział w pracach Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych jako delegatka regionalna z Polski (1996-2007), uczestniczenie w pracach Unii Konferencji Przełożonych Wyższych Europy.

W 2006 roku została mianowana na okres 5 lat, jako pierwsza zakonnica z Polski, konsultorką Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, a w Polsce – konsultorką Komisji Episkopatu Polski ds. Życia Konsekrowanego. W związku z tymi obowiązkami uczestniczyła w licznych spotkaniach o charakterze międzynarodowym, między innymi w I Światowym Kongresie Życia Konsekrowanego w Rzymie. Ma na swoim koncie liczne publikacje i opracowania, odnoszące się przede wszystkim do życia konsekrowanego i własnego Zgromadzenia.

W dniu 24 sierpnia 2007 roku zakończyła swój mandat jako przełożona generalna. W dniu 18 września przekazała – zgodnie ze Statutami – przewodniczenie Konferencji Przełożonych Wyższych swej zastępczyni. W kwietniu 2008 roku została mianowana sekretarką generalną Konferencji Przełożonych Wyższych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce.

Artykuły m. Jolanty Olech...


Warszawa, 12 kwietnia 2005


Kochane Siostry,

Jesteśmy jeszcze pełne przeżyć i wzruszeń, związanych z odejściem do Domu Ojca Papieża Jana Pawła II. Mogłyśmy naszymi oczami oglądać wspaniałą katechezę o świadectwie człowieka, oddanego Bogu i ludziom, konsekwentnie, do końca; o świadectwie chrześcijańskiej wiary, nadziei i miłości. Oglądaliśmy i uczestniczyliśmy w wielkich dziełach Pańskich, które dzięki tej katechezie dokonywały się w całym świecie, w poszczególnych ludziach, w mediach. „Zmarły Papież, który nadal przemawia...” Te słowa jednego z włoskich komentatorów telewizyjnych oddają bardzo dobrze treść wydarzeń ostatnich dni. A Rzym, jak napisał jeden z dzienników, w całej swej historii nie przeżył wydarzeń takich, jakie przyniósł ostatni tydzień. Trzeba też z najwyższym uznaniem powiedzieć, że wszyscy, władze państwowe i samorządowe, służby porządkowe, policja i wojsko, a także zwykli ludzie Rzymu okazali wielką kulturę, zdolności organizacyjne i po prostu miłość do „swego Papieża”.

Ostatnie spotkanie m. Jolanty Olech z Ojcem Świętym po jej powrocie z Tanzanii 19 XII 2004

Kochane Siostry,


nasz umiłowany Ojciec Święty Jan Paweł II odszedł do Domu Ojca. Towarzyszyłyśmy Mu w tej ostatniej, naznaczonej wielkim cierpieniem drodze serdeczną modlitwą i z sercem ściśniętym. I choć przecież spodziewaliśmy się wszyscy, że musi przyjść kiedyś kres, to pozostajemy z poczuciem zaskoczenia, bólu i cierpienia.

W 140. rocznicę urodzin Świętej naszej Matki Urszuli


Kochane Siostry,

W dniu 17 kwietnia tego roku mija 140 lat od urodzin św. Urszuli. Może nie jest to data, dająca powody do wielkich celebracji, ale dla nas, Jej córek duchowych, a także dla wielu przyjaciół Matki, jest to kolejna okazja, aby wyrazić Bogu wdzięczność za dar życia i świętości naszej Matki Założycielki. Urodziła się i żyła w czasach bardzo trudnych, czasach przełomów i znaczących przemian. W jakimś stopniu - z zachowaniem, naturalnie, odpowiednich różnic - czasach podobnych do naszych.

Kalendarium podróży m. Jolanty Olech do Tanzanii (29 XI – 18 XII 2004)

29 XI W Rzymie. O 4.00 pobudka. Przed 5.00 wyjazd z domu, o 7.05 – samolot do Zurychu. Trochę spóźniony, więc biegiem do odpowiedniego okienka i odlot do Dar es-Salaam. Podróż dobra, wygodna, z miłą obsługą i dobrym jedzeniem. Ale w stanie hibernacji, ani ręką, ani nogą…
W Dar na lotnisku czekała s. Rita (w kiepskim nastroju po ataku malarii) z Barutim (naszym kierowcą). Ok. 10.30 wieczorem docieramy do Prokury Księży Misjonarzy na Konduchi. Jemy kolację (zostawioną w jadalni) i idziemy spać. Gorąco tropikalne = upał + wilgoć. Włączam wentylatory, ale to niewiele pomaga. Noc kiepska… Państwo Crescenzi (zaprzyjaźnieni lekarze z Rzymu), którzy byli dwa tygodnie w Mkiwa i przyjechali razem z s. Ritą, śpią też w prokurze. Odlatują do Rzymu rano.

czwartek, 17 marzec 2011 21:06

List z 14.09.2004 r.

Kochane Siostry,

W homilii kanonizacyjnej Ojciec Święty przypomniał nam filary duchowości naszej Świętej Matki Założycielki (a więc i Zgromadzenia), mówiąc: Święta Urszula przez całe swe życie wiernie i z miłością wpatrywała się w oblicze Chrystusa, Swego Oblubieńca. (...) jednoczyła się z Chrystusem konającym na Krzyżu. (...) czerpała natchnienie i siły do wielkiego dzieła apostolstwa z umiłowania Eucharystii. (...) W świetle tej eucharystycznej miłości w każdej okoliczności umiała dostrzec znak czasu, aby służyć Bogu i braciom.

Pielgrzymka do Santiago de Compostela, 17-21 kwietnia 2004


17 kwietnia wyjeżdżam do Hiszpanii na pielgrzymkę do Santiago de Compostela. Jest to pielgrzymka zorganizowana przez COMECE (Komisję Episkopatów Wspólnoty Europejskiej). Komisja istnieje od ponad dwudziestu lat i blisko współpracuje z Radą Konferencji Episkopatów Europy (CCEE).

Jako przygotowanie do przyjęcia 1 maja 2004 do Unii Europejskiej dziesięciu nowych państw COMECE postanowiło zorganizować właśnie tę pielgrzymkę.

czwartek, 17 marzec 2011 21:01

List z 11.11.2003 r. do Zgromadzenia

DAR i ZADANIE. Te słowa powracają jak echo, ilekroć myślimy o kanonizacji naszej Świętej Matki Urszuli. Powracają, by pobudzać nas ciągle na nowo do refleksji nad znaczeniem tego, co przeżyłyśmy w czasie niezapomnianych i ciągle świeżych w naszej pamięci chwil, kiedy Papież Jan Paweł II, w przepięknej scenerii placu św. Piotra, ogłosił wpisanie Urszuli Ledóchowskiej w poczet świętych Kościoła powszechnego. 

Kochane Siostry,
Najpierw przekazuję tekst listu, który otrzymałam od Ojca świętego po konsystorzu

Warszawa, 25 marca 2003

Drodzy Przyjaciele matki Urszuli Ledóchowskiej
i naszego Zgromadzenia,
Siostry i Bracia,

Za kilka tygodni Jan Paweł II wyniesie do chwały świętych matkę Urszulę Ledóchowską, Założycielkę Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego. Uroczystość kanonizacji odbędzie się w Rzymie 18 maja 2003 roku. To wielkie i radosne wydarzenie wpisuje się w dziękczynienie Kościoła polskiego za 25 lat pontyfikatu Ojca Świętego, pierwszego w dziejach Papieża Słowianina i Polaka. Jest to także dzień urodzin Papieża.

FRAGMENT LISTU M.JOLANTY OLECH DO ZGROMADZENIA

Kanonizacja jest, jak wiemy, przewidziana na 18 maja 2003 w Rzymie. Będzie dotyczyła prawdopodobnie również innych błogosławionych, których procesy kanonizacyjne zostały zakończone, a niemal na pewno bł. bpa J. Pelczara, założyciela polskiego zgromadzenia sióstr sercanek. Razem więc przygotowujemy niektóre uroczystości: czuwanie modlitewne w sobotę przed kanonizacją (w godz. mniej więcej 19.00-21.00) i Mszę św. dziękczynną w poniedziałek po kanonizacji (w bazylice lub na placu św. Piotra o godz. 9.30). Piszę o tych datach, aby uwzględnić je w programach pielgrzymek kanonizacyjnych.

Strona 2 z 2