Nowości

Nowości

s. Małgorzaty Pagacz USJK

Życie konsekrowane znakiem nadziei dla współczesnego świata w nauczaniu Kościoła od Soboru Watykańskiego II

Wydawnictwo SALWATOR, Kraków 2019

Jest to rozprawa doktorska napisana na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie na seminarium z teologii duchowości pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Marka Sokołowskiego SJ, obroniona 19 kwietnia 2018 roku; zatwierdzona przez Senat Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie dnia 21 czerwca 2018 roku.

św. Urszula Ledóchowska

Jesteś nieśmiertelna, Ojczyzno ukochana, Polsko moja!

Wydawnictwo Emmanuel, Katowice 2018


Album zawiera wybór przemówień patriotycznych św. Urszuli Ledóchowskiej z lat 1914-1939. Opracowano go na podstawie pierwszego wydania z 1989 roku.


Wybór tekstów i opracowanie: s. Andrzeja Górska, s. Angelika Jakubiak, s. Ancilla Kosicka, s. Józefa Zdybicka
Przygotowanie drugiego wydania, opracowanie wstępu i grafika:
s. Kinga (Sybille) Schmidt USJK

s. Małgorzata Krupecka, Barbara Moszczyńska

Matka Niepodległości Polski
Mother of Poland's Independence

Moją polityką jest miłość
Święta Urszula - Julia Maria hr. Ledóchowska (1865-1939)
My Politics is Love
Saint Ursula - Julia Maria, Countess Ledóchowska (1865-1939)

Album opracowano dla uzupełnienia prelekcji o św. Urszuli Ledóchowskiej w Skandynawii w roku obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości Polski.

wydawca:
ARWIL

Warszawa 2018

s. Paulina Aniela Jaskulanka USJK

Kronika okupacyjna
klasztoru sióstr urszulanek w Sieradzu
Zapiski kronikarskie i wspomnienia 1939-1945

opracowanie, przedmowa: Ita Turowicz

Edycja Świętego Pawła

Częstochowa 2017
wydanie II poprawione i uzupełnione

Kronika okupacyjna klasztoru Sióstr Urszulanek w Sieradzu jest hołdem dla tych kilkudziesięciu sióstr, niepozornych, „szarych” kobiet z ulicy Dominikańskiej, które wspierały, pielęgnowały i karmiły, które wielu Polakom pomogły przetrwać trudny czas okupacji. Siostry, nie dysponując niemal niczym, stłoczone na krużganku i poddaszu zajętego przez Niemców klasztoru, stworzyły ośrodek prawdziwie chrześcijańskiej pomocy, promieniujący nie tylko na miasto i okolicę, ale i na całą Polskę.

abp Marek Jędraszewski

Obrazki z Pniew - i nie tylko

Wydawnictwo Pallottinum

Poznań 2016

wydanie III

Ze Słowa wstępnego do III wydania:

Do Pniew przyprowadziła mnie ponad trzydzieści lat temu bł. Urszula Julia Ledóchowska. Chciałem wówczas w utworzonym przez Nią domu macierzystym Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego poznać bliżej Osobę, którą w dniu 20 czerwca 1983 roku na poznańskich Łęgach Dębińskich Ojciec Święty Jan Paweł II wyniósł do chwały ołtarzy...

Święta Urszula Ledóchowska
Życiorys, nowenna, modlitwy

opracowała s. Małgorzata Krupecka USJK

Wydawnictwo Księży Marianów PROMIC, Warszawa 2015

Utalentowana nauczycielka i wychowawczyni, poliglotka, a zarazem zakonnica i święta, która powinna się znaleźć w podręcznikach naszej historii jako jedna z "matek niepodległości", odzyskanej przez Polskę w 1918 roku. W plebiscycie na "Polkę wszech czasów", ogłoszonym przez Muzeum Historii Polski i Magazyn Historyczny "Mówią wieki", Matka Urszula Ledóchowska znalazła się na szczycie listy po Marii Skłodowskiej-Curie, gen. Elżbiecie Zawadzkiej "Zo" i Irenie Sendlerowej.

św. Urszula Ledóchowska

Stać się piórem w Jego ręku
Listy do przyjaciółki z młodości

Wydawnictwo Księży Marianów PROMIC, Warszawa 2015

przekład s. Magdalena Kujawska USJK
opracowanie i redakcja s. Kinga Sybille Schmidt USJK

 

Prywatna korespondencja jest niczym dziurka od klucza do drzwi serca, przez którą - na poły uprawnieni, a na poły nie - możemy zajrzeć i ujrzeć to, co w nim najcenniejsze. Listy św. Urszuli Ledóchowskiej ukazują młodą dziewczynę porwaną miłością do Jezusa. Co ważne, to obraz nieskrępowany usztywniającymi ściegami hagiografii. Zresztą, nawet najlepsza biografia nie powie nam o świętych tyle, co ich własne słowa.