s. Ancilla Moroz

s. Ancilla Moroz

S. Ancilla Moroz S. Ancilla Moroz (1924-1995), wstąpiła do Zgromadzenia w 1951 roku po ukończeniu studiów historycznych na UMK w Toruniu. Ostatnich osiem lat życia spędziła we wspólnocie w Sieradzu. Na rok przed śmiercią uporządkowała jeszcze podominikańską bibliotekę klasztorną, liczącą około 5 tysięcy woluminów...

 

S. Ancilla Moroz

Dziękuję Ci, Boże, że jesteś.

Sieradz 1997.

Tomik wierszy.

Poezje zebrane w tomiku są wynikiem głębokiej wiary, osobistych przemyśleń, życia na co dzień Ewangelią i umiłowania wybranej drogi życiowej.