s. Małgorzata Pagacz

s. Małgorzata Pagacz

s. Małgorzaty Pagacz USJK

Życie konsekrowane znakiem nadziei dla współczesnego świata w nauczaniu Kościoła od Soboru Watykańskiego II

Wydawnictwo SALWATOR, Kraków 2019

Jest to rozprawa doktorska napisana na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie na seminarium z teologii duchowości pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Marka Sokołowskiego SJ, obroniona 19 kwietnia 2018 roku; zatwierdzona przez Senat Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie dnia 21 czerwca 2018 roku.

W czasopiśmie naukowym „Duchowość w Polsce” 21 (2019) ukazał się artykuł s. Małgorzaty Pagacz USJK pod tytułem: „Eucharystia jako ofiara w życiu osób konsekrowanych”.

Cały artykuł można przeczytać tutaj (w ikonce link do artykułu w „Duchowość w Polsce”)