s. Maria Piaszyk

s. Maria Piaszyk

S. Maria Piaszyk

Żeńskie zgromadzenia zakonne w Polsce 1939-1947, t. 16. Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK.

Lublin 2002, Wydawnictwo KUL. seria: Żeńskie zgromadzenia zakonne w Polsce 1939-1947.

s. Maria Piaszyk

Zakony żeńskie w Polsce międzywojennej.

Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1978.
seria: Zakony żeńskie w Polsce międzywojennej,
t. 8.