s. Teresa Sułowska

s. Teresa Sułowska

czwartek, 16 czerwiec 2011 19:05

s. Teresa Sułowska - Odkrycia

s. Teresa Sułowska

Odkrycia

Warszawa 2010

M. Franciszka Popiel

Życiem całym świecić, wyznawać miłość. Listy do Zgromadzenia.

Warszawa 1988

Zawsze w prawdzie.
Matka Franciszka Popiel, urszulanka SJK 1916-1963.

Warszawa 1991.