Z pism św. Urszuli

Z pism św. Urszuli

Święta Urszula Ledóchowska, ks. Kazimierz Tomaszewicz SVD: Miłość w szarości dnia.

 
Wydawnictwo Księży Werbistów Verbinum, Warszawa 2004.
Wyd. 2, zmienione i uzupełnione.
Seria: Myśli
 

Miłość krzyża się nie lęka... Listy Julii Ledóchowskiej – bł. Urszuli i wspomnienia o niej.

Wybór, opracowanie, przypisy i rys biograficzny: Amelia i Tadeusz Szafrańscy


IW PAX, Warszawa 1991
 

Ufajcie Sercu Jezusowemu!
Modlitwy za wstawiennictwem św. Urszuli Ledóchowskiej

Opracowała: s. Małgorzata Krupecka USJK

Edycja św. Pawła, Częstochowa 2011, seria: „Ufność” nr 5

Matka Urszula Ledóchowska

Historia Kongregacji Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego.

Pallottinum 1987.

niedziela, 29 maj 2011 00:04

M. Ursula Ledóchowska - [ Meditações ]

M. Ursula Ledóchowska

Meditações

Congregação das Irmãs Ursulinas do Coração de Jesus Agonizante

M. Urszula Ledóchowska

Cartas para as irmãs 1914-1922

Congregação das Irmãs Ursulinas CJA 2006.
seria: Salvar do esquecimento

Św. Urszula Ledóchowska

Listy 1907-1914

Warszawa 2007.
seria: Ocalić od zapomnienia

Святая Урсула Ледуховская

Как цветок к солнцу.
Молитвенные размышления на каждый день

Санкт-Петербург – Варшава 2007

Święta Urszula Ledóchowska

Byłam tylko pionkiem na szachownicy.
Wspomnienia z lat 1886-1924.

Edycja św. Pawła, 2007

Święta Urszula Ledóchowska

U stóp krzyża.
Rozważania do Drogi krzyżowej i Gorzkich żali

Edycja św. Pawła, Częstochowa 2007,
seria: Biblioteka Dnia Pańskiego nr 69

Strona 1 z 2